Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

03.05-03.15 – „Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“ spaudinių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.
02.26-03.16 – Spaudiniųparoda „Paukštelis esu, todėl ir giedu...“ (J.Paukšteliui 120), Panemunėlio miestelio bibliotekoje.
03.07-03.16 – Spaudinių paroda „Kovo 11 – oji mūsų laisvės diena“. Žiobiškio  kaimo bibliotekoje.
03.19-03.19 – Spaudinių paroda „Žemė- mūsų rankose“, skirta žemės dienai, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
02.15-03.20 – Spaudinių paroda „Aš myliu Lietuvą“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
03.01-03.20 – Paroda „Užgavėnių kaukės“ Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
03.02-03.20 - Spaudinių paroda Lietuvių rašytojui, Juozui Paukšteliui „Mano vaikystės takeliai“ skirta rašytojo 120-tosioms gimimo metinėms, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
03.01-03.21 – Vaikų kūrybinė paroda „Gražiausi lietuviški žodžiai“, Obelių miesto bibliotekoje.
03.01-03.21 – Sigutės Šimanauskienės darbų paroda „Žydėjimo grožis“, Obelių miesto bibliotekoje.
02.21-03.22 – Spaudinių paroda. „Žodis, kalba ir knyga - visada greta“ – Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
03.05-03.22 – Spaudinių paroda „Gimtinė Lietuva visų gražiausias žiedas“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
03.01-03.22 – Literatūrinė paroda „Pro ašaras visus juos myliu...“, Juozui Paukšteliui - 120 , Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.06-03.23 – Spaudinių parodėlė  „Mokėjęs užkrėsti gera nuotaika“, skirta P.Cvirkos 110-osioms metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje;
03.12-03.23 – Spaudinių parodėlė „Žodžių šviesos bylojimai“, skirta Knygnešio dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje;
03.01-03.25 – Audronės Diponienės darbų paroda,  Martynonių kaimo bibliotekoje.
03.02-03.26 – Spaudinių paroda „Nemuno šalies pasakorius“, skirta Petro Cvirkos 110 – osioms gim. metinėms, Lašų kaimo bibliotekoje.
02.12-03.29 – Spaudinių paroda „Juozo Paukštelio kūryba atsinešta iš gimtinės“. Kazliškio kaimo bibliotekoje.
03.08-03.29 – Paroda „Tautos vienybės kelias“ skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,  Obelių miesto bibliotekoje.
02.02-03.29 – Germos Milaknienės siuvinėtų darbų paroda „Kryželių magija“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
03.01-03.30 – Spaudinių paroda „Apie kūrėją ir žmogų Juozą Paukštelį“, skirta  rašytojo,  dramaturgo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms, Onuškio kaimo bibliotekoje.
03.09-03.30 Spaudinių paroda „Lietuvių poetų eilės Lietuvai“, skirta Kovo 11-tąjai. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
03.06-03.30 – Spaudinių paroda „P.Cvirka-lietuviškos sielos ir žodžio meistras“,Čivylių kaimo bibliotekoje.
02.19-03.30 – Ignės Šeduikienės kurtų papuošalų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
03 14-03.30 Foto paroda iš ciklo: „Ką veikia mūsų bibliotekininkės laisvalaikiu“, „Gamta matė Lietuvos 100 – mėtį. Bajorų vyresnioji bibliotekininkė Virginija Krasauskienė, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
02.14-03.30 – „Mūsų darbai tau Lietuva“, Lailūnų kaimo moterų rankdarbių paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.14-03.30 – Pandėlio pradinės mokyklos ketvirtos klasės (mokyt. R. Kiburienė) mokinių piešinių paroda „Lietuva – mana šalis“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.20-03.30 – Viktorijos Garškienės tapybos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
03.01-03.30 – Spaudinių paroda „Po kūrybos dangum“, skirta Juozo Paukštelio 120 – čiui, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
03.08-03.30 – Spaudinių paroda „Nemuno šalies pasakorius“, Petrui Cvirkai 110, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
03.12-03.30 – Spaudinių paroda „Paprasto žmogaus didumas“, knygnešio dienai, Jūžintų kaimo bibliotekoje.
03.02-03.30 – Literatūros paroda ,,Po kūrybos dangum‘‘, skirta Juozo Paukštelio 120 - osioms gimimo metinėms. Čedasų kaimo bibliotekoje.
03.05-03.30 – Spaudinių paroda „Ne tik cukriniai avinėliai“ skirta Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms, Obelių miesto bibliotekoje.
03.16-03.30 – Spaudinių paroda „Pavasario dvelksmas poezijoje“, Lašų kaimo bibliotekoje.
03.16-03.30 – Birutės Puljanauskienės (Lailūnų km.)  darbųparoda, Martynonių kaimo bibliotekoje.
02.12-03.30 – Spaudinių ir suvenyrinių kiaulaičių paroda „Kriuksintys metai“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
03.08-03.30 – Spaudinių paroda „Laisvės vardas“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.
03.01-03.31 – Spaudinių paroda „Knygos kelias“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
03.07-03.31 – Paroda „Čia mano Lietuva.“, Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.01-03.31 – Spaudinių paroda „Kraštiečių poezija“, Kamajų bibliotekoje.
03.01-04.01 – Spaudinių paroda. „Čia mūsų namai“ – Juozui Paukšteliui – Lietuvos rašytojui – 120 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
03.04-04.03 – Spaudinių paroda „Atverstos knygos šviesa“, skirta knygnešio dienai, Obelių miesto bibliotekoje.
03.14-04.03 -  Paroda „Jie nešė lietuvišką žodį...“, Knygnešio diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.02-04.04 – Paroda  „Kalba gimtoji lūposna įdėta...“, Lietuvių kalbos dienos, Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.09-04.06 – Grafikos metodu atliktų darbų paroda „Lietuva, juodai baltą dovaną tau siunčiu!“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.
03.26-04.10 – Knygų paroda „Atverski pasakos lapus ir knygelės pabus“, Lašų kaimo bibliotekoje.
03.24-04.11 - Spaudinių paroda skirta Anelės Snukiškytės-Ališauskienės 105- osioms gimimo metinėms paminėti, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
03.21-04.12 – Aušros Povilavičiūtės kūrybinė lėlių paroda „Lėlių amatininkės kampelis“, Obelių miesto bibliotekoje.
03.26-04.12 – Spaudinių parodėlė „Kompozitoriui Juozui Naujaliui – 150 metų“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
03.19-04.13 – Spaudinių paroda „Teatro spalvos“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.
03.12-04.13 – Spaudinių paroda. „Saulėlydis Nykos valsčiuje“ – Petrui Cvirkai – Lietuvos rašytojui -110 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
03.30-04.19 - Spaudinių paroda „... juokas prailgina gyvenimą“, skirta juokų dienai, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
03.18-04.19 – Paroda „Iš širdies gelmių...“, Pasaulinė poezijos diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
03.30-04.20 - Spaudinių paroda „Teatro spalvos“, skirta teatro dienai ir jos pristatymas skaitytojams, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
03.31-04.20 – Spaudinių paroda „Laimės žiburio nešėjas“, skirta prozininko Jono Biliūno 140 – osioms gim. metinėms, Lašų kaimo bibliotekoje.
02.01-04.30 – Tapybos darbų paroda „Ričardo Gavėnavičiaus paveikslai“, Panemunio kaimo bibliotekoje.
03.16-04.30 – Spaudinių paroda. „Knygnešiai teneša šviesą“ – skirta knygnešio dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
03.01-04.30 – Romo Baužiofotografijų paroda „Nuostabus grožis...“ Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
03.29-04.30 – Spaudinių paroda „Teatro spalvos“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
03.30-04.30 Spaudinių paroda "Etnokultūra", Kriaunų kaimo bibliotekoje