Kraštiečiai

Kraštiečiai

Informacija nuolatos pildoma

A
B
 • Bagatyrytė Audronė – teatro režisierė
 • Bagdonas Arvydas – dailininkas tapytojas
 • Bagdonas Eugenijus – socialinių mokslų daktaras
 • Bagdonienė – Žuklytė Irena – dailininkė tapytoja
 • Bagužis Vincas – administracijos darbuotojas
 • Baikauskas Juozas – literatas
 • Bajoras Alfonsas – karinis veikėjas
 • Bajoras Gerardas – chemikas, chemijos mokslų daktaras, profesorius
 • Bajoras Jonas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas
 • Bajorūnaitė Irena – dailininkė grafikė, literatė
 • Bakšys Bronius – inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras
 • Balaišis Jonas – karinis veikėjas
 • Balaišis Jonas – literatas
 • Balaišis Pranciškus – inžinierius radiotechnikas, technikos mokslų daktaras
 • Balaišis Romualdas – pedagogas
 • Balaišis Valentinas – veterinarijos gydytojas, pedagogas
 • Balčiūnas Albertas – aviacijos inžinierius, pedagogas
 • Balčiūnas Balys – veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras
 • Balčiūnas Ignas - veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras 
 • Balčiūnas - Švaistas Juozas – rašytojas
 • Balčiūnas Povilas – UAB vadovas
 • Balčiūnas Stasys – karinis veikėjas
 • Baleišis Adomas – matininkas revizorius
 • Baleišis Antanas –
 • Baleišis Rimantas Bronius – zoologas, biomedicinos mokslų daktaras
 • Balkevičius Jonas Zemvaldas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Balkevičius Juozas – inžinierius statybininkas, pedagogas
 • Baltinienė – Užkurėlytė Elvyra – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Baltrukėnas Adolfas – gydytojas, užsienio lietuvių veikėjas
 • Baltrūnas Donatas Kazimieras – muzikas, pedagogas
 • Baltušis Jonas – partizanų vadas
 • Baltušis Jonas - bibliotekininkas
 • Baltušis Vincas – inžinierius, administracijos darbuotojas
 • Baranauskas Vladas – aktorius
 • Barauskas Alfonsas – inžinierius, užsienio lietuvių veikėjas
 • Barauskas Jaunutis – statybos inžinierius, įmonės vadovas
 • Barauskas Juozas – teisininkas, vadovaujantis darbuotojas
 • Bareišienė Laima – filologė, vertėja
 • Bareišis Algimantas – fotomenininkas
 • Bareišis Sigitas-Mykolas – teisininkas, knygos autorius
 • Baronas Jonas – pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Baronas Povilas – jūrininkas, valstybinės premijos laureatas
 • Baronas Stasys – tautodailininkas
 • Baršys Vytautas – socialinių mokslų daktaras, įmonės vadovas
 • Bartulienė Dalė – gydytoja higienistė
 • Berezauskienė – Meliūnaitė Audronė – bibliotekininkė, knygų autorė
 • Bernotas Antanas – užsienio lietuvių veikėjas, J.O.Širvydo brolis
 • Bičiūnaitė Lelija – dailininkė
 • Bičiūnas Jonas – kunigas, teologijos mokslų daktaras
 • Bičiūnas Juozas – ekonomistas, spaudos darbuotojas
 • Bičiūnas Rimas – dailininkas tapytojas
 • Bičiūnas Vytautas – muzikologas
 • Bičiūnienė Monika – tautodailininkė tapytoja, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Bieliūnas Antanas – kunigas, spaudos darbuotojas
 • Bieliūnas Juozas – dainininkas, pedagogas
 • Biliūnas Kazys – Steigiamojo Seimo atstovas
 • Bimba Antanas – žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas
 • Bimba Juozas – JAV lietuvių veikėjas
 • Bimba Petras - pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Bimbaitė Aušra – sportininkė
 • Bimbiras Ričardas – muzikantas
 • Binkauskas Gintaras – inžinierius ekonomistas, politinis veikėjas
 • Byra Jonas – dainininkas
 • Byras Antanas – literatas, išeivijos veikėjas
 • Blaževičius Petras – kultūros veikėjas
 • Blažys Romualdas – kunigas, literatas, vertėjas
 • Blažytė – Baužienė Danutė – istorikė
 • Blieka Jurgis – teisininkas, politinis veikėjas
 • Blieka Petras – partizanų vadas
 • Bliūdžius Petras – pedagogas, kraštotyros muziejaus įkūrėjas
 • Bliūdžiūtė Petrutė – literatė
 • Bliznikas Tomas – diplomatas
 • Boreišis Ignas – kunigas, bibliofilas
 • Brazauskas Algirdas – politikas, LR Prezidentas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Bražionis Algimantas – verslininkas, UAB vadovas
 • Bružas Bronius – dailininkas
 • Bubelytė Violeta – fotomenininkė
 • Bučius Jurgis Algimantas – inžinierius, literatas
 • Bučiūtė Diana – filologė, vertėja
 • Bučiūtė Elena Nijolė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Budriūnienė Danutė Elena - botanikė, gamtos mokslų daktarė
 • Bugailiškis Jonas – tautodailininkas
 • Buika Vilius – treneris 
 • Bukaitė Vilma – istorikė
 • Bukauskas Vygantas – karinis veikėjas
 • Bulavas Jonas – agronomas, agrarinių mokslų daktaras
 • Bulavas Juozas – teisininkas, politinis veikėjas
 • Bulovaitė – Malcevaitė Gražina – žurnalistė
 • Burbienė – Masiulytė Giedrė Ona – dailininkė keramikė
 • Busilas Antanas – pedagogas
 • Bušmienė – Kirstukaitė Stasė – bibliotekininkė
 • Butėnas Antanas – veterinarijos gydytojas, technikos mokslų daktaras
 • Butėnas Juozas – pedagogas, vertėjas
 • Butėnas Juozas – miškininkas
 • Butėnas Saulius – chemikas, biochemijos mokslų daktaras
 • Butėnienė Zita – tautodailininkė
 • Butkevičius Mečislovas – miškininkas, bibliografas
 • Butkys Adolfas – teisininkas
 • Buziliauskas Jonas – teatro režisierius
C
 • Cemnolonskis Rimantas Juozapas (1933 11 24 Onuškyje – 2007 12 11 Vilniuje) žurnalistas, publicistas, vertėjas
 • Cibienė-Kavoliūnaitė Janina (1932 01 19 Rokiškyje, mirė 2003 12 04 Ažuožerių k. Anykščių r.) literatė, poetė, tremtinė
 • Cinauskaitė-Verbilienė Emilija Dalia (g. 1933 06 17 Kamajuose) aktorė
 • Cinauskas Vytautas (1930 06 06 Pandėlyje – 2005 06 07 Vilniuje) rašytojas, poetas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Č
 • Čegis Vladas (1888 08 14 Obeliuose – 1953 03 14 Filadelfijoje) kunigas
 • Čeičys Albinas (1910 04 01 Paliepyje – 1960 05 18 Kaune) muzikas, choro dirigentas
 • Čeičys Jonas (1901 12 17 Kalneliuose – 1970 07 22 Kaune) inžinierius melioratorius, technikos mosklų daktaras
 • Čeičytė Juzefa (g. 1922 05 19 Aleknose) tapytoja, scenografė, poetė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Čelkis Petras (1923 12 17 Čelkiuose – 2001 01 25 Čikagoje) dainininkas
 • Čepas Kazimieras (1882 01 04 Pamiškių vnk. – 1942) bankininkas
 • Čepelis Augimantas (g.1956 09 02 Konstantinavoje) UAB „Serpantinas“ direktorius
 • Čepulis Alvydas (g. 1962 06 03 Didsodėje) filologas, redaktorius, pedagogas, poetas
 • Čepulis Jonas (g. 1928 10 18 Kuosiuose) veterinaras, agrarinių mokslų daktaras, LVA docentas
 • Čepulis Juozas (g. 1928 Jakiškiuose) medžio drožėjas
 • Čepelytė Danutė (1931 02 02 Skemuose Rokiškio r. – 2017 03 22 Rokiškyje)
  filologė, VU dėstytoja
 • Čepulytė Zita (g. 1935 11 13 Pandėlyje) pedagogė, literatė
 • Černiauskas Mečislovas (g. 1943 01 01 Kupiškyje) gydytojas ginekologas
 • Černys Kostas (1925 02 23 Akmeniuose – 1960 12 23 Vilniuje) poetas, kunigas
 • Čerškus Evaldas (g. 1936 03 30 Šapeliuose) inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras
 • Čerškutė Stefanija (1930 09 12 Šapeliuose – 2008 12 30 Kaune) architektė restauratorė
 • Četkauskas Povilas (1904 06 16 Panemunyje – 1991 03 08 Kaune) akordeonininkas, choro dirigentas, kompozitorius
 • Četkauskas Vytautas (1910 10 28 Panemunyje – 1986 02 21 Panemunyje) vargonininkas, chorvedys, pedagogas
 • Četkauskas Vytautas Laimutis (g. 1934 02 22 Kriaunose) pedagogas, chorų dirigentas
 • Čibinskas Eugenijus (g. 1963 07 17 Šniukštuose) dailininkas keramikas
 • Čiučelis Algirdas (1938 02 10 Armonyse – 2008 02 20 Vilniuje) matematikas, technikos mokslų daktaras, VGTU docentas
 • Čiučelis Saulius (g. 1985 04 18 Obeliuose) aktorius
 • Čižiūnaitė Elena (1918 09 10 Panemunyje – 1987 03 05 Vilniuje) chemikė, chemijos mokslų daktarė, docentė
D
 • Dačiulis Boleslovas Povilas (g. 1934 01 05 Buivėnuose) filologas, radio žurnalistas, poetas, redaktorius
 • Dagytė Sofija (1922 04 10 Rokiškyje – 2004 06 02) mokslininkė agronomė
 • Dainauskienė-Drozdova Elena (g. 1949 10 10 Meldučiuose) Simno specialiosios mokyklos direktorė
 • Dambrauskas Antanas (1911 02 10 Norkūnuose – 1995 11 21 Druskininkuose) vertėjas
 • Damijonaitienė Palmyra (g. 1933 12 25 Kaireliuose) juostų audėja, tautodailininkė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Danienė-Lukošiūnaitė Anelija Birutė (g. 1930 07 18 Skemuose) chemikė, tautodailininkė
 • Danys Alfonsas (1924 09 16 Trumpiškiuose – 2014 06 28 Vilniuje) rašytojas
 • Danys Jurgis (1921 04 05 Trumpiškiuose – 2016 07 03) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Daukus Ignas (1912 01 10 Vilkaviškio vnk. – 1967 07 20 Čikagoje) inžinierius, visuomenės veikėjas
 • Daunys Stasys (1922 10 14 Auksučiuose, Šiaulių r. – 2011 01 16 Rumšiškėse) etnografas, muziejininkas, poetas
 • Daunys Vaidotas (1958 01 02 Rokiškyje – 1995 07 29 Vilniuje) žurnalistas, redaktorius, rašytojas
 • Deksnys Antanas (1906 05 09 Butėniškio vnk. – 1999 05 06 Vokietijoje) vyskupas, LKMA narys, filosofijos m. dr.
 • Deksnys Bronius (1931 02 01 Mitragalyje – 2014 07 08 Vilniuje) filosofas
 • Deksnys Jonas (1904 12 04 Butėniškio vnk. – 1989 03 30 Kaune) geodezininkas, spaudos darbuotojas
 • Deksnys Julius Lionginas (g. 1926 12 18 Pakapėje) DTK dalyvis, visuomenės veikėjas
 • Deksnys Rimantas Pranas (g. 1945 05 03 Degučiuose) technologijos m. dr., KTU Elektros sistemų katedros vedėjas
 • Deksnys Vakaris (g. 1974 07 25 Rokiškyje) žurnalistas
 • Deksnys Vytautas (g. 1940 08 23) sportininkas, pedagogas
 • Deksnys Vladas (1912 Tumasonyse – ) teisininkas
 • Didžiulienė Liudvika (1856 04 21 Robliuose – 1925 10 25 Griežionėlėse) rašytoja, visuomenės veikėja
 • Dienys Vincentas (g. 1936 04 22 Aleknose) fizikas, fizinių m. dr.
 • Diržys Antanas (1906 05 25 Audroje – 1992 10 23 JAV) teisininkas, visuomenės veikėjas
 • Diržytė-Naginskienė Adelė (1885 01 31 Palūšniuose – 1949 02 06 Rokiškyje) pedagogė, literatė
 • Dobkevičius-Daukus Balys (1900 Samaniuose) inžinierius
 • Dobkevičius Feliksas (1872 10 30 Viktoriškio vnk. – 1940 08 19 Kaune) inžinierius, doc.
 • Dobkevičius Kajetonas (1870 09 22 Viktoriškio vnk.) užsienio lietuvių veikėjas
 • Dobkevičius Napoleonas (1879 05 14 Viktoriškio vnk. – 1941 04 02 Kaune) inžinierius, knygos autorius
 • Dovydėnas Liudas (1906 01 01 Trumpiškyje – 2000 07 04 Vilniuje) rašytojas
 • Dovydėnas Rimantas (1957 02 09 Dauniūnuose) karikatūristas, dirba „Valstiečių laikraštyje“
 • Dovydėnas Romualdas, Dovydaitis (1898 11 17 Trumpiškyje – 1946 07 04 Rusijoje) dirigentas, vargonininkas, dainininkas, pedagogas
 • Dranevičius Giedrius (g. 1972 09 04 Rokiškyje) sportininkas, treneris, pedagogas
 • Drebulienė-Kužulytė Danutė (1938 02 06 Gučiūnuose – 2017 01 19 Dusetose Zarasų r.) literatė
 • Driskius Klaudijus (g. 1959 05 29 Ažubrastyje) fotomenininkas, fotožurnalistas
 • Drižienė Irta (g. 1946 11 06 Vaitkūnuose) gydytoja
 • Dručkus Andrius (g. 1928 04 09 Vaičėnuose) muziejininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Dručkus Gintaras (g. 1961 02 15 Aleksandravėlėje) istorikas
 • Dudonis Julius (g. 1943 03 15 Alsetoje) fizikas, matematikas, habilituotas technikos m. dr., KTU prof.
 • Dudonytė-Matulionienė Danutė (g. 1955 08 26 Trakinėje) sportininkė
 • Dumbrienė Albina (1901 12 10 Čedasuose - ?) pedagogė, JAV visuomenės veikėja
E
 • Eigminaitė-Širkienė Alvira (g. 1942 04 15 Rudeliuose)dailininkė tapytoja, pedagogė
 • Eigminas Kazimieras (1929 01 22 Rokiškyje – 1996 04 23 Vilniuje) kalbininkas
 • Eigminas Pranciškus (1936 09 14 Bajoruose – 2006 01 04 Vilniuje) ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, docentas, teisėjas
F
 • Fatyushina (Karpevičiūtė) Astra (g. 1964 08 01 Rokiškyje) ekonomistė, knygos vaikams autorė

 • Franckevičius Ipolitas (1887 09 14 Salose – 1973 12 18 Kupiškyje) gydytojas terapeutas, medicinos mokslų daktaras
G
 • Gagiškis Jonas (1926 03 02 Žiobiškyje – 2015 03 10? Vilniuje) gydytojas onkologas
 • Gagiškis Juozas (g. 1931 02 19 Žiobiškyje) choreografas, pedagogas
 • Gaidelis Vilmantas Antanas (g. 1945 05 24 Rokiškyje) teisininkas, teisėjas
 • Gaigalas Balys (1928 06 15 Bimbose – 1988 Vilniuje) ekonomistas, socialinių mokslų daktaras
 • Gaigalas Kazys (g. 1925 08 09 Uljanavoje) inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Gailiūnas Raimondas (g. 1956 01 15 Pandėlyje) dailininkas tapytojas, Rokiškio jaunimo centro pedagogas
 • Gailiūnas Vytautas (g. 1933 07 19 Smaliečiuose Biržų r.) dailininkas, literatas
 • Galinis Arvydas (g. 1958 Petriošiškyje) ekonomistas, socialinių mokslų daktaras
 • Galinis Pranas (1902 Pagrundžiuose – 1994 02 14 Vilniuje) spaudos darbuotojas
 • Galvanauskaitė Virginija (g. 1961 11 06 Rokiškyje) bibliotekininkė, filologė, vertėja, dirba VU bibliotekoje
 • Galvelis Antanas (1938 01 16 Rūdžionyse – 1986 09 01 Vilniuje) biologas, mokslininkas, pedagogas
 • Garolis Jeronimas (1900 11 17 Petrešiūnuose – 1972 12 22 Sidnėjuje, Australija) karo lakūnas, majoras
 • Garška Evaldas Leonardas (1939 08 15 Laukininkuose – 2011 11 29 Vilniuje) fizikas, fizinių mokslų daktaras, VU profesorius
 • Garška Petras (g. 1933 07 13 Gyliuose) skulptorius, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Garškaitė Veronika (g. 1934 02 03 Sodeliuose) filologė, redaktorė
 • Gasiūnas Jonas (1893 06 10 Uvainiuose – 1974 07 02 Niujorke) JAV lietuvių veikėjas, žurnalistas
 • Gasiūnas Jurgis (1926 01 26 Kaišiadoryse – 20?? Panevėžyje?) tremtinys, atsiminimų autorius
 • Gasiūnas Povilas (1897 04 04 Uvainiuose – 1966 06 25 Šiauliuose) kolekcionierius, spaudos darbuotojas
 • Gasiūnas Valerijus (g. 1955 08 26 Pagojuose) hidrotechnikas inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Gasiūnas Vladas Balys (1933 03 27 Ratkūnuose – 2008 08 07 Vilniuje) meno istorikas, literatas
 • Gasiūnas Vytautas (g. 1937 01 29 Grigiškiuose) istorikas, literatas
 • Gaška Alfonsas (1906 02 21 Stenionyse – 1994 08 17 Pandėlyje) pedagogas, kraštotyrininkas
 • Gavėnas Alvydas (g. 1953 06 02 Rokiškyje) sporto treneris, Lietuvos olimpinio sporto centro treneris
 • Gegelevičiūtė-Žuklienė Jolanta (g. 1966 03 02 Lukštiniuose) dailininkė, literatė
 • Genevičius Juozas (g. 1945 03 27 Obeliuose) skulptorius
 • Genys Arvydas (g. 1954 09 20 Panemunyje) poetas
 • Gerulaitienė Adelė (1906 09 22 Vyžeičiuose – 1981) pedagogė
 • Giedrys Kazys (1891 03 15 Salose – 1926 12 27 Kaune) revoliucinio judėjimo dalyvis
 • Gikys Jonas (1932 05 18 Kalviuose – 2006 05 24) technikos mokslų daktaras
 • Gylys Antanas (1932 04 19 Kamajuose – 2014 11 22) fotomenininkas, fotožurnalistas
 • Gilys Valdas (g. 1955 09 23 Veduviškyje) inžinierius mechanikas, asociacijos „Linava“ vadovas 1991-2010 m.
 • Gintautas Romualdas (1905 11 22 Bendriniuose – 1990 03 27 JAV) karinis veikėjas
 • Giriūnas Gediminas (1934 01 03 Koveliuose – 2015 11 27 Vilniuje) veterinarijos gydytojas, biologijos mokslų daktaras
 • Girštautas Gintaras (g. 1961 12 29 Kupiškyje) politikas, Skemų pensionato vadovas
 • Gladutis Eligijus (g. 1966 Juodupėje) teisininkas, Panevėžio apygardos teismo teisėjas
 • Gladutis Vytautas (g. 1929 09 15 Girelėje) žurnalistas, pedagogas
 • Glemžaitė Diana (1926 10 29 Degučiuose, Zarasų r. – 1949 11 14 Plunksnočiuose) partizanė, poetė
 • Gobis Antanas (1906 05 14 Patiltėje Utenos r. – 1995 06 14 Rokiškyje) kunigas, muzikas, „Pasaulio tautų teisuolis“
 • Graibus Rimgaudas Valentinas (g. 1939 05 21 Pagrandžiuose) žurnalistas, poetas
 • Graužinienė Loreta (g. 1963 01 10 Rokiškyje) ekonomistė, politikė, LR Seimo narė, Seimo Pirmininkė
 • Gražys Bronius (1934 01 05 Nečionyse – 2013 08 17 Klaipėdoje)aktorius, režisierius, poetas
 • Grigalavičius Juozas (1913 10 18 Šemetuose – 1983 07 09 Vilniuje) valstybės, politinis veikėjas
 • Grigaliūnienė (Balytė) Alena (g. 1941 05 15 Bajoruose Kupiškio r.) zootechnikė, kraštotyrininkė
 • Grigaliūnienė Vanda (g. 1942 01 03 Naniškiuose) provizorė, biologijos mokslų daktarė, KMA docentė
 • Grigėnienė (Kaškevičiūtė) Janė (g. 1942 04 28 Dvirėžiuose) – poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė
 • Grigonis Leonardas (1905 12 14 Pužonyse – 1950 07 22 Daugėliškio miške Ariogalos vls.)partizanas, pedagogas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Grigonis Matas (1889 10 03 Miškiniuose – 1971 01 07 Vilniuje) rašytojas, pedagogas, vertėjas
 • Grikienis Juozas (g. 1927 03 06 Sriubiškiuose) žurnalistas, fotomenininkas
 • Griškevičienė Virginija Nijolė (g. 1951 Rokiškyje) teisininkė, Klaipėdos apygardos teismo teisėja
 • Griškevičius Aloyzas (g. 1948 03 13 Rokiškyje?) gydytojas kardiologas, medicinos mokslų daktaras, VU docentas
 • Griškevičius Petras (1924 07 19 Kriaunose – 1987 11 14 Vilniuje) valstybės, politinis veikėjas
 • Grįžas Aloyzas (1948 10 15 Salose – 2013 03?) muzikas, pedagogas
 • Grockis Rimantas (g. 1948 08 02 Panemunėlio gelež. st.) teisininkas, prokuroras
 • Gruodienė (Šlyžiūtė) Dalia (g. 1948 01 09 Rokiškyje) verslininkė, mecenatė
 • Gruodis Antanas (1900 01 24 Bradesiuose – 1993 04 24 Vilniuje) teisininkas, pulkininkas
 • Gružienė Raimonda (g. 1960 02 25 Rokiškyje) savivaldybininkė
 • Gudas Algimantas (g. 1943 05 25 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Gudonis Aloyzas (g. 1943 04 26 Čivyliuose) maisto technologijos inžinierius, technikos mokslų daktaras, KTU docentas
 • Gudonis Antanas (1911 09 05 Serapiniškyje – 1941 06 26 Panevėžyje) gydytojas
 • Gudonytė Klementina (1916 10 05 Čivyliuose – 2003 12 10 Vilniuje) tautodailininkė audėja
 • Gudžiūnienė (Pipinytė) Zosė (g. 1947 02 09) pedagogė, Vilniaus kolegijos prodekanė
 • Gurklys Balys (1923 07 13 Kavoliuose – 2002 03 31 Vilniuje) ekonomistas, socialinių m. dr., docentas
 • Gutaravičius Henrikas (g. 1954 09 10 Rokiškyje) įmonės vadovas Jonavoje
 • Gužas Danielius (1929 06 20 Sičiūnuose) technikos mokslų daktaras, VGTU profesorius
 • Gužas Vytautas (1920 01 02 Sičiūnuose – 1949 06 11 Smaidrių k. Eržvilko vls.) partizanas, buhalteris, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Gvildienė (Ikamaitė) Virginija (g. 1956 06 15 Maželiuose) sportininkė, buhalterė
H
I
 • Ikamas Vytautas Adolfas (1933 05 20 Vilkuose – 2013 11 08 Vilniuje)kraštotyrininkas, pedagogas
 • Inčiūra Kazys Pranas (1903 03 06 Ažušiekštyje – 1952 04 16 Vilniuje)pedagogas, poetas, vertėjas
 • Inčiūraitė Valerija (1922 10 09 Ažušiekštyje – 2012 07 07 Vilniuje)poetė, pedagogė, bibliotekininkė
 • Indrašius Napoleonas (1905 05 23 Barkiškyje – 1984 12 03 Vilniuje) gydytojas psichiatras, psichoanalitikas, VU docentas
 • Indriūnas Algimantas Valentinas (g. 1925 05 21 Duokiškyje) inžinierius, žurnalistas, socialinių m.  dr., doc., LR Seimo narys
 • Indriūnas Juozas (1896 01 26 Bajoriškėse – 1989 04 15 Kaune) inžinierius technologas, technikos m. dr., prof., akademikas
 • Indriūnas Pranas (1892 Duokiškyje – 1975) inžinierius, visuomenininkas, spaudos darbuotojas
 • Ingaunytė Stasė (g. 1944 11 03 Skeiriuose) sportininkė, redaktorė
 • Ingelevičius Vladas (1889 11 11 Beržuonyse – 1985 02 05 Niujorke) gydytojas, pulkininkas, visuomenės veikėjas
J
 • Jackevičius Jonas (g. 1937 05 02 Rokiškyje) poetas, dailininkas, žurnalistas
 • Jakimavičius Algimantas (g. 1939 06 23 Kazliškyje) biologas, entomologas, biomedicinos m. dr.
 • Jakimavičius Stasys Jonas (1947 01 31 Bagdoniškyje – 2006 11 21 Vilniuje) asociacijos vadovas, sportininkas
 • Jakimavičius Vidas (g. 1949 12 06 Tartališkyje) įmonės vadovas Druskininkuose
 • Jakštas-Prietelius Petras (1899 10 28 Stramiliuose – 1988 11 14 Šilutėje) žurnalistas, istorikas, bibliofilas
 • Jakubonis Juozapas (g. 1930 12 25 Salose)  valstybės politikos veikėjas
 • Jakulis Antanas (1939 05 28 Panemunyje – 1984 06 16 Klaipėdoje) kalbininkas, humanitarinių m. dr., doc.
 • Jančys Artūras (g. 1963 02 12 Didsodėje) žurnalistas, redaktorius, KTU dėst.
 • Janiūnas Vladislovas (g. 1941 06 07 Rokiškyje) pedagogas, treneris, žurnalistas
 • Jankauskas Algirdas (g. 1935 04 08 Kamajuose) teisininkas, LR Seimo kontrolierius
 • Jankauskas Benediktas (1907 11 12 Radišiuose – 1990 02 27 Long Islade, JAV) gydytojas psichiatras
 • Jankauskas Vladas (1891 Šakynoje, Šiaulių apsk. – 1964 08 07 Medelline, Kolumbijoje) policijos tarnautojas
 • Jankevičius Juozas (1890 11 02 Vėbriuose – 1945 04 22 Chvalynsk, Rusijoje) politikas, inžinierius, VDU doc.
 • Janulaitis Petras (1887 11 16 Rūkliškyje – 1966 08 18 Mičigane, JAV) prekybininkas, įmonės vadovas
 • Janulionis Juozas (1896 09 01 Latvygdoje Biržų r. – 1982 05 18 Rokiškyje) pedagogas
 • Janulis Juozas (1944 02 09 Tiliuose Šiaulių r.) kunigas, Rokiškio dekanato dekanas  1985-2008 m.
 • Janušonis Stanislovas Algimantas (1937 02 01 Suvainiškyje – 1983 07 21) istorikas numizmatas, istorijos m. kandidatas, VU dėst.
 • Jarušaitienė (Bareikaitė) Ona (g. 1948 03 27 Palunkiuose) režisierė, literatė, tautodailininkė
 • Jasinevičius Konstantinas (1927 11 05 Misiūniškyje – 2010 06 20? Rokiškyje) tremtinys, visuomenės veikėjas, atsiminimų autorius
 • Jasinevičius Juozas (1904 05 21 Sauliuose – 1978) pedagogas, Rokiškio gimnazijos dir. 1946-1947, VPI dėstytojas, vertėjas
 • Jasinevičius Juozas (1915 05 26 Misiūniškyje – 1990 JAV) geodezijos inžinierius, Kanados lietuvių veikėjas
 • Jasinevičius Vilius (g. 1933 02 26 Javolinės vnk.) fotomenininkas, LNB darbuotojas
 • Jasinevičius Vytautas (1925 11 24 Rokiškyje – 2011 01 27 Čikagoje) inžinierius, visuomenininkas, fotokorespondentas
 • Jasiulienė (Kęstutytė) Genovaitė (1928 06 21 Ignotiškyje – 2012 02 21)  dailėtyrininkė, muziejininkė
 • Jasiulionis Albertas (1915 09 20 Petrograde – 2009 10 26 Kaune) inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos m. dr., prof.
 • Jasiulionis Aloyzas (1945 09 04 Jurgiškiuose – 2011) vargonininkas, kompozitorius
 • Jasiulionis Vilhelmas (g. 1939 05 25 Jurgiškiuose) teisininkas, Rokiškio apylinkės teismo pirmininkas
 • Jasiūnaitė Irena (g. 1925 10 29 Rokiškyje) operos solistė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Jasiūnas Albinas (g. 1933 01 09 Vilkeliuose) inžinierius, visuomenės veikėjas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Jasiūnas Antanas (1910 06 21 Diliškiuose – 1971 02 06 Vilniuje) poetas, dramaturgas
 • Jasiūnas Edmundas (1923 02 10 Pandėlyje – 2007 06 28 Kaune) inžinierius, lakūnas, spaudos darbuotojas
 • Jasiūnas Stanislovas (g. 1929 06 29 Rokiškyje) inžinierius, valstybės veikėjas
 • Jauniškienė J. (g. 1921 08 03 Rumpiškėnuose) gydytoja terapeutė
 • Jočys Aloyzas (g. 1930 07 30 Aleksandravėlėje) meno istorikas, Panevėžio dailės mokyklos direktorius 1967-1982
 • Jodeikaitė Daiva (g. 1966 04 01 Pandėlyje) sportininkė, krepšinio trenerė
 • Jodeikienė (Jurgelionytė) Zita (g. 1936 03 08 Joneliškiuose) bibliotekininkė, kultūros veikėja
 • Jodelė Pranas (1871 02 13 Kupriuose – 1955 12 08 Kaune) statybos inžinierius, KU prof., rektorius
 • Jonaitis Bronius (g. 1949 06 26 Onuškyje) statybos inžinierius,technikos m. dr., VGTU doc.
 • Joneliūkštienė Palmira (g. 1934 04 15 Raikėnuose) gydytoja
 • Jovaiša Eugenijus Kazimieras (1940 01 17 Rokiškyje – 2012 01 30 Kaune) dailininkas odininkas
 • Jovaiša Kazimieras (1890 07 16 Vaicekoniuose, Pasvalio r. – 1984 02 17 Rokiškyje) dirigentas, Rokiškio gimnazijos mokytojas 1933-1948
 • Jozėnas Antanas (1927 05 17 Kriaunose – 2014 10 07 Vilniuje) dirigentas, LMA prof.
 • Jukna Feliksas (1924 07 18 Kresčionyse – 2000 04 04 Vilniuje) filologas, redaktorius, vertėjas
 • Jukna Romualdas (g. 1943 09 22 Dvargaliuose Biržų r.) literatas, bitininkas
 • Juknaitė-Baltrūnienė Vanda (g. 1949 11 28 Papiliuose) rašytoja, VPU doc.
 • Junokas Valentinas (g. 1944 09 19 Taraldžiuose) teisininkas, valstybės veikėjas
 • Junokienė (Kandzerkaitė) Stasė (g. 1939 01 15 Guruose Kupiškio r.) literatė
 • Juodelė Petras (g. 1924 05 20 Pakriauniuose) pedagogas, dirigentas, birbynininkas
 • Juodelis Valentas (g. 1936 01 02 ) technikos m. dr., VGTU doc.
 • Juodka Jonas (g. 1942 08 15 Vainaikiuose) karinis veikėjas, atsargos pulkininkas
 • Juozonis Leonas (1922 07 24 Geniškio vnk. – 2015 12 28 Kaune) projektuotojas, kraštotyrininkas
 • Jurevičius Vytautas (g. 1957 09 10 Miliūnuose) valstybės veikėjas
 • Jurgaitienė Pilypaitė Irena Rita (g. 1939 02 04 Steponyse) pedagogė
 • Jurgelionis Kleofas (1886 01 01 Kupiškyje – 1963 12 24 Riverside, JAV) poetas, kritikas, vertėjas, redaktorius
 • Jurkėnas Juozas (g. 1929 09 04 Bostone) filologas, habilituotas humanitarinių m. dr., VPU prof.
 • Jurkštas Jonas (1929 02 24 Pagrandžiuose – 2007 01 04 Vilniuje) kalbininkas, humanitarinių m. dr.
 • Jurkštas Vytautas (1930 11 01 Pagrandžiuose – 1984 08 13 Kaune) architektas, architektūros m. kandidatas, doc.
 • Jurna Vytautas Steponas (g. 1934 09 26 Varneliuose) valstybės veikėjas
 • Juškevičius Gitas (g. 1966 02 22 Sodeliuose) boksininkas, treneris, verslininkas
 
K
 • Kairelis Alfonsas (g. 1924 04 17 Šileikiuose) teisininkas, valstybės ir politinis veikėjas
 • Kairys Antanas (g. 1903 06 28 Rokiškyje) dailininkas, išeivis
 • Kairys Danas (1938 12 06 Ažusieniuose – 2013 02 23 Rokiškyje) pedagogas, literatas
 • Kairiūkštis Klemensas (1923 11 09 Papiškiuose – 2006 06 19) žurnalistas, redaktorius
 • Kairiūkštis Leonardas (1928 12 28 Papiškiuose) miškininkas, biomedicininių m. dr., akademikas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Kaladė Petras (1910 01 01 Stankūnuose – 1994 11 05 Bostone, JAV) chemikas, mokslų daktaras, išeivis
 • Kalnietis Alfonsas (1929 01 13 Viršiluose – 2007 10 04 Jonavoje) geodezininkas, literatas
 • Kalnietis Vincas (1875 - 1942) teisininkas, literatas, valstybės veikėjas
 • Kalninis Valdimaras (g. 1952 11 03 Obeliuose) dailininkas grafikas
 • Kalpokas Kazys (1907 04 01 Čedasuose – 1952 09 12 Butyrkuose, Maskvoje) pedagogas, partizanas
 • Kancevičienė Motiejūnaitė Jadvyga (g. 1927 09 08 Naujasodėje) pedagogė, tautodailininkė
 • Kancevičius Antanas (1938 01 22 Petriošiškyje – 2004 01 20 Kaune) poetas
 • Kancevičius Juozas (g. 1928 10 02 Greviškiuose) inžinierius žemėtvarkininkas
 • Kandroškaitė Aldona (1929 05 11 Greviškiuose – 2015 04 09 Vilniuje) pedagogė, rašytoja
 • Kondroška Jonas (1887 03 17 Kuokšiuose) JAV lietuvių veikėjas
 • Kanopa Vidmantas (g. 1956 06 03 Audronyse) technologijos m. dr., valstybės veikėjas, verslininkas
 • Kapustinskaitė Teklė (1924 04 11 Sičiūnuose – 2008 03 19) miškininkė, agrarinių m. dr.
 • Kapustinskas Povilas (g. 1928 07 12 Sičiūnuose – 2017 12 09 Vilniuje) literatas
 • Karaliūnas Donatas (g. 1962 Rokiškio r.) pedagogas, Pandėlio gimnazijos direktorius
 • Karalius Algirdas Juozas (g. 1933 07 06 Lingėnuose) technologas, technikos m. dr., visuomenės veikėjas
 • Karosienė (Junokaitė) Eleonora (g. 1924 08 31 Rokiškyje) gydytoja, medicinos m. dr.
 • Karpevičius Feliksas (1903 01 21 Staniūnuose – 1989 04 19 Obeliuose) pedagogas, vadovėlio autorius
 • Karpinskas Stanislovas Aloyzas (g. 1939 11 05 Kalniečiuose) gamtos m. habil. dr., prof.
 • Kasperavičienė Birutė (1941 05 10 Nevieriuose – 2016 02 20 Šiauliuose) dailininkė skulptorė, pedagogė
 • Kastanauskaitė-Kulbienė Danutė (g. 1940 04 29 Žiobiškyje) bibliotekininkė, socialinių m. dr., doc.
 • Kastanauskaitė Laima (g. 1937 01 14 Žiobiškyje) sociologė, socialinių m. dr.
 • Kaškelienė (Balaišytė) Janina (g. 1932 08 19 Robliuose) bibliotekininkė, vadovė
 • Kašponis Balys (1891 11 02 Pakriauniuose – 1973 10 06 Vilniuje) muzikas, pedagogas
 • Katelė Jonas (1831 01 13 Suvainiuose, Kupiškio r. – 1908 05 21 Panemunėlyje) kunigas, liaudies švietėjas
 • Katelė Povilas (1886 04 01 Stankūnuose – 1948 Šiluvoje) kunigas, literatas
 • Kaunietis Romas (g. 1944 06 08 Buivydžiuose) kraštotyrininkas, atsiminimų rengėjas
 • Kaupelis Petras (g. 1950 04 30 Buivydžiuose) fotomenininkas
 • Kaupelytė-Ragaišienė-Biliūnienė Aleksandra Elena (1896 12 03 Buivydiškio vnk. – 1953) gydytoja, JAV lietuvių veikėja
 • Kaušakys Povilas (1915 09 28 Panemunėlyje – 1976 10 05 Kaune) inžinierius geodezininkas
 • Kaušakys Stasys (1902 05 26 Panemunėlyje – 1945 03 04 Gudakiemyje, Trakų r.) pedagogas
 • Kavaliauskas Algirdas (g. 1941 10 24 Rokiškyje) istorikas, humanitarinių m. dr., rašytojas
 • Kavaliauskienė Valerija (g. 1930 07 10 Gindviliuose) agronomė ekonomistė, socialinių m. dr.
 • Kavaliūnaitė Gina (g. 1967 06 05 Salose) kalbininkė, vertėja, humanitarinių m. dr.
 • Kavaliūnas Pranas (1892 10 06 Keragalviškių vnk. – 1976 JAV) teisininkas, valstybės veikėjas
 • Kaveckienė-Kaupelytė Pranciška (1899 05 20 Buivydiškiuose – 1980 12 31 Vilniuje) dainininkė, pedagogė
 • Kavoliūnas Vladas (1919 05 18 Gaidžgalėje – 1974 03 14 Vilniuje) dainininkas, literatas
 • Kazakevičius Vytautas (g. 1958 11 03 Miliūnuose) visuomenės veikėjas
 • Kazanavičius Antanas (1892 08 09 Dideliškyje – 1940 10 18 Vilniuje) dailininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas
 • Kazanavičius Vilius Antanas (g. 1936 07 06 Kriaunose) inžinierius ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Kazanavičius Vincas (g. 1928 12 25 Narvydiškyje) ekonomistas, literatas
 • Kazlauskienė Alė Darata (g. 1938 08 07 Vinkšniniuose Biržų r.) literatė, autokelių inžinierė
 • Kazulėnas Albinas (g. 1926 07 30 Milgedžiuose Zarasų r.) tremtinys, partizanas, atsiminimų autorius
 • Kazulėnas Algis (g. 1962 08 26 Rokiškyje) istorikas, politikas
 • Kažemėkaitė Birutė (g. 1961 04 24 Jutkiuose) gydytoja, savivaldybininkė
 • Kažemėkas Osvaldas (1934 11 25 Remeikiuose – 2003 09 09 Kaune) botanikas, biomedicinos m. dr.
 • Kelečius Jonas (1918 01 01 Rygoje – 2001 07 04 JAV) aktorius, dailininkas, išeivis, mokėsi Rokiškio gimnazijoje
 • Keliuotis Alfonsas (1911 09 12 Joniškio vnk. – 1994 12 29 Rokiškyje) pedagogas, literatas
 • Keliuotis Juozas (1902 09 04 Joniškio vnk. – 1983 03 25 Vilniuje) žurnalistas, vertėjas
 • Keliuotytė Aušra (g. 1964 Rokiškyje) aktorė
 • Keliuotytė Eglė (g. 1961 04 13 Rokiškyje) žurnalistė
 • Keliuotytė Rasa (g. 1962 08 16 Rokiškyje) žurnalistė
 • Kemeklis Juozas (1918 05 08 Šarkiuose – 1951 12 22 Pelenių-Vidžiūnų k. apyl. Molėtų r.) partizanas, Vytauto apygardos štabo viršininkas
 • Kepalas Kazys (1891 02 28 Petraukoje – 1966 06 12 Niujorke) kalbininkas, JAV lietuvių veikėjas
 • Kepenis Augustinas (1930 12 12 Rokiškyje – 1993 09 15 Vilniuje) muzikas, pedagogas
 • Keraitienė Asta (g. 1971 03 29 Rokiškyje) dailininkė tapytoja
 • Keraitis Alfonsas (g. 1937 09 03 Alukėnuose Anykščių r.) inžinierius mechanikas, atsiminimų autorius
 • Kerpauskienė (Kirstukaitė) Genovaitė Aldona (1932 Sidabrinėje – 2013 06 26 Pasvalyje) literatė, pedagogė
 • Keršulienė Zita Irma (g. 1943 12 08 Rokiškyje) biologė, gamtos m. dr.
 • Keršulis Vladas  (1888 09 20 Kurkliečiuose – 1989 Brukline, JAV) JAV lietuvių veikėjas
 • Keršulytė-Žilienė Ilona (g. 1965 04 04 Rokiškyje) dailininkė keramikė
 • Kesiūnas Povilas (1893 01 20 Stenionyse – 1981 07 04 Čikagoje) rašytojas
 • Kęstutis Antanas (g. 1929 05 04 Ignotiškyje) inžinierius žemėtvarkininkas
 • Kęstutis Juozas Vytautas (g. 1930 05 20 Ignotiškyje) inžinierius hidrotechnikas
 • Ketvirtis Antanas (1919 04 13 Puodžialaukėje - ) inžinierius, išeivis
 • Kiaulėnas Petras (1909 01 10 Naniškiuose – 1955 08 15 Niujorke) dailininkas tapytojas, architektas
 • Kilas Marcelinas (1904 01 16 Nevieriuose – 1985 10 05) pedagogas, knygų sudarytojas
 • Kilas Petras (g. 1925 06 28 Vaitkūnuose) veterinarijos technikas, vadovas
 • Kilius Leonas (g. 1952 04 11 Kilpiškiuose) Rokiškio TVŽŪM vadovas
 • Kindurys Jeronimas (1941 07 30 Sėlynėje – 2002 07 Vilniuje) sportinininkas, treneris, asociacijų vadovas
 • Kirlys Antanas (g. 1929 07 16 Kuosiuose) inžinierius elektrikas, knygų autorius
 • Kirlys Jonas (1921 05 10 Vaičionyse – 2009 08 18 Kaune) teisininkas, spaudos darbuotojas
 • Kirlys Jonas (1891 01 13 Nadiejiškyje – 1985 11 17 Kaune) pedagogas, kolekcionierius
 • Kirlys Vaižgantas (g. 1934 12 12  Rokiškyje) geografas, geografijos mokslų daktaras
 • Kirlys Matas (1872 09 12 Kamajų vls. – 1958 10 15 Vabalninke) kunigas, visuomenės veikėjas
 • Kirlys Vladas (1909 06 14 Žliubuose – 1931 10 18 Žliubuose) rašytojas
 • Kirlytė Stefa (1930 02 16 Vaičionyse – 2012 06 08 Vilniuje) bibliotekininkė, dirbo LNB
 • Kirstukas Juozas (g. 1946 12 15 Žiobiškyje) ekonomistas, socialinių m. dr., LŽUŪ doc.
 • Kiselienė (Kliaugaitė) Bronė (1925 Latveliuose – 2005 08 11 Panevėžyje) pedagogė, literatė
 • Kiselis Algirdas Antanas (1939 03 06 Rumpiškėnuose – 2002 11 09 Vilniuje) ekonomistas,  socialinių m. dr., VU doc.
 • Kiselis Jonas (1927 05 15 Rumpiškėnuose – 2007 06 15 Vilniuje) hidrogeologas, aplinkosaugininkas, tautosakininkas
 • Kiselytė Reda (g. 1968 04 11 Vilkoliuose) bibliotekininkė, literatė
 • Kiselytė Teklė (1905 05 05 Rumpiškėnuose – 2000 07 15 Vilniuje) zoologė, biomedicinos m. dr.
 • Kisielis Petras (1890 05 13 Grybonių vnk. – 1940 05 15 Vladivostoke) – dailininkas, pedagogas
 • Kišūnaitė Roma (g. 1961 11 10 Rokiškio r.) bibliotekininkė, dirba LNB
 • Kišūnienė Nijolė Teresė (g. 1936 06 08 Rokiškyje) bibliografė
 • Klemka Vincentas (g. 1957 04 03 Rokiškyje) mokyklos vadovas
 • Klemka Vytautas (1924 09 08 Ridikiškiuose – 1991 08 14 Kaune) dailininkas grafikas
 • Klemkaitė-Gabdankienė Renė Kristina (g. 1942 03 16 Ridikiškiuose) dailininkė keramikė
 • Kliauga Algimantas Stanislovas (g. 1943 08 31 Rokiškyje) dailininkas tapytojas
 • Kliauga Pranas (g. 1927 10 17 Sipeliuose) pedagogas, tautodailininkas
 • Kligys Gintautas (g. 1947 05 20 Rokiškėliuose) medikas, vadovas
 • Klimka Alfonsas (1904 05 30 Kavoliuose – 1976 Vilniuje) teisininkas, pedagogas, VU dėst.
 • Klišys Petras (g. 1912 10 19 Kuosiuose) agronomas, pedagogas
 • Klišonis Audrius (g. 1964 05 15 Rokiškyje) provizorius, Seimo narys, Plungės meras
 • Kliučinskas Jonušas (1911 08 03 Salų dvare – 1997 09 03 Kaune) karinis, visuomenės veikėjas
 • Kondratas Bronius (1915 10 25 Taline Estijoje – 2018 01 05 Grigiškėse Vilniaus r.) poetas, dailininkas
 • Kondrotaitė Ligita (g. 1960 11 16 Rokiškyje) aktorė, Panevėžio J. Miltinio teatro aktorė
 • Kopustinskaitė Emilė Palma (g. 1945 02 08 Panemunio vnk.) gydytoja terapeutė
 • Kopustinskas Povilas (1902 04 14 Panemunyje – 1966 04 20 Kaune) ekonomistas, bankininkas, VU dėst.
 • Korenkaitė Marija (g. 1984 01 22 Rokiškyje) aktorė
 • Koscialkowski Marian (1892 03 16 Pandėlyje – 1946 04 12 Brookwoode) lenkų politikas
 • Kovalevskis Igoris (g. 1966) keramikas, verslininkas
 • Kozulis Pranas (1917 04 04 Vyžeičiuose – 2000 06 11 Toronte) poetas, išeivis
 • Krasauskas Alfonsas (1922 07 14 Degučiuose – 2011 01 05 Rokiškyje) istorikas, literatas
 • Kraskauskaitė-Gaurilkevičienė-Avižienienė Genovaitė (apie 1930?  Rokiškio r. – 1999 Klaipėdoje?) dainininkė, redaktorė, dėstytoja
 • Kriaučiūnas Vincas (g. 1928 07 11 Dievogalos k. Kauno r.) ekonomistas, pedagogas, kn. autorius
 • Kriukelienė Monika (g. 1920 06 05 Pagrundžiuose) tautodailininkė audėja
 • Kriukelis Augutis (g. 1955 11 10 Rokiškyje) sportininkas, savivaldybininkas
 • Kriukelis Jonas (1927 12 21 Robliuose – 1985 01 11 Vilniuje) inžinierius architektas
 • Krivičienė Solveiga (g. 1965 06 05 Rokiškyje) dailininkė
 • Kšyžanovskis (Krzyzanowski) Bronislavas (1876 11 22 Obeliuose – 1943 01 17) advokatas, visuomenės veikėjas
 • Kubilius Juozas (1878 12 28 Tindžiuliuose – 1917 03 17 Petrograde) publicistas
 • Kubilius Vytautas (1928 11 23 Aukštadvaryje – 2004 02 17 Vilniuje) literatūrologas, humanitarinių m. dr., prof.
 • Kubiliūtė Marcelė (1898 07 28 Tindžiuliuose – 1963 06 13 Vilniuje) visuomenės, karinė veikėja
 • Kudirkienė Lilija (g. 1941 04 17 Kalneliuose) vertėja, redaktorė, humanitarinių m. dr.
 • Kudukis Petras (g. 1905 03 01 Ruskiškiuose) ekonomistas, muzikas, kompozitorius, JAV lietuvių veikėjas
 • Kuliešienė Lilija (g. 1961 01 26 Rokiškyje) fotomenininkė
 • Kulys Bronius (1915 10 06 Rokiškio aps. – 1988 08 09 Woodhavene) pedagogas, JAV lietuvių veikėjas
 • Kulys Zenonas (g. 1947 05 04 Biržuose) technikos m. dr., Karo akademijos rektorius, karinis veikėjas
 • Kundelis Algimantas (1936 07 02 Vyžeičiuose – 2002 08 21 Vilniuje) režisierius
 • Kuolas Augustinas (1910 Radiškiuose – 1997 03 05 Toronte?) išeivis, spaudos darbuotojas
 • Kurklietis Antanas (1880 05 13 Bučeliuose – 1965 09 02 Rokiškyje) politinis veikėjas, savivaldybininkas
 • Kurklietis Izidorius (1907 Strepeikiuose – 1945 03 30 Vokietijoje) teisininkas, karinis veikėjas
 • Kurklietis Kostas (1898 07 16 Kirkūnuose – 1938 06 03 Minske) politinis veikėjas, savivaldybininkas
 • Kurklietis Lionginas (1942 02 24 Ziboliuose – 2003 09 26 Kaune) inžinierius statybininkas, liaudies muzikantas, tautosakos rinkėjas
 • Kurklietytė Elena (g. 1933 03 11 Skemuose) žurnalistė, rašytoja
 • Kurlavičius Algimantas (g. 1944 09 13 Ažubaliuose) technikos m. dr., LŽŪA doc.
 • Kurlavičius Petras (g. 1952 05 05 Ažubaliuose) miškininkas, biomedicinos m. dr.
 • Kurmytė-Monkevičienė Bronė (1913 08 15 Petrograde – 1975 04 04 Kaune) aktorė
 • Kurmytė-Mazurkevičienė Ona (1901 04 02 Kirkūnuose – 1952 05 31 Kaune) aktorė
 • Kusta Algis Juozas (g. 1942 10 09 Rokiškyje) žurnalistas, redaktorius
 • Kuzavinienė (Zaukaitė) Emilija (1903 04 07 Rūmiškiuose – 1992 02 19 Juodšilių k. Vilniaus r.) liaudies dainininkė, tautosakos pateikėja
 • Kuzavinis Vladas (g. 1903 08 06 Veselavos vnk. ) pedagogas, karinis, Venesuelos lietuvių veikėjas
 • Kuzma Pranas (1877 10 03 Kuliuose – 1943 05 06 Ukmergėje) valstybės veikėjas
 • Kužulis Bronius (g. 1938 04 01) socialinių m. dr.
 • Kviklys Algimantas (1936 11 23 Rokiškyje – 1992 08 02 Babtuose) agronomas sodininkas, mokslininkas
 • Kviklys Mečislovas (1901 05 10 Šavašuose, Utenos r. – 1942 07 17 Sverdlovske?) pedagogas, Rokiškio gimnazijos direktorius, visuomenės veikėjas
O
 • Obelienienė Kuzmickaitė Diana – gydytoja neurologė
 • Olkinaitė Matilda – poetė
 • Olubienė Rugytė Elvyra – dailininkė restauratorė
P
 • Pabedinskas Skirmantas – žurnalistas, kino operatorius
 • Pagirys Julius – veterinarijos gydytojas
 • Paknys Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Paknys Juozas – valstybės ir visuomenės veikėjas, ekonomistas, bankininkas
 • Pakštas Vytautas – partizanų vadas
 • Palikevičius Pranas – žurnalistas, redaktorius
 • Papaurėlytė Klovienė Silvija – kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Parulskis Sigitas – rašytojas
 • Patūpaitė Rosita – visuomenės veikėja
 • Paulauskienė Liuda – pedagogė
 • Paulauskienė Regina – spaudos darbuotoja, redaktorė
 • Pauliukaitė Rasa – chemikė, gamtos mokslų daktarė
 • Pauliukas Kazimieras Leopoldas – biomedicininių mokslų srities zootechnikos krypties daktaras
 • Paunksnis Kazimieras – istorikas, medžio drožėjas
 • Pavarotnikas Juozas – knygnešys
 • Pažemeckas (Indrišiūnas) Algirdas – gydytojas
 • Pečiulionienė Vaitiekūnaitė Konstancija – pedagogė
 • Pekeliūnas Alfredas – įmonės vadovas
 • Pekeliūnas Algirdas – spaudos darbuotojas, žurnalistas
 • Peldžius Antanas – išeivijos veikėjas
 • Penikienė Ramutė – įmonės vadovė
 • Peškys Antanas –dainininkas
 • Petkevičius Mykolas – sukilimo dalyvis
 • Petrauskas Jonas – tautodailininkas, rašytojas, laisvės kovų dalyvis
 • Petrikas Celestinas – vertėjas, poetas
 • Petrulis Jokimas – architektas
 • Petrulis Jonas – architektas
 • Petrulis Juozas - pedagogas, knygnešys
 • Petrulis Juozas – pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Petrulis Jurgis – architektas
 • Petrulis Juvencijus – agronomas, biomed. mokslų habilituotas daktaras
 • Petrulis Kostas – inžinierius, elektrikas energetikas
 • Petrulis Napoleonas – dailininkas skulptorius
 • Petrušonis Vytautas – architektas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Pigaga Albinas – chemikas, chemijos mokslų daktaras
 • Pilkauskienė Ina – biofizikė, psichologė, socialinių mokslų daktarė
 • Pipinys Jonas – botanikas
 • Pipinis Juozas – audėjas
 • Pipinis Juozas – gydytojas kardiologas
 • Pipinys Povilas – fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras
 • Piskarskas Stepas – agronomas
 • Pivoriūnas Albinas – dailininkas keramikas
 • Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra – poetė
 • Pladis Benjaminas – pedagogas, ekonomikos mokslų docentas
 • Plakevičius Tadas – vienuolis, kunigas
 • Plumpa Petras – valstybės veikėjas
 • Pocienė Alma – inžinierė, technikos mokslų daktarė
 • Polonskaitė Jurgita – vertėja, humanitarinių mokslų daktarė
 • Pošienė Maželytė Irena – muziejininkė, pedagogė
 • Pošiūnas Zenonas – pedagogas
 • Povilavičius Antanas – karo dalyvis, literatas
 • Povilavičius Vytautas – karo dalyvis, literatas
 • Povilonis Juozas – prozininkas, vertėjas
 • Pragarauskas Henrikas – matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras
 • Pranciliauskienė Jūratė – tapytoja
 • Pranckūnas Juozas – pedagogas, muziejininkas
 • Prialgauskis Kazimieras – kunigas, rašytojas
 • Przezdziecki Rajnold – grafas, lenkų diplomatas
 • Pučinskas Ignas – karininkas
 • Pučinskas Juozas – gydytojas
 • Puluikis Jonas – įmonės vadovas
 • Puodėnas Konstantinas – buhalteris
 • Pupienis Antanas – žurnalistas
 • Pupienis Juozas – inžinierius mechanikas
 • Purėnienė Vienožinskaitė Liuda – advokatė, visuomenės veikėja
 • Puškorienė Zita – gydytoja
 • Putvinskas Gediminas – architektas
S
 • Sabaliauskas Julius – įmonių vadovas, technikos mokslų daktaras
 • Sabalys Gintautas Pranas – gydytojas, habilituotas medicinos mokslų daktaras
 • Sachs Bernard – žurnalistas, rašytojas
 • Sadaunikienė Sigita – redaktorė
 • Sakalauskas Antanas – aplinkos inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Sakalnikas Rapolas Gediminas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras
 • Saladžius Rytis – aktorius
 • Sapagovas Jonas – matematikos mokslų daktaras
 • Sapagovas Mifodijus – korespondentas, habilituotas matematikos mokslų daktaras
 • Saulis Bronius – spaudos darbuotojas
 • Saulis Gintautas – filologas, humanitarinių mokslų daktaras
 • Saulis Vytautas – valstybės veikėjas
 • Savickas Jonas – valstybės veikėjas
 • Savickas Pranas – poetas, kunigas
 • Savickienė Vaiva – gydytoja
 • Seibutis Algirdas – agronomas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras
 • Siminonienė Mikėnaitė Veronika – tautodailininkė
 • Simonavičiūtė Kulytė Bronislava – hidrobiologė
 • Siniauskas Juozas – pedagogas, selekcininkas
 • Sirijos Girienė Almonė – bibliografė
 • Sirvydas Povilas Algimantas – inžinierius šilumininkas, technologijos mokslų habilituotas daktaras
 • Sirvydis Jonas – inžinierius mechanikas, įmonės vadovas
 • Sirvydis Vytautas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras
 • Skeivalas Jonas – geodezijos inžinierius, technologijos mokslų habilituotas daktaras
 • Skrandauskas Julius – veterinarijos gydytojas
 • Skruodys Jonas – rašytojas, pedagogas
 • Skvarnavičius Gediminas – režisierius
 • Slanys Ričardas – radioelektronikas
 • Slavinskas Gintaras – dailininkas
 • Slėnys Juozas – pedagogas, kompozitorius
 • Slovas Džo – visuomenės veikėjas
 • Smalinskas Donatas – kalbininkas
 • Smalinskas Valdas – įmonės vadovas
 • Smalstys Antanas – gydytojas
 • Smalstys Smolskis Jurgis – visuomenės veikėjas, literatas
 • Smolskienė Gelens Žarmena – pedagogė
 • Smuškevičius Jakovas – karinis veikėjas
 • Sokas Pranas – inžinierius elektrotechnikas, technikos mokslų daktaras
 • Spetyla Kazimieras – aviatorius, įmonės vadovas
 • Spietinis Jonas – inžinierius-statybininkas
 • Spundzevičius Aleksandras – tapytojas, tautodailininkas
 • Stakėnas Alfonsas – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
 • Stakėnas Romualdas – kunigas, literatas
 • Stakėnas Vidas – miškininkas, agrarinių mokslų daktaras
 • Stalauskas Stasys – karininkas, kultūros veikėjas
 • Stankevičius Stanislovas – kunigas
 • Stankūnas Jonas – habilituotas technikos mokslų daktaras, docentas
 • Stankūnienė Vlada – filosofė, socialinių mokslų daktarė
 • Startienė Gražina – Socialinių mokslų daktarė, docentė
 • Stasiūnas Juozas – gydytojas, pulkininkas
 • Stašelis Jonas – poetas, prozininkas
 • Stašys Konstantinas – farmacininkas, visuomenės veikėjas
 • Stašys Konstantinas – kunigas
 • Statulevičienė Gikytė Nijolė – biologijos mokslų daktarė
 • Stelionis Boleslovas – ekonomistas, įmonės vadovas
 • Steponaitienė Lapienytė Stasė – dailininkė
 • Strazdas Antanas – kunigas, poetas
 • Stočkus Dangerutis – inžinierius-mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Streikus Arūnas – istorijos mokslų daktaras, docentas
 • Streikus Zenonas – psichologas, visuomenės veikėjas
 • Striupas Romas – rašytojas
 • Strumskis Ksaveras – muzikas, kultūros veikėjas
 • Stukas Jonas – vertėjas
 • Stukonienė Zofija – gydytoja, medicinos mokslų daktarė
 • Stumbrys Eugenijus – fizikas, fizinių mokslų daktaras
 • Stumbrys Kęstutis – farmacininkas, įmonės vadovas
 • Suvaizdytė Makšimienė Diana – redaktorė, žurnalistė
 • Sviklas Alfredas Martynas – chemikas, technologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius
Z
 • Zaborskas Kęstutis Juozas – socialinių mokslų daktaras
 • Zagurskienė Daiva – gydytoja
 • Zakarevičius Zacharevičius Jonas – visuomenės veikėjas
 • Zakarka Vidmantas – medžio drožėjas
 • Zalubas Romualdas – matematikas, astrofizikas
 • Zauka Alfonsas – aktorius, režisierius
 • Zauka Antanas – operos režisierius
 • Zauka Juozas – knygnešys, vargonininkas, pedagogas
 • Zaukienė Smalinskaitė Elena – dainininkė, tautosakininkė
 • Zelenkauskienė Marcijonaitė Jadvyga – pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė
 • Zemlickas Antanas – spaudos darbuotojas
 • Zizas Petras – buhalteris
 • Zizas Petras – įmonių vadovas
 • Zoluba Jonas – įmonės vadovas
 • Zovė Jokūbas – dailininkas
 • Zovė Ričardas – dizaineris
Ž
 • Žagarys Pranas – technikos mokslų daktaras, docentas
 • Žaliukas Robertas – tautodailininkas, skulptorius
 • Žemaitis Gintautas – priešgaisrinės tarnybos vadovas
 • Žemaitis Pranas – matematikas, visuomenės veikėjas
 • Žilinskas Antanas Gintautas – pedagogas, literatas
 • Žilinskienė Giedrė Meilutė – medicinos mokslų daktarė, docentė
 • Žiogarys Romualdas – išeivis
 • Žiukelis Petras – kunigas
 • Žukas Konstantinas – karinis veikėjas
 • Žukas Petras – karinis veikėjas
 • Žuklys Albertas – skulptorius
 • Žuklys Julius – gydytojas, medicinos mokslų daktaras
 • Žuklys Leonas – skulptorius
 • Žuklys Lionginas – fitopatologas, gamtos mokslų daktaras
 • Žuklys Vladas – skulptorius
 • Žumbakis Boleslovas – įmonių vadovas, sportininkas
 • Žumbakys Juozas - sportininkas, treneris
 • Žvirblis Algis – transporto inžinierius, technikos mokslų habilituotas daktaras
 • Žvirėnas Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras
 • Žvirėnas Matas – provizorius, visuomenės veikėjas