Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

08.09-09.16 - Paroda „Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas“, Antanui Smetonai – 145, Juodupės miestelio bibliotekoje.
09.01-09.17 - Menininkės dusetiškės Daivos Staškienės ,kūrybinės grupės „Dusetėlė nuo Sartų“ narės darbų paroda.
08.20-09.20 - Paroda „Ir atvėriau žinių skrynią“ ,minint mokslo ir žinių dieną, Čivylių kaimo bibliotekoje.
09.07-09.20 - Spaudinių paroda „Atsigręžkime į Vaižgantą, įsiklausykime į jo žodžius, įsižiūrėkime į jo gyvenimą“, skirta Juozo Tumo Vaižganto- 150 jubiliejui, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
09.01-09.21 - Spaudinių paroda „Jau rugsėjis rengias rudenio lapu“, skirta mokslo ir žinių dienai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
09.03-09.24 - Spaudinių parodėlė „Deimančiukų ieškotojas“, skirta rašytojo 150-osioms metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
09.19-09.26 - Paroda moksleiviams „Dvasingasis Juozas Tumas Vaižgantas“. Paroda skirta Juozo Tumo Vaižganto 150 – osioms gimimo metinėms paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
09.03-09.27 - Spaudinių paroda „Neįleidau šaknų į Tėviškės molį“, skirta Mariaus Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms, Didsodės kaimo bibliotekoje.
08.27-09.27 - Spaudinių paroda. „Tuštybės ir godumo pinklėse“ – Liudui Girai – lietuvių poetui– 135 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
07.01-09.30 - Alberto Bukausko (Panevėžys) tapybos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
08.19-09.30 - Fotonuotraukų ir foto eksponatų paroda. „Žvilgsnis pro objektyvą“ – skirta Pasaulinei fotografijos dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
08.28-09.30 - Paroda vaikams „Mokyklinio skambučio aidas“, Mokslo ir žinių diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
09.18-09.30 - Spaudinių parodėlė „Mes baltai“, skirta Baltų vienybės dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
09.04-09.30 - Spaudinių paroda „Juozui Tumui Vaižgantui - 150“, Kamajų bibliotekoje.
09.01-09.30 - Pandėlio UDC dailės studijos mokinių keramikos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
09.02-09.30 - Spaudinių paroda „Meninis polėkis poezijoje ir mene“ skirta Odetai Tumėnaitei- Bražėnienei,  Obelių miesto bibliotekoje.
09.09-09.30 - Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centro vaikų ir jaunuolių darbų paroda „Žiedų spalvos“, Obelių miesto bibliotekoje.
09.09-09.30 - Spaudinių paroda „Lietuvių kultūros šviesos simbolis – Juozas Tumas Vaižgantas“, skirta J. T. Vaižganto 150–osioms gimimo metinėms, Pandėlio miesto bibliotekoje.
09.20-10.01 - Spaudinių paroda „Žemaitija nuo 1219 iki 2019, skirta paminėti 800 metų Žemaitijai, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
09.20-10.03 – Spaudinių  paroda „... Kad žodis nenutiltu !!!“,  skirta rašytojui, kunigui  Juozui Tumui-Viažgantui (150 – tosioms gimimo metinėms), Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
09.20-10.03 - Spaudinių  paroda skirta lietuvių rašytojui, spaudos darbuotojui, literatūros istorikui, kritikui, visuomenės veikėjui, pedagogui, kunigui 150 – tosioms gimimo metinėms. „Kad žodis nenutiltu“, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
09.10-10.05 - Spaudiniųparoda „Teisingas, tiesus, dosnus, altruistiškas...“ skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti, Obelių miesto bibliotekoje.
09.03-10.05 - Bajorų kaimo gyventojos Stefanijos Čypienės siuvinėtų darbų paroda „Jaunystės prisiminimai“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
09.24-10.08 - Piešinių paroda „Aš ir mano augintinis“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
09.01-10.08 - Paroda „Tautodailininkės Lialachan Jegorovos tapybos darbai“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
09.01-10.08 - Paroda „Tautodailininkės Irenos Stasikėlienės tapybos darbai“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
09.17-10.17 - Urtės Šegždavičiūtės paroda „Laiku ir vietoje“, Didsodės kaimo bibliotekoje
09.16-10.18 - Piešinių paroda vaikams „Mano švelnusis draugas“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
09.24-10.19 - Spaudinių parodėlė „Šimto zuikių“ autoriui – 100 metų“, skirta E.Mieželaičio 100-mečiui, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
09.17-10.19 Spaudinių paroda „J. Tumas-Vaižgantas -  kaimo ir tautinio atgimimo epochos rašytojas“, skirta J. Tumo-Vaižganto 150-čiui, Bajorų kaimo bibliotekoje.
09.16-11.16 - Literatūrinė paroda „Nusilenkime Vaižganto žemei...“, Juozui Tumui – Vaižgantui - 150, Juodupės miestelio bibliotekoje.