Juozas Keliuotis

Atgal

Juozas Keliuotis

Žurnalistas, rašytojas, vertėjas Juozas Keliuotis gimė 1902 metų rugsėjo 4 dieną Joniškio kaime Rokiškio rajone. Mokėsi Rokiškio, Panevėžio gimnazijose. 1926 metais baigęs Lietuvos universitete Teologijos – filosofijos fakultetą, studijavo Sorbonos universitete Paryžiuje filosofiją, literatūrą, meną, sociologiją ir žurnalistiką. 1942 – 1944 metais buvo šio universiteto Filosofijos fakulteto Žurnalistikos katedros vedėjas. 1945 – 1947 metais kalintas Pečioros, 1952 – 1956 metais – Solikamsko lageriuose.
Studijuodamas 1924 – 1926 metais redagavo žurnalą „Pavasaris“. Grįžęs iš Paryžiaus, 1929 metais pradėjo dirbti laikraščio „Rytas“ vyr. redaktoriumi. Nuo 1931 metų pradėjo leisti moksleivių žurnalą „Ateities spinduliai“. 1931 metais įsteigė ir iki 1940 metų leido ir redagavo savaitinį iliustruotą kultūros žurnalą „Naujoji Romuva“, 1943 – 1944 metais – kultūros žurnalą „Kūryba“. 1930 metais redagavo literatūros almanachą „Granitas“. Parašė knygą „Šių dienų spaudos problemos“ (1936). Aktyviai dalyvavo Rašytojų draugijos veikloje, buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Rašė įvairiuose leidiniuose literatūros, kultūros, filosofijos, estetikos klausimais. 1940 metais išleido romaną „Svajonės ir siaubas“, 1938 metais išspausdino studiją „Visuomenės idealas“. Išvertė H.Bazeno, A.Dodė, E.Jonesko, Ž.P.Sartro, Voltero ir kitų rašytojų kūrinių, išspausdino eilėraščių, atsiminimų. 1986 metais išleista atsiminimų knyga „Dangus nusidažo raudonai“, 1997 metais – studijų ir straipsnių apie literatūrą ir meną knyga „Meno tragizmas“, 2000 metais – „Žurnalistikos paskaitos“.
Mirė Juozas Keliuotis 1983 metais kovo 25 dieną Vilniuje.