Rankraščių ekspozicija

Atgal

Rankraščių ekspozicija

Rankraščių ekspozicija, įrengta Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis

Nuo Panemunio kilusio hidrotechnikos inžinieriaus, technikos mokslų daktaro, docento, knygų bendraautoriaus Prano Žagario (1931 m.) rankraščių archyve – 3 saugojimo vienetai (122 p.). Tai gimtojo Jonavos kaimo istorijos rankraštis bei kiti prisiminimai. Rankraščiai bibliotekoje saugomi nuo 2009 m.

Inžinieriaus iš Ragelių krašto Antano Puriuškio (1934 m.) rankraščių archyve – 5 saugojimo vienetai (apie 850 p.) įvairių technikos mokslų studijų konspektų daugiausia rusų kalba. Konspektai bibliotekos rankraštyne saugomi nuo 2009 m.

Literato ir bibliotekininko Vytauto Šavelio (1928-1996) rankraščių kolekcijoje – 79 saugojimo vienetai, 665 lapai. Chronologinės ribos – 1949-2000 m. Čia įvairūs biografiniai dokumentai bei tarnybinės-visuomeninės veiklos dokumentai (13 vnt., 28 lapai), kūrybinės veiklos dokumentai (16 vnt., 548 lapai), įvairi korespondencija (13 vnt., 21 lapas, 17 vokų), įvairūs kt. asmenų dokumentai (16 vnt., 39 lapai) bei ikonografija (20 vnt., 27 lapai). Bibliotekoje rankraščiai saugomi nuo 1997 metų.

Pedagogo ir režisieriaus Vytauto Vajegos (1919-2007) rankraštyne – beletrizuoti memuarai „Šaukštai popiet“ prisiminimų forma, sudaryti iš 24 atskirų dalių su atskiru turiniu ir numeracija, nuotraukomis. Jie apima apie 700 lapų. Prisiminimai bibliotekoje saugomi nuo 1993 metų.

Pedagogo ir literato Jono Pladžio (1908-1994) rankraščių kolekcijoje – 17 saugojimo vienetų (180 lapų). Tai jo eiliuota kūryba, publicistika, ikonografija. Rankraščiai saugomi bibliotekoje nuo 1988 metų. 

Išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno (1906-2000) rankraščių kolekcijoje – 65 saugojimo vienetai (72 lapai). Tai didžioji dalis korespondencijos bei ikonografija. Bibliotekoje saugoma nuo 1997 metų.

Bibliofilo, žurnalisto, karininko Petro Jakšto (1899-1988) rankraščių kolekcijoje – 2 saugojimo vienetai (498 lapai). Tai kūrybinės veiklos dokumentai: 2004 metais išleistos P.Jakšto knygos „Atsiminimų tėkmėje: Stramiliai, Rokiškis, Sankt Peterburgas“ rankraštis. Saugomas bibliotekoje nuo 2004 metų.

Poeto bei meno istoriko Vlado Gasiūno (g. 1933 m.) rankraščių kolekcijoje – 13 saugojimo vienetų, 62 lapai. Chronologinės ribos – 1926-2006 m. Tai biografiniai dokumentai (4 vnt., 32 lapai), mokslinės veiklos dokumentai (3 vnt., 18 lapų), ikonografija (3 vnt., 6 lapai), kt. dokumentai (2 vnt., 4 lapai).  Bibliotekoje medžiaga saugoma nuo 1997 metų

Istoriko, Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjo Petro Blaževičiaus (g. 1953 m.) rankraščių kolekcijoje – 5 saugojimo vienetai (apie 1000 lapų). Tai kūrybinės veiklos dokumentai: 1998 metais išleistos knygos „Rokiškio krašto kūno kultūros ir sporto istorija“ rankraštinė medžiaga ir pan. Medžiaga saugoma bibliotekoje nuo 1998 metų.

Literatūros tyrinėtojos Reginos Mikšytės (1923-2000) rankraštyne – 6 saugojimo vienetai, 156 lapai, 78 laiškai. Chronologinės ribos – 1949-2013 m. Tai jos korespondencija, kurios didžiąją dalį sudaro laiškai mokslo draugei Alei Naginskaitei-Vajegienei. Bibliotekoje rankraščiai saugomi nuo 2000 metų.

Istoriko pedagogo, buvusio Rokiškio kraštotyros muziejaus vedėjo Alfonso Krasausko (g. 1922 m.) archyve -  8 saugojimo vienetai (20 lapų). Tai kūrybinės veiklos dokumentai bei korespondencija. Bibliotekoje saugoma nuo 2007 metų.

Nuo Panemunėlio kilusios tragiško likimo žydų kilmės lietuvių poetės Matildos Olkinaitės (1921-1941) rankraštis datuojamas 1938-1940 metais.  Čia 3 saugojimo vienetai (130 puslapių). Pirmąją rankraščio dalį sudaro poetės dienoraštis, o antrąją – eilėraščiai. Medžiaga bibliotekos rankraštyne saugoma nuo 2008 metų.