Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

01.11-01.24 - Spaudinių parodėlė „Sausio 13-ąją prisimenant“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
01.14-01.28 - Spaudinių parodėlė „Vyskupas ir poetas“, skirta A. Baranausko 185-osioms gimimo metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
01.02-01.30 - Spaudinių paroda „Seniai, labai seniai...“, skirta vokiečių kalbininko tautosakininko, pasakininko Jakobo Grimo 235 – osioms gimimo metinėms, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
01.02-01.30 - Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
01.02-01.30 - „Renkame 2018 metų knygą“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
01.07-01.30 - Spaudinių paroda „Mūsų krašto literatė Adelė Diržytė – Naginskienė (135 – oms gimimo metinėms)“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.
01.07-01.30 - Spaudinių paroda „Tautodailės skrynią pravėrus“, Kamajų bibliotekoje.
01.08-01.30 - Paroda „Kartu prisiminkime“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Obelių miesto bibliotekoje.
01.15-01.31 - Poetui, kalbininkui, kunigui Antanui Baranauskui – 185 metai, spaudinių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.
01.07-01.31 - „Misija Sibiras“ nuotraukų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.
01.02-01.31 - Spaudinių paroda „Maištingos prigimties kūrėjas“, skirta Kazio Borutos 115-osioms gimimo metinėms, Didsodės kaimo bibliotekoje.
01.02-01.31 - Spaudinių paroda „Kristijonas Donelaitis - lietuvių grožinės literatūros klasikas“ skirta K. Donelaičio 240 - osioms mirties metinėms paminėti, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
01.02-01.31 - Pandėlio UDC keramikos darbų paroda „Žiemos pasaka“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
01.02-01.31 - Juodupės miestelio bibliotekininkės Liucijos Užtupienės atvirukų paroda, Didsodės kaimo bibliotekoje.
01.02-01.31 - Kišeninių kalendoriukų paroda „Laiko tėkmėje“, Didsodės kaimo bibliotekoje.
01.03-01.31 - Spaudinių paroda „Maištingos dvasinės prigimties kūrėjas“, skirta Kazio Borutos 115-osioms gimimo metinėms, Obelių miesto bibliotekoje.
01.09-01.31 - „Laisvės vėjo valia drumsti, žalio šilo – gausti“ spaudinių paroda, skirta Kaziui Borutai 115 metinėms Panemunėlio glžk. st. bibliotekoje.
01.10-01.31 - Spaudinių paroda „Antanas Baranauskas-poetas, kalbininkas, vyskupas-185-osios gimimo metinės“, Čivylių kaimo bibliotekoje.
01.13-01.31 - Spaudinių paroda „Sausio 13-ojo. Atmintis virsta tradicijomis“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
01.13-01.31 - Spaudinių paroda „Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu“, skirta A. Baranausko 185-osioms gimimo metinėms  Pandėlio miesto bibliotekoje.
01.18-01.31 - Spaudinių paroda „Juozas Mažeikis: du didžiausi pomėgiai automobiliai ir gamta“. Paroda skirta kraštiečio Juozo Mažeikio 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Laibgalių kaimo bibliotekoje.
01.02-01.31 - Rokiškiečio Juozo Zabulio kurti angelai ir skaitytojų atneštų suvenyrinių angelų paroda „Angelai, angeliukai...“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
01.09-01.31 - Spaudinių paroda „Kraujuojanti istorija“, skirta Laisvės gynėjų dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.
01.02-02.01 - Genovaitės Garuolienės tapybos darbų paroda „Esu gamtos dalis“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.
01.16-02.06 - Spaudinių parodėlė „Biržų krašto dukra“, skirta A. Karosaitės 75-osioms gimimo metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
01.06-02.06 - Spaudinių paroda „Saulės parnešti išėjo“– Kaziui Borutai – prozininkui, poetui – 115 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
01.10-02.07 - Spaudinių paroda „Laisvės vardan“, Gediškių kaimo bibliotekoje.
01.10-02.07 - Spaudinių paroda „Laisvė mus vienija“, Lukštų kaimo bibliotekoje.
01.10-02.07 - Spaudinių paroda „XIX a. romantizmo srovės poetas“, skirta Antano Baranausko 185-osioms gimimo metinėms, Obelių miesto bibliotekoje.
01.18-02.08 - Spaudinių paroda „Kraštiečiui architektui Stanislovui Mikulioniui – 85“, Verksnionių kaimo bibliotekoje.
01.04-02.14 - Leidinių paroda „Broliai Grimai. Ar mokame grįžti į pasaką…“, Duokiškio kaimo bibliotekoje.
01.17-02.14 - Spaudinių paroda „Alma Karosaitė – trapios sielos poetė“, skirta poetės 75 – osioms gimimo metinėms paminėti Kalvių kaimo bibliotekoje.
01.17-02.19 - Spaudinių paroda „Poetė, kurios kūryba moko vaikus mylėti“, skirta A. Karosaitės 75-čiui, Bajorų kaimo bibliotekoje.
01.17-02.20 - Spaudinių paroda „Anykščių šilelio nostalgija“ – Antanui Baranauskui poetui, kalbininkui, vyskupui – 185 m., Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
01.30-02.26 - Dokumentų paroda „Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai“, J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
01.02-02.29 - Šarūno Antanaičio pastelės darbų paroda „Dovana mamai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
01.02-02.30 - Akcija „Leidinių kermošius“ Sėlynės kaimo bibliotekoje.
12.05-03.01 - Spaudinių paroda. „Žiemos pasaka“ – fotonuotraukų paroda. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
01.16-03.04 - Spaudinių paroda „Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui – 100“, J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.