Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

04.18-05.19 – Spaudinių paroda „Trečias gyvenimas“ – Romualdui Granauskui – lietuvių prozininkui – 80 m.
04.20-05.20 – Spaudinių paroda „BIBLIOTEKA – SKAITYTOJAMS“ sk. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Salų bibliotekoje.
05.01-05.20 – Lailūnų kaimo moterų rankdarbių paroda Martynonių kaimo bibliotekoje.
05.02-05.20 – Spaudinių paroda „Esi tik viena“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
05.01-05.24 – Nuotraukų paroda „Misija – Sibiras“, Onuškio kaimo bibliotekoje.
04.24-05.25 – Spaudinių paroda „O jeigu aš ne tiesą čia kalbėjau“ – Viljamui Šekspyrui – anglų rašytojui – 455 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.26-05.25 – Spaudinių paroda. „Parduotos vasaros“ – Juozui Baltušiui – Lietuvos rašytojui – 110 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
04.01-05.25 – Pirmokų abėcėlės knygelių paroda, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
04.28-05.26 – Spaudinių paroda „Juozo Baltušio gyvenimas ir kūryba“. Čedasų kaimo bibliotekoje.
05.01-05.28 – Loritos Kazlienės rankdarbiųparoda „Iš laisvalaikio akimirkų“, Panemunėlio miestelio bibliotekoje.
05.15-05.29 – Spaudinių parodėlė „Gimtųjų Pagrundžių trauka“, skirta V.Graibaus 80-čiui, Konstantinavos kaimo bibliotekoje;
05.01-05.30 – Ugnės Tubelytės piešinių paroda, Martynonių kaimo bibliotekoje.
05.02-05.30 – Rankdarbių paroda „Tau, Mama, spalvotas žiedų pasaulis“, Čivylių kaimo bibliotekoje.
05.01-05.30 – „SkaitMENINIS muziejus“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
05.01-05.30 – Kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ darbelių paroda,Vaikų ir jaunimo skyriuje.
05.02-05.30 – Spaudinių paroda „Jums gražiausi žemės žiedai“, skirta Motinos, Tėvo dienai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
ir jaunimo skyriuje.
05.27-05.30 – Spaudinių paroda „Knyga – tai meno kūrinys, skirta lietuvių rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus 65- osioms gimimo metinėms“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
05.15-05.30 – Dailės mokyklos 4 klasės mokinių (Gustės Mickytės, Dovydo Brekio, Emilijos Bernatonytės) darbų paroda, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
05.02-05.30 – Albino Sakapilvio (Onuškis) foto nuotraukų paroda, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
05.02-05.30 – Pauliaus Pavarotniko (Juodupė) piešinių paroda, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
04.01–05.31 – Lialachan Jegorovos tapybos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
05.01-05.31 – Spaudinių paroda „Kraštiečiui Antanui Jakuliui - 80“, Panemunio kaimo bibliotekoje.
05.01-05.31 – Spaudinių paroda „Vyskupas Antanas Deksnys – Dievo dovana Europos lietuviams“, skirta kraštiečio vyskupo A. Deksnio 20-osioms mirimo metinėms, Onuškio kaimo bibliotekoje.
05.01-05.31 – Pandėlio gimnazijos mokinių darbų paroda „Kūrybos sparnai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
05.01-05.31 – Rokiškiečių tautodailininkių Birutės Dapkienės, Lialachan Jegorovos ir Irenos Stasikėlienės tapybos darbų parodos, Pandėlio miesto bibliotekoje.
05.01-05.31 - ATAIDĖJIMAI. Spaudinių paroda, skirta fotomenininkui Klaudijui Driskiui, Kriaunų kaimo bibliotekoje.
05.02-05.31 – Irinos Kalnietienės siuvinėti darbai, Kamajų mstl. bibliotekoje.
05.02-05.31 – Spaudinių paroda „Mama, visi posmai tik tau“, Kamajų mstl. bibliotekoje.
05.02-05.31 – Spaudinių paroda „Jėzuitams Lietuvoje – 450“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
05.02-05.31 – Spaudinių paroda „Eilės Motinoms“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
05.02-05.31 – Informacinis stendas „Gegužės 9 – Europos diena“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
05.02-05.31 – Spaudinių paroda „Fanatiška asmenybė", skirta Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms, Didsodės kaimo bibliotekoje
05.02-05.31 – Juodupietės Neringos Deksnytės laisvalaikio darbų paroda, Didsodės kaimo bibliotekoje
05.02-05.31 – Bajorų kaimo gyventojos Reginos Mackuvienės kolekcinių varlių paroda „Varlių šokiai“, Bajorų kaimo bibliotekoje.
05.03-05.31 – Spaudinių paroda „Amžinai gyventi skirta Motinai“, Kazliškio kaimo bibliotekoje.
05.07-05.31 – Kazliškio moterų rankdarbių paroda „Ir akiai gražu ir širdžiai miela“, Kazliškio kaimo bibliotekoje.
05.09-05.31 – Spaudinių paroda. „Atverkime Europą“ – spaudinių paroda skirta Europos dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
05.14-05.31 – Spaudinių paroda „Tyliai vėjas prislinko“, skirta Rimgaudo Valentino Graibaus 80-osioms gimimo metinėms Pandėlio miesto bibliotekoje.
05.03-06.01 – Spaudinių paroda. „Knyga yra visų mūsų akys“ – skirta Spaudos atgavimo ir kalbos dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
05.18-06.01 – Spaudinių paroda „Mūsų krašto muziejai“, skirta tarptautinei muziejų dienai, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
05.02-06.03 – Paroda „Tai Tu mūsų angelas, Mama“, skirta Motinos dienai, Juodupės miestelio bibliotekoje.
05.02-06.05 - Stendinė paroda „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrui – 15“, VB Skaitytojų skyriuje (Kauno 7).
05.16-06.05 – Spaudinių paroda „Romanistui Onore de Balzakui – 220“, viešojoje bibliotekoje.
05.17-06.07 – Paroda „Onore de Balzakui 220“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
05.02-06.12 – Rokiškio amabasadorius, poetas Rimgaudas Valentinas Graibus (80- osioms gimimo metinėms) , Viešojoje bibliotekoje.
05.20-06.20 – Spaudinių paroda. „Man švelniausias Pagrandžių vėjas“ – Rimgaudui Valentinui Graibui – kraštiečių poetui – 80 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
05.27-06.20 – Paroda „Apglėbk mane, Tėveli...“, skirta Tėvo dienai, Juodupės miestelio bibliotekoje.
05.20-06.23 – Spaudinių paroda. „Trylikos istorija“ – Onorei de Balzakui – prancūzų rašytojui – 220 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.