Project LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)

Atgal

Project LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)

Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje, LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)
 
 
 
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas

VERSLO PARAMOS SISTEMOS KŪRIMAS IR PRIEINAMUMAS ŽIEMGALOJE, KURŽEMĖJE IR ŠIAURĖS LIETUVOJE,
LLI-131(BUSINESS SUPPORT)
 
    PROJEKTO IDĖJA verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu siekiama įsteigi 2 verslo paramos centrus Aizkrauklėje (LV) ir Rokiškyje (LT), tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje. Bus teikiamos mokymo ir konsultacijų paslaugos verslininkams, siekiantiems pradėti verslą bei plėtoti eksportą. Taip pat bus atliktas abiejų šalių verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių tyrimas bei sukurtas bendras tarptautinis tinklalapis su integruota verslo paramos konsultavimo sistema.
Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje,  siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir
paslaugas kaimyninėse šalyse.
    PROJEKTO PARTNERIAI
 Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.zemgale.lv
         Kuržemės planavimo regionas (LV) www.kurzemesregions.lv
 Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV) www.llkc.lv
         Aizkrauklės savivaldybė (LT) www.aizkraukle.lv
 Šiaulių verslo inkubatorius (LT) www.svi.lt
         Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT) www.pvkc.lt
 Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT) www.rokiskis.rvb.lt
    PROJEKTO TRUKMĖ
        2017.04.01 – 2019.03.31
 
    Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.
        Visas projekto biudžetas –  729 604 Eur.  Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163 Eur.
 
Už tinklalapio turinį atsako Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
 Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
 
Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.latlit.eu, www.rokiskis.rvb.ltwww.facebook.com/rokiskiovisojibiblioteka