Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

04.01-04.15 - Spaudinių paroda „Ką žinau apie knygnešius?“ (Lietuvos knygnešio, publicisto, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbio Jurgio Bielinio 175-osioms gimimo metinėms ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti), Pandėlio miesto bibliotekoje.
04.01-04.15 – Spaudinių paroda „Kada pasaulis gieda „Aleliuja“ Velykų angelas nužengęs laimina žmonių namus“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
04.01-04.16 – Spaudinių paroda „Balandžio sniegas“, skirta Marcelijaus Martinaičio 85-osioms gimimo metinėms, Pandėlio miesto bibliotekoje.
04.02-04.16 – Spaudinių paroda „Koks buvo Marcelijus Martinaitis“, Rokiškio miesto filialo bibliotekoje.
03.26-04.20 – Spaudinių paroda „Moterų judėjimo pradininkė – Gabrielė Petkevičaitė – Bitė“, skirta paminėti 160-ąsias gimimo metines, Obelių miesto bibliotekoje.
04.01-04.20 – Sp. paroda Šv. Velykos. Posmai Žemei. ,Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
04.01-04.20 – Spaudinių parodėlė vaikams „Knyga – pasaulį girdanti upė“, skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
04.02-04.20 – Spaudinių paroda „Šv. Velykų rytą – saulė pražydo“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.10-04.20 – Spaudinių paroda „Iš gyvenimo į knygą“. Paroda skirta V. Sirijos Giros 110 – osioms gimimo metinėms paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
04.02-04.21 – Spaudinių paroda „Pražydo Velykos gražiausiais žiedais“ skirta Šv. Velykom; Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
03.05-04.23 – Spaudinių parodėlė „Žodis, kalba, knyga“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
04.02-04.23 – Paroda „Šv. Velykos per žemę eina...“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
04.01-04.24 – Spaudinių paroda „Gavėnia ir Velykų viltis“, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
04.01-04.24 – Literatūrinė paroda „Žvaigždžių takais...“, Gabrielei Petkevičaitei – Bitei 160, Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.24-04.24 – Spaudinių paroda: „...o žvaigždele šviesioji“ sk. rašytojos, publicistės Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 160-mečiui, Salų bibliotekoje.
04.01-04.25 – Spaudinių paroda „Velykų džiaugsmas“, skirta Šv. Velykoms, Lukštų kaimo bibliotekoje.
04.01-04.25 – Spaudinių paroda „Velykų magija“, skirta Šv. Velykoms, Gediškių kaimo bibliotekoje.
04.01-04.27 – Spaudinių paroda „Knyga – visada greta“ ir internetinės diskusijos „Knygos svarba žmogaus gyvenime“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.
04.20-04.29 – Spaudinių paroda, skirta bibliotekų savaitei „Biblioteka – tai jūs ir mes“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
03.01-04.30 – Aleksandravėlės bibliotekos vartotojų darbų paroda „Margučių lobis!!!“, skirta Šv. Velykoms, Aleksandravėlės bibliotekos „Idėjų svetainės“ patalpose.
04.01-04.30 – Kraštietės menininkės Eglės Kurlavičienės darbų ciklas „Savaitė“, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
04.01-04.30 – Lietuvos išeivijos menininkės Aldonos Gustas piešinių paroda „Aiškumo akimirkos“, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
04.01-04.30 – Virgaudo Lisausko  fotografijos atvaizdų paroda FERDINANDAS / KELIAS, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
04.01-04.30 – Spaudinių paroda „Pavasaris knygų lentynoje“, Viešosios bibliotekos skaitytojų skyriuje.
04.01-04.30 – Paroda „Šokio virpesys albumuose“, Viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvėje.
04.01-04.30 – Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvėje.
04.01-04.30 – Keramikos darbų paroda „Kai širdy nebetelpa“, Ramygalos kultūros centro (Panevėžio r.) direktorės Loretos Kubiliūnienės. Lėlės, pagamintos iš šamotinės molio masės.
04.01-04.30 – Nuotraukų paroda „Kai atgyja lėlės“, skirta bibliotekos lėlių teatrų festivalio „Kai atgyja lėlės“ 25-mečiui paminėti.
04.01-04.30 – Spaudinių paroda „Didysis pasakininkas H. K. Andersenas“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.
04.01-04.30 – Knygų ir IN and Co sukurtų skirtukų paroda „Vaikystę puošia knygos, knygas – skirtukai“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai
04.01-04.30 – Bibliotekos skaitytojų megztų riešinių paroda „Riešinės – tautinio kostiumo dalis“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Literatūrinė paroda  „Kalba gimtoji, gyvastie tautos!“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
04.01-04.30 – Spaudinių paroda „Marcelijui Martinaičiui – 85“, skirta rašytojo sukakčiai paminėti, Čivylių kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Valerijos Siminonienės darbų paroda skirta 100-osioms gimimo metinėms, Martynonių kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Lailūnų kaimo moterų Velykinių dekoracijų paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje
04.01-04.30 – Spaudinių paroda vaikams ,,Keliaujantys debesų takais...“, skirta Pasaulinei paukščių dienai, Didsodės kaimo bibliotekoje
04.01-04.30 – Juodupės miestelio bibliotekininkės Renatos Bernatonienės karpytų margučių paroda, skirta šv.Velykų šventei paminėti, Didsodės kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Pandėlio miesto moterų rankdarbių paroda „Ilgais žiemos vakarais gimę darbai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
04.01-04.30 – Spaudinių paroda „Knygos kelias“, gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, Gediškių kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Knygų paroda „Atvyko mūsų mylima Kakė Makė“ , Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Bajorų kaimo gyventojos Jūratės Pilkauskienės kūrybinių darbų paroda „Visos moterys – deivės“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Džuljetos Prunskienės piešinių mišria technika paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
04.01-04.30 – K. Bagdono fotonuotraukų paroda „Jei nebūtų žiemos, nežinotume kas tai pavasaris?“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.01-04.30 – Spaudinių paroda „Vaikiškų knygų išmintis“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.10-04.30 –Nuotraukų paroda „Kaip informacinės technologijos keičia gyvenimą”, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
04.02-04.30 – Spaudinių paroda „Sveika gyvensena“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai Kalvių kaimo bibliotekoje.
04.09-04.30 – Spaudinių paroda „Prozininkas, poetas – Vytautas Sirijos Gira“, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
04.10-04.30 – Spaudinių paroda „Rašytojas, kuriam svarbu buvo kuo daugiau važinėti, regėti ir patirti“, skirta Vytauto Sirijos Giros 110-osioms gimimo metinėms paminėti, Bajorų kaimo bibliotekoje.
04.15-04.30 – Virtuali paroda „Kraštotyra bibliotekoje“, skirta Kultūros dienai.
04.16-04.30 – Spaudinių paroda „Kraštiečiui Juozui Vėbrai – 120“ Kalvių kaimo bibliotekoje.
04.17-04.30 – Spaudinių paroda Sveikiname kraštietę – Liliją Kudirkienę!, Rokiškio miesto filialo bibliotekoje.
04.19-04.30 – Spaudinių paroda „Vytautas Sirijos Gira. 110 gimimo metinės“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
04.20-04.30 – Žaislų paroda „Šuo geriausias mūsų draugas“. Paroda skirta  tarptautinei šuns dienai paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
03.25-04.31 – Spaudinių paroda „Iš gyvenimo verpetų“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
 
03.03-05.04 – Bibliotekos skaitytojų megztų riešinių paroda „Riešinės – tautinio kostiumo dalis“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
04.22-05.08 – Spaudinių paroda „Jei nori išmokti mylėti- pažvelk į motiną“ skirta motinos dienai: Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
04.10-05.10 – Paroda „Voratinkliai draikės be vėjo...“, Rašytojui Vytautui Sirijos Girai - 110, Juodupės miestelio bibliotekoje.
04.01-05.15 – Paroda „Bibliotekininkės Liucijos Užtupienės tapybos darbai“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
04.07-05.18 – Spaudinių paroda. Pasaulinė sveikatos diena „Stiprus kūnas, sveika siela“. Sėlynės kaimo bibliotekoje.
04.10-05.22 – Spaudinių paroda „Prie didžiojo kūrybos kelio“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.22-05.27 – Spaudinių paroda „Senieji vadovėliai“, skirta Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai, Verksnionių kaimo bibliotekoje.
04.27-05.28 – Spaudinių paroda „Motinos rankos“, skirta Motinos dienai, Lukštų kaimo bibliotekoje.
04.06-05.31 – Spaudinių paroda „Sveikata – brangiausias turtas“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.20-05.31 – Literatūros paroda „Lietuvių tautos žadintoja Liudvika Didžiulienė-Žmona“ (165-osioms g. m.), Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje.