Renginiai.

Renginiai.

RENGINIAI LAPKRIČIO MĖNESĮ
 
Lapkričio 15 d. 14 val. – Poezijos popietė „Nemuno tėvynėje“, Didsodės kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 15 d. 15 val. – Kūrybinės dirbtuvėlės „Gimtadienio dovana draugui“, Vaikų ir jaunimo skyriuje. 
Lapkričio 15 d. 15 val. – Interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 15 d. 15 val. – Popietė „Į gimtinę sugrįžtu...“, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 15 d. 16 val. Romualdo Granausko kūrybos vakaras. Dalyvauja aktorius Vytautas Rumšas ir literatūrologas Valentinas Sventickas Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 15, 22 ir 29 d. 14 val. - Kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 16 d. 12 val. – Šventė „Rudens mozaika Aleksandravėlėje“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 16 d. 12 val. – Literatūrinė kompozicija „Negailėk savęs paaukoti Tėvynei“, Kazliškis (Prie  partizano V. Gužo paminklo) – Sičiūnai (V. Gužo gimtinė).
Lapkričio 16 d. 12 val. – Popietė „Išlikęs širdyje ir atmintyje“ prisiminimai apie kraštietį  Leoną Juozonį, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 16 d. 13 val. – Literatūrinis-muzikinis vakaras „Kai rudenį pradeda lyti...“. Panemunėlio bendruomenės  Programos „Lietuvybės puoselėtoja Liudvika Didžiulienė-Žmona“ pristatymas, Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.
Lapkričio 11 - 17 d. – Šiaurės šalių literatūros savaitė „Šventės Šiaurės šalyse“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 19 d. – Rimgaudo Graibaus poezijos rinktinės  „Didieji medžiai“ sutiktuvės. Dalyvauja knygos autorius, literatūrologas Stasys  Lipskis ir aktorius Paulius Šironas,
  • 13 val. Jūžintų kaimo bibliotekoje.
  • 16 val.Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 19 d. 12 val. – Edukacinis užsiėmimas „Megztos riešinės“, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 19 d. 18 val. – Tradicinis „Kelionių gidas“, skirtas suaugusiųjų mokymosi savaitei Sėlynės kaimo bibliotekoje.  
Lapkričio 20 d. 12 val. – Edukacinis užsiėmimas „Žvakių gaminimas“, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 20 d. 13 val. – Juodupės krašto kūrėjų popietė „Laiškai rudeniui. Eilėmis skambantis ruduo“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
Lapkričio 20 d. 10 val. – „Kelionė po interneto platybes“, Kazliškio kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 20 d. 17 val. – Poezijos vakaras „Pasibelski krintančiais lapais“. Kamajų  bendruomenės Programos „Išeivijos rašytoja Alė Rūta“ pristatymas, Kamajų bendruomenės namuose.
Lapkričio 20 d. 1530 val. – Edukacinis užsiėmimas moterims „Veltinukai", viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 21 d. 11 val. – Atvira paskaita - užsiėmimas „Knygų daktarai“ (paskaita apie knygas, atsiradimą, jus berods turite parengusios pranešimą bei knygų sutvarkymas, klijavimas, restauracija. Žmonės sužinos naujas knygų tvarkymo galimybes), viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 21 d. 12 val. – Edukacinis užsiėmimas „Angelų iš vilnos gaminimas“, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 21 d. 13 val. Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis, Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 21 d. 14 val. – Popietė skirta suaugusiųjų švietimo savaitei, Pandėlio miesto bibliotekoje.
Lapkričio 21 ir 28 d. 10 – 13 val. - Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 21 ir 28 d. 15 val. – Kino dienos!, 3D filmo rodymas vaikams ir jaunimui, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Lapkričio 22 d. 12 val. – Literatūrinė kelionė „Obeliai – įgimtas pasaulio vaizdas“, skirta rašytojos Vandos Juknaitės-Baltrūnienės 70-mečiui ir 20-ajai suaugusiųjų mokymosi savaitei, Obelių miesto bibliotekoje.
Lapkričio 22 d. 15 val. – Popietė „Internetinė erdvė senjorams“, skirta Suaugusiųjų mokymosi savaitei, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 22 d. 16 - 19 val. – Susitikimai „Mama, tėti, eikime į biblioteką kartu!“, Vaikų ir jaunimo skyriuje. 
Lapkričio 22 d. 17 val. – Popietė „Virtuali kelionė po Lietuvos muziejus“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 10 val. – Popietė „Mokymasis visą gyvenimą“, skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei paminėti. Laibgalių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 12 val. – Popietė „Menu tėviškėlę brangią“, Ragelių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 12 val. – Poezijos popietė „Sielos ramybę išbarščiau kaip mozaiką“, Lašų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 12 val. – Popietė „Rudeninė poezijos ir muzikos tėkmė nuo Nemunėlio iki Lėvens ir Kupiškio marių“, Martynonių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 13 val. – Kūrybinės dirbtuvės „Keliaukim kartu kurti šiaudinių sodų“, skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei, Bajorų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 23 d. 14 val. – Atvirų durų diena, skirta Suaugusiųjų mokymosi  savaitei, Lukštų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 24 d. 15 val. – Aleksandravėlės filialo vyresn. bibliotekininkės Almos Mekšėnienės darbelių iš senų laikraščių ir žurnalų „Viskas mūsų namams ir buičiai“ paroda ir edukacinis užsiėmimas.
Lapkričio 25 d. 15 val. - Pepės pamokėlės, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 27 d. 15 val. – Poezijos popietė „Eilės Rokiškiui“. Programos „Liaudies dainius Antanas Vienažindys“ pristatymas. A. Strazdo ir A. Vienažindžio poezijos performansas, Bajorų kaimo bendruomenės namuose.
Lapkričio 28 d. 17 val. – Literatūrinis Rokiškio krašto kelias Kriaunų muziejuje „Skrajojantis Sartų sūnus: reiškiu/giedu/linksminu“.  Kriaunų krašto žmonių literatūrinė programa, skirta Lietuvių poezijos pradininkui Antanui Strazdui, Kriaunų krašto muziejuje.
Lapkričio 28 d. 15 val. -  Popietė jaunimui „Susitikime bibliotekoje!“, skirta draugo dienai, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Lapkričio 25 - 29 d. – Piešiniai kompiuterine grafika „Žiemos išdaigos“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 29 d. 14 val. – Popietė „Mūsų kaimas kraštiečių prisiminimuose ir kūryboje“, Čivylių kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 29 d. 17 val. – Kalėdinė kiškių arbatinė, Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 30 d. 12 val. – Šventė „Visi kartu – bendruomeniškumo taku“, skirta Konstantinavos bibliotekos 50-čiui paminėti, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 30 d. 14 val. - Bibliotekos metų renginys „Kantičkų giesmyną atvertus...“ skirtas projektui „Rokiškis - kultūros sostinė 2019“, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
Lapkričio 30 d. 14 val. – Rokiškio klasikinės muzikos festivalis. Literatūrinė popietė-susitikimas su rašytoja Aldona Ruseckaite, Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Lapkričio 30 d. 15 val. – Kūrybinė diena „Tarp gyvenimo puslapių“, skirta Rokiškiui-Kultūros sostinei 2019, Lukštų kaimo bibliotekoje.