Project LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)

Atgal

Project LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)

Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje, LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)
 
 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas
VERSLO PARAMOS SISTEMOS KŪRIMAS IR PRIEINAMUMAS ŽIEMGALOJE, KURŽEMĖJE IR ŠIAURĖS LIETUVOJE
LLI-131 (BUSINESS SUPPORT)
 
  PROJEKTO IDĖJA – verslumo skatinimas, paslaugų verslui plėtros didinimas ir verslo paramos organizacijų bendradarbiavimo plėtra, didinant verslo gyvybingumą. Šiuo projektu buvo siekiama: įsteigi 2 verslo paramos centrus Aizkrauklėje (LV) ir Rokiškyje (LT), tobulinti veikiančių verslo centrų materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, stiprinti verslo paramos institucijų bendradarbiavimą Latvijoje ir Lietuvoje, įkurti mentorystės tinklą, skirtą verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje bei Lietuvoje, teikti mokymo ir konsultacijų paslaugas verslininkams, kurie nori pradėti verslą bei plėtoti eksportą, atlikti abiejų šalių verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių tyrimą bei sukurti bendrą tarptautinį tinklalapį su integruota verslo paramos konsultavimo sistema.
Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo organizacijoms Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas kaimyninėse šalyse.
  PROJEKTO PARTNERIAI
Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.zemgale.lv
   Kuržemės planavimo regionas (LV)  www.kurzemesregions.lv
Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV)  www.llkc.lv
   Aizkrauklės savivaldybė (LT)  www.aizkraukle.lv
Šiaulių verslo inkubatorius (LT)  www.svi.lt
   Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT)  www.pvkc.lt
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT)  www.rokiskis.rvb.lt
  PROJEKTO TRUKMĖ
   2017.04.01 – 2019.03.31
  Šį projektą finansavo Europos Sąjunga.
   Visas projekto biudžetas – 729 604,12 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163,47 Eur.
 
Už tinklalapio turinį atsako Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
 
Kontaktinis asmuo projekto įgyvendinimo klausimais: projekto koordinatorė Rasa Vingelienė (rasavingeliene71@gmail.com, +370 616 38688)
 
Daugiau informacijos apie projektą: