Artėjančios parodos.

Atgal

Artėjančios parodos.

05.13–06.23 – Spaudinių paroda. Jonas Avyžius „Genio dovana“. 100-osios gimimo metinės. Sėlynės kaimo bibliotekoje.
05.14–06.23 – Spaudinių paroda „Viskas praeina...“, rašytojui J. Avyžiui – 100 m., Kazliškio kaimo bibliotekoje.
06.01-06.23 – Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ vaikų kūrybinių darbų paroda „Žydinti vasara“, neformalaus ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
06.03-06.25 – Spaudinių paroda „Visus Tėčius su Tėvo diena!“, Aukštakalnių kaimo bibliotekoje.
06.21-06.27 – Spaudinių paroda „Maištinga siela“, Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms pažymėti, Skemų kaimo bibliotekoje.
06.18-06.28 – Spaudinių paroda „Naktis, kai žydi paparčio žiedas“, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
06.21-06.30 – Spaudinių paroda „Lai atsiskleidžia paparčio žiedas“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
05.25–06.30 – Literatūrinė paroda „Tėti, pasek man pasaką“, Vytautui V. Landsbergiui – 60, Juodupės miestelio bibliotekoje.
05.03–06.30 – Literatūros paroda „Juzefa Čeičytė – laiko ir erdvės metraštininkė“ (100-osioms g. m.), Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
05.12-06.30 – Spaudinių paroda vaikams „Nuotaikingų istorijų kūrėjas“, skirta rašytojui Vytautui V. Lansbergiui. Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
06.01-06.30 – Literatūros paroda „2022-ieji Gyvūnų gerovės metai“, Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
06.01-06.30 – Bibliotekininkės Danutės Vigėlienės vėlinėjimų paroda, Viešosios bibliotekos Lankytojų skyriuje.
06.01-06.30 – Spaudinių paroda „Vytautui V. Landsbergiui – poetui, prozininkui, dramaturgui – 60“, Viešosios bibliotekos Lankytojų skyriuje.
06.01-06.30 – Alvydo Balandos fotografijos darbų paroda „Legendos“, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
06.01-06.30 – Albumų su gamtos fotografijomis paroda „Gamtos apsuptyje“, meno ir muzikos skaitykloje.
06.01-06.30 – Knygų paroda „Atostogos su knyga“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
06.01-06.30 
– „Knygų karalius - Kazys Saja“ - skirta prozininko, dramaturgo Kazio Sajos 90-osioms g. m., Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
06.01-06.30
 – Paroda „Tėčio kaklaraištis“, skirta tėvo dienai, Pandėlio miesto bibliotekoje.
06.01-06.30 – Ritos Bukienės (Žiobiškis) tapybos darbų paroda, Pandėlio miesto bibliotekoje.
06.01-06.30 – Spaudinių paroda vaikams „Nuotaikingų istorijų kūrėjas“, skirta rašytojui Vytautui V. Lansbergiui, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
06.01-07.30
 – J. Bulavienės ir D. Matuzonienės fotonuotraukų paroda „Gėlės – žemės puošmena“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
06.01-06.30 
– Germos Milaknienės (Kavoliškis) rankdarbių paroda, Bajorų kaimo bibliotekoje.
06.01-06.30
 – Spaudinių paroda „Kazys Saja poetiškas, mąstantis lyrikas, fantastas“, skirta K. Sajos 90-osioms gimimo metinėms, Bajorų kaimo bibliotekoje.
06.01-06.30 – Spaudinių paroda „Dar ne visos paslaptys“ Kazio Sajos 90-mečiui, Sriubiškių kaimo bibliotekoje.
06.01-06.30 – Paroda „Pakylėk mane ant rankų...“, Tėvo diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.
06.22-06.30 – Spaudinių paroda „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, skirta  rašytojo Kazio Sajos 90 – osioms gimimo metinėms paminėti, Laibgalių kaimo bibliotekoje.
06.06–06.30 – Spaudinių paroda „Kazio sajos kūryba vaikams ir paaugliams“, skirta rašytojo K. Sajos 90-osioms gimimo metinėms, Pandėlio vaikų literatūros skyriuje.
06.14-06.30 – Paroda „Viltis išlieka amžiams“, Gedulo ir vilties diena, Juodupės miestelio bibliotekoje.

06.15-07.04 – Spaudinių parodėlė „Daug skaitantis, ir dar po truputį rašantis“, skirta rašytojo K. Sajos 90-čiui, Konstantinavos kaimo bibliotekoje.
06.27–07.15 – Literatūrinė paroda „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, Kaziui Sajai - 90, Juodupės miestelio bibliotekoje.
06.24-07.21 – Spaudinių paroda. Kazys Saja „Giesmininkė lakštingala“, 90-osioms gimimo metinėms, Sėlynės kaimo bibliotekoje.
06.21-07.22 – Spaudinių paroda „Narkomanijos rykštė“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
06.21-07.25 – Spaudinių paroda „Po to, kai jie pavirto medžiais“, Kavoliškio kaimo bibliotekoje.
06.01-07.31 - Violetos Daščiorienės tapybos darbų paroda Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
06.11-08.06 – Spaudinių paroda „Mano karalystės taku“, Gediškių kaimo bibliotekoje.