Apie biblioteką

Atgal

Apie biblioteką

Iš istorijos


2020-2023 m.
2020 m. pirmą kartą dalyvauta žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalyje „Nepatogus kinas“.
2021 m. direktorė Alicija Matiukienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
2021 m. balandžio 15 d. netradiciškai paminėta Pasaulinė Kultūros diena – eisena-važiuotynėmis.
2022 m. baigtas įgyvendinti Interreg projektas HOME.
2022 m. karo pabėgėliai iš Ukrainos sukviesti į biblioteką, jiems pradėtos teikti nemokamos paslaugos.
2022 m. paminėtos Juozo Keliuočio 120-osios gimimo metinės, surengiant konferenciją-diskusijų forumą „Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“.
2022 m. vykdytas projektas „Poezija kitaip“: Išmaniųjų įrenginių dėka įrašyta glausta informacija apie poetus ir jų eilėraščiai: 1. Kalbanti siena. 2. Skambantys suoliukai laisvalaikio zonose ar erdvėse.
2022 m. prisijungta prie projekto „Biblioteka-visiems“, finansuojamo pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“.
2023 m. vasario 15 d. paminėtos Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 100-osios metinės.
2023 m. Viešojoje bibliotekoje pradėjo rinktis skaitytojų „Knygų klubas“.
2023 m. birželio 30 d. atsisveikinta su ilgamete Viešosios bibliotekos direktore Alicija Matiukiene.
2023 m. liepos 3 d. laimėjusi konkursą direktorės pareigose pradėjo dirbti Daiva Vilkickienė.
2023 m. 09-12 mėn. vykdytas jubiliejinis projektas „Kultūrinė programa ŠIMTMEČIO ETIUDAI“.
2023 m. spalio 24-31 d. aktyviai dalyvauta Medijų ir informacinio raštingumo savaitėje.
2023 m. gruodžio 6 d. įvyko pirmoji PADĖKŲ DIENA bibliotekos  skaitytojams, partneriams, draugams, bičiuliams ir rėmėjams.
2023 m. gruodžio mėn.  Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius dalyvavo  programoje  „Trumpa, bet diena: mažos istorijos, didelė vaizduotė“ (lietuviškų trumpametražių filmų peržiūra)
2023 m. gruodžio mėn. išleista bibliografijos sąvado „Rokiškėnai - knygų autoriai", II dalis (leidinio sudarytojos: Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė  ir vyr. bibliografė kraštotyrai Audronė Tupalskienė).
2017-2020 m.
2017 m. LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė perkelta į virtualią erdvę.
2017 m. spalio mėn. bibliotekos pastatas uždarytas renovacijai ir naujo priestato statybai.
2018 m. vyko viešosios bibliotekos pastato renovacija ir priestato statyba.
2018 m. viešoji biblioteka laimėjo respublikinę nominaciją „Lietuviškiausia biblioteka“.
2018 m. Sėlynės filialas laimėjo respublikinę nominaciją „Bendruomeniškiausia biblioteka“.
2019 m. išleista Rokiškio viešosios bibliotekos istorija.
2019 m. lapkričio 12 d. renovuoto bibliotekos pastato ir naujo priestato atidarymas.
2019 m. įvyko pirmasis „Sofijos Tyzenhauzaitės rašytojų sąskrydis“.
2019 m. pirmą kartą viešoji biblioteka dalyvavo Vilniaus knygų mugėje kaip dalyvis.
2019 m. respublikinio konkurso „Skaitmeninio raštingumo mokymų lyderiai“ nugalėtojai.
2020 m. įdiegta RIFID savitarnos sistema.
2020 m. įkurtas Pauliaus Širvio kiemelis.
2011-2016 m.
2011 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Bibliotekos pažangai“: prieigą prie interneto turi visos rajono bibliotekos, įsteigti 5 nauji viešosios interneto prieigos taškai kaimo bibliotekų mikrorajonuose.
2011 m. į naujas renovuotas patalpas perkeltos 3 kaimo bibliotekos.
2012 m. padidėjo gyventojų aptarnavimo procentas rajono bibliotekose.
2012 m. viešoji biblioteka tapo dviejų respublikinių nominacijų „Mokslingiausia biblioteka“ ir „Už sėkmingą atstovavimą“ nugalėtoja.
2013 m. priimtas rajono tarybos sprendimas dėl viešosios bibliotekos renovacijos ir priestato statybos.
2013 m. į naujas patalpas perkeltas Antanašės filialas.
2013 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Antanašės filiale, kur paskelbė „Knygų Kalėdų“ akcijos pradžią.
2014 m. viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė išrinkta į LBD tarybą.
2014 m. LR Seimo pirmininkė, kraštietė Loreta Graužinienė tapo Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos globėja.
2014 m. viešoji biblioteka kartu su filialais pagal nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos BIX tyrimą už 2013 m. veiklą surinko 4 auksines žvaigždes.
2015 m. viešosios bibliotekos investicinis projektas „Rokiškio rajono VB pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ patvirtintas valstybės investicijų programoje.
2015 m. Kriaunų filialas tapo respublikinės nominacijos „Kūrybiškiausia biblioteka“ filialų kategorijoje nugalėtoju.
2016 m. viešoji biblioteka tapo respublikinės nominacijos „Lietuviškiausia biblioteka“ nugalėtoja.
2016 m. sukako 10 metų, kai leidžiamas Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“.
2016 m. viešoji biblioteka pradėjo teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
2006-2010 m.
2006 m. Vaikų literatūros skyrius reorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių su ES informacijos ir užsienio kalbų skaitykla.
2006 m. Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka priskiriama II bibliotekų grupei.
2006 m. atgaivinta Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ leidyba.
2006 m. gegužės mėn., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, biblioteka tapo respublikinio knygos įprasminimo konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės“ nugalėtoja viešųjų bibliotekų tarpe už išleistus leidinius.
2007 m. rugsėjo mėn. bibliotekai suteikiamas Juozo Keliuočio vardas.
2007 m. įsteigta Juozo Keliuočio literatūrinė premija.
2007 m. birželio 22 d. bibliotekoje įsteigta Lietuvos Teisingumo ministerijos Teisinės informacijos prieigos vieta.
2007 m. Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo lėšomis įrengta kraštiečių Rankraščių ekspozicija.
2008 m. tęsiant bibliotekų tinklo kompiuterizavimo, modernizavimo ir prieigos prie interneto rajono bibliotekose gerinimo programą, 7 filialuose (Aleksandravėlės, Čedasų, Juodupės, Kamajų, Lukštų, Onuškio, Suvainiškio) atidaryti nauji viešieji interneto prieigos taškai (VIPT 2).
2009 m. rajono bibliotekose pradėtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažangai“. Kompiuterizuoti 29 viešosios bibliotekos filialai.
2009 m. viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvavo tarptautiniame projekte „Menų fabrikas“ Lenkijoje.
2009 m. rajono viešosios bibliotekos komanda tapo pirmojo Aukštaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydžio (Anykščiuose) nugalėtoja.
2009 m. respublikinio konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės“ laureato diplomas už leidinius krašto istorijai ir lietuviškos knygos keliui.
2010 m. tęsiant projektą „Bibliotekos pažangai“, 6 filialuose (Antanašės, Gediškių, Kalvių, Konstantinavos, Skemų, Verksnionių) įsteigti viešieji interneto prieigos taškai.
2010 m. rajono Taryba patvirtino „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programą 2011-2015 metams“.
2010 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“, lankytojų patogumui įdiegta dokumentų grąžinimo įranga.
1992-2005 m.
1992 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas į naujas patalpas Šatrijos g. 5.
1995 m. liepos 28 d. prie Vaikų literatūros skyriaus įkuriamas lėlių teatras „Padaužiukai“.
2001 m. pradėta diegti Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema.
2002 m. sausio 30 d. prie Bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus atidaroma Interneto skaitykla.
2002 m. liepos 2 d. atidaryta Europos Sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykla.
2002 m. lapkričio 8 d. Vaikų literatūros skyrius perkeltas į naujas patalpas Taikos 19 ir čia atidarytas viešasis interneto centras „Langas į ateitį“.
2003 m. sausio 1 d. įdiegta LIBIS analizinės bibliografijos posistemė.
2003 m. atidaryti viešieji interneto centrai „Langas į ateitį“ viešojoje bibliotekoje, Obelių, Pandėlio filialuose.
2004 m. vasario 16 d. viešojoje bibliotekoje atidarytas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras.
2004 m. birželio mėn. įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė.
2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Salų, Panemunėlio gel. stoties, Kriaunų, Kazliškio, Žiobiškio, Jūžintų filialuose.
1923-1976 m.

1923 m. vasario 15 d. knygų mylėtojo J. Meilaus iniciatyva buvo pradėtas knygų rinkimas iš visuomenės ir, valstybei remiant, buvo įsteigtas Kauno valstybinio centralinio knygyno Rokiškio skyrius, kuris atliko bibliotekos funkcijas. Pradinį fondą sudarė visuomenės paaukotos knygos, o dalis buvo gauta iš apskrities savivaldybės. Biblioteka veikė Mainelio name (Nepriklausomybės a. Nr. 3), vėliau persikėlė į apskrities savivaldybės patalpas (Vytauto g. Nr. 28).
1935-1940 m. biblioteka veikė gydytojo Trifakino name (Nepriklausomybės a. 16).
1944 m. rugsėjo 1 d., praėjus frontui, biblioteka vėl pradėjo savo darbą.
1950 m. biblioteka pavadinta Rajonine.
1951 m. kovo 30 d. biblioteka perkeliama į buvusius grafo Pšezdzeckio rūmus.
1976 m. centralizavus bibliotekų darbą, Rajoninė biblioteka pavadinta Centrine su 56 filialais rajone. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas Nepriklausomybės a. 16, o vaikų literatūros skyrius - į Nepriklausomybės a. 3.