Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

09.01-09.17 – Pandėlietės Eugenijos Sarapienės kūrybos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
 
09.01-09.19 – Spaudinių paroda „Suskambo rudenėlis mokyklos varpeliu“, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.
 
09.01-09.17 – 1947 m. fotografijų paroda „VANAGAS su Vanagėliais“, skirta partizano Adolfo Ramanausko-Vanago metams. Fotografijų autorė Gražina Pigagaitė-Vilbik;  viešojoje bibliotekoje (Taikos g.19-1).
 
09.01-09.15 – Spaudinių paroda, skirta Mokslo ir žinių dienai „Rudens taku atskubėjo rugsėjis“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
 
09.01-09.20 – Juodupės gimnazijos VII-VIII kl. Mokinių kūrybinių darbų paroda. „Knygų skulptūros“ - mokytoja metodininkė Jolanta Varnienė, Martynonių kaimo bibliotekoje.
 
09.01-09.20 Juodupietės Neringos Deksnytės paroda „Laisvailaikio darbai“, Martynonių kaimo bibliotekoje.
 
09.01-09.30 – Tautvilio Užos fotografijų paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“ (Anykščių raj. Viešintų mst.), Martynonių kaimo bibliotekoje
 
09.01-09.29 – Lukštų filialo vyresn. bibliotekininkės Sigutės Šimanauskienės foto nuotraukų paroda „Žydėjimo grožis“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
 
09.01-09.30— Spaudinių paroda „su Sąjūdžiu-už Lietuvą“, Čivylių kaimo bibliotekoje.
 
09.03-09.24  – Paroda apie Gabiją Vitkevičiūtę, Obelių miesto bibliotekoje.
 
09.03-09.17 – Spaudinių paroda „Rusų literatūros milžinas – Levas Tolstojus“, skirta 190-osioms gimimo metinėms, Pandėlio miesto bibliotekoje.
 
09.04-09.30 – Spaudinių paroda „Rusų rašytojo, eseisto, dramaturgo Levo Tolstojaus kūryba“, Sėlynės kaimo bibliotekoje.
 
09.04-10.20 – Virginijos Krasauskienės foto nuotraukų paroda „Gamta, pastatai... matė Lietuvos šimtmetį“,  Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
 
09.04-09.15 Spaudinių paroda „Realistinės prozos meistras“, skirta Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
 
09.04-09.30 –  Spaudinių paroda „Mano autobiografija“, skirta žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo, vertėjo J.Keliuočio 116-sioms gimimo metinėms  paminėti, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
 
09.07-09.30 – „Akys prilygstančios tūkstančiui“ – Levui Tolstojui – rusų rašytojui – 190. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
 
09.10-10.24 – Poezijos paroda, ,,Laiškai rudeniui“,  Juodupės miestelio bibliotekoje.
 
09.18-09.30 – Spaudinių paroda „Tuk tuk, širdele, tuk tuk“, skirta Pasaulinei Širdies dienai, Lukštų kaimo bibliotekoje.
 
09.18-09. 22 – „Baltų vienybės diena“ Žiobiškio kaimo bibliotekoje.
 
09.18 -09.29 – Spaudinių paroda „Noriu pažinti Lietuvą“, Pandėlio miesto  bibliotekoje
 
09.18-09.30 –  Spaudinių paroda „ Rokiškio krašto garbės piliečiai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
 
09.18-09.29 – Piešinių paroda „Mano svajonių mokykla“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
 
09.18-09.24 Spaudinių paroda „Mes baltai“, skirta baltų vienybės dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
 
09.20-09.30 – Spaudinių paroda  Baltų vienybės dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
 
09.20-10.26 – Spaudinių paroda „Rašymas vaikams man teikia begalinį džiaugsmą“, skirta vokiečių rašytojo O. Proislerio 95- osioms metinėms, VB vaikų ir jaunimo skyriuje.
 
09.25-09.30 Spaudinių paroda Europos kalbų dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
 
09.25-09.31 Spaudinių paroda „Sielos gydytojas“, skirta Tėvo Stanislovo 100-sioms gimimo metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
 
09.25-09.30 – Spaudinių paroda, skirta pasaulinei širdies dienai „Plak širdele, plak“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
 
09.28-09.30 – Spaudinių paroda ,,Mažutėlių tarnas“, Kunigui Tėvui Stanislovui – 100,  Juodupės miestelio bibliotekoje.
 
09.30-09.30 – Spaudinių paroda „Tėvo Stanislovo saulė“, skirta kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai veikėjo Algirdo Mykolo Dobrovolskio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, Kriaunų kaimo bibliotekoje.