Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

02.12-02.18 - Spaudinių paroda „Vasario 16 – oji: Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“. Paroda skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
01.17-02.19 - Spaudinių paroda „Poetė, kurios kūryba moko vaikus mylėti“, skirta A. Karosaitės 75-čiui, Bajorų kaimo bibliotekoje.
01.17-02.20 - Spaudinių paroda „Anykščių šilelio nostalgija“ – Antanui Baranauskui poetui, kalbininkui, vyskupui – 185 m., Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.05-02.20 - Spaudinių paroda. „Verkia duonelė tinginio valgoma“ – Šv. Agota. Duonos diena
Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.07-02.20 - Spaudinių paroda „Meilės diena“, skirta Šv. Valentinui, Gediškių kaimo bibliotekoje.
02.08-02.20 - Spaudinių paroda „Duok bučkį“, skirta Šv. Valentinui, Lukštų kaimo bibliotekoje.
02.11-02.21 - Spaudinių parodėlė „Lietuva – ugnis, kurią kūrenam“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
02.12-02.22 - „Ak, tas Valentinas“: eilės, linkėjimai, sveikinimai draugui, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
02.03-02.22 - Pandėlio gimnazijos pradinukų piešinių paroda „Piešiu laisvę“,  Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.11-02.22 - Spaudinių paroda „Žadinusi meilę lietuvių tautos vertybėms“ Lietuvos etnografei Pranei Dundulienei atminti, Žiobiškio bibliotekoje.
02.11-02.22 - Spaudinių parodėlė „Gimęs pačiu laiku“, skirta Algimanto Baltakio 90-osioms gimimo metinėms, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
02.04-02.25 - Spaudinių paroda „Pasaka apie duoną”, skirta etnologei Pranei Dundulienei – 110, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
01.30-02.26 - Dokumentų paroda „Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai“, J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
02.01-02.27 - Lietuvių tautosakos kūrinių ir straipsnių paroda – skirta etnologei Pranei Dundulienei ir šv.Agotos dienai, Čedasų kaimo bibliotekoje.
02.01-02.28 - Spaudinių paroda "Gimiau pačiu laiku", skirta poeto, literatūros kritiko, redaktoriaus, vertėjo Algimanto Baltakio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Kriaunų kaimo bibliotekoje.
02.04-02.28 - Spaudinių paroda „Prie žmogiškos šilumos versmių“, skirta  Alekso Baltrūno 95-osioms gimimo metinėms, Didsodės kaimo bibliotekoje.
02.04-02.28 - Didsodiškės Gražinos Garškienės megztų kojinių paroda ,,Kad kojelės nesušaltų“,  Didsodės kaimo bibliotekoje.
02.04-02.28 - Spaudinių paroda „Knygos puslapiuose gyvi - A.Baltrūnas, A.Miškinis, S. Parulskis“, Sėlynės kaimo bibliotekoje bibliotekoje
02.05-02.28 - Paroda „Didžiuokitės, kad esate lietuviai“, skirta Pranės Dundulienės 110 metinėms. Panemunėlio glžk. st.  bibliotekoje.
02.07-02.28 - Literatūrinė paroda „Trys sekundės dangaus “, Sigitui Parulskiui - 55, Juodupės miestelio bibliotekoje.
02.16-02.28 - Spaudinių paroda „Vasario 16-oji Laisvės ir vienybės diena“, skirta Vasario 16-ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje.
02.15-02.29 - Spaudinių paroda „Maža šalis, didelė istorija“ Vasario 16-ajai paminėti, Žiobiškio bibliotekoje.
02.17-02.29 - Spaudinių paroda „Kai šeimoje esi ne vienas“, skirta norvegų rašytojos Anne-Catharinos Vestly 100-osioms g. m., Vaikų ir jaunimo skyriuje.
02.19-02.29 - Spaudinių paroda „Užgavėnių papročiai“, skirta Užgavėnėms paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
02.21-02.29 - Spaudinių paroda „Popieriniai drugeliai“, skirta prozininkės ir dramaturgės Emilijos Liegutės 90 – osioms g. m., Vaikų ir jaunimo skyriuje.
02.04-02.29 - Spaudinių paroda „Esi prie Nemuno ir būsi...“, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
02.04-02.29 - Spaudinių paroda „Meile kvepiančios knygos“, Kamajų bibliotekoje.
02.04-02.29 - Spaudinių paroda „Duona, duonutė, duonelė“, skirta Duonos dienai, Bajorų kaimo bibliotekoje.
01.02-02.29 - Šarūno Antanaičio pastelės darbų paroda „Dovana mamai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.01-02.29 - Spaudinių paroda „Būti rašytoju nėra vaidmuo“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo, kritiko, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Sigito Parulskio 55-ajam jubiliejui, Obelių miesto bibliotekoje.
02.01-02.29 - Stendinė paroda „Žydų istorija ir kultūra Pandėlio krašte ir Šiaurės rytų Lietuvoje“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.01-02.29 - Šarūno Antanaičio pastelės darbų paroda „Dovana mamai“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
02.10-02.29 - Spaudinių paroda „Vasario 16-oji Laisvės ir vienybės diena“, skirta Vasario 16-ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
02.10-02.29 - Spaudinių paroda „Akimirka su Sigitu Parulskiu“, Panemunio kaimo bibliotekoje.
01.02-02.30 - Akcija „Leidinių kermošius“ Sėlynės kaimo bibliotekoje.
02.12-02.30 - Spaudinių paroda „Eilėraštis poetui, kaip kasdieninė duona“, skirta A. Baltakio 90-čiui, Bajorų kaimo bibliotekoje.
02.03-02.31 - Spaudinių paroda „Laisvi ir stiprūs“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,  Obelių miesto bibliotekoje.
12.05-03.01 - Spaudinių paroda. „Žiemos pasaka“ – fotonuotraukų paroda. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.18-03.03 - Reginos Maslauskienės kurtų kaukiųparoda„Kaukė svarbiausias Užgavėnių akcentas“, Pandėlio miesto bibliotekoje.
01.16-03.04 - Spaudinių paroda „Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui – 100“, J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
02.04-03.04 - Obelių gimnazijos mokinių darbų paroda „Mano svajonių karpiniai“, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.
02.01-03.05 - Suvenyrinių vėžliukų paroda iš Emos Petuchovaitės kolekcijos, Bajorų kaimo bibliotekoje.
02.07-03.05 - Paroda „Aušros Povilavičiūtės kūrybiniai darbai“, Juodupės miestelio bibliotekoje.
02.21-03.05 - Spaudinių paroda „Vaistažolių galia“, skirta Eugenijos Šinkūnaitės 100-mečiui, Gediškių kaimo bibliotekoje.
02.10-03.10 - Spaudinių paroda. „Amžinybė manęs nejaudina“ – Sigitui Parulskiui – poetui, dramaturgui, eseistui, kritikui – 55 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.15-03 10 - Literatūros paroda su poetų eilėmis tėvynei Lietuvai ,,Lietuva – graži kiekvienam šalies kampelyje, skirta vasario 16-tajai –  Lietuvos respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
02.20-03.10 - Spaudinių paroda „Aleksandrui Stulginskiui – Lietuvos Respublikos Prezidentui, Nepriklausomybės akto signatarui – 135“, Obelių miesto bibliotekoje.
02.20-03.11 - Akcija „Parašyk žinutę Lietuvai“ (tarptautinei kalbos dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės 30-iui), Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.
02.18-03.11 - Autorinių darbų paroda „Dovilės Šimėnaitės grafine technika kurtos atvirutės“, Aleksandravėlės kaimo bibliotekoje.
02.16-03.11 - Stendinė kilnojamoji paroda „Lietuvių kalba. Žymiausi Lietuvos ir mūsų krašto kalbininkai“, Viešojoje bibliotekoje.
02.27-03.11 - Spaudinių paroda „Lietuvių kalbos riteris“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų gim. metinių paminėjimui“, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriuje.
02.20-03.12 - Literatūrinė paroda vaikams „Lietuviško žodžio galia“, tarptautinė gimtosios kalbos diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
02.12-03.12 - Spaudinių paroda. „Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose“ – Pranei Dundulienei – etnologei, habilituotai humanitarinių mokslų daktarei – 110 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.14-03.12 - Spaudinių paroda „Čia mūsų žemė, čia mūsų namai“, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena,  Juodupės miestelio bibliotekoje.
02.12-03.20 - Spaudinių paroda „Tu prisikėlei-Lietuva, ir būk laisva“, Suvainiškio kaimo bibliotekoje.
02.25-03.20 - Paroda „Antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas“, Aleksandrui Stulginskiui 135, Juodupės miestelio bibliotekoje.
02.21-03.23 - Spaudinių paroda. „Kalba gimtoji lūpose įdėta“ – Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
02.14-04.14 - Spaudinių paroda. „Jis nešė šviesą“ – Kazimierui Ramanauskui – knygnešiui, daraktoriui – 165 m. Kavoliškio kaimo bibliotekoje