Kraštiečiai

Kraštiečiai

Informacija nuolatos pildoma

A
 • Abramavičius Girša (1911 12 11 Onuškyje – 2000 Vilniuje) II Pasaulinio karo dalyvis, administracijos darbuotojas, publicistas
 • Adamonienė (Grigaliūnaitė) Nijolė (g. 1956 07 31 Šlapiuose) pedagogė, tautodailininkė, knygų autorė, Rokiškio vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ pavaduotoja
 • Adamonis Donatas (g. 1939 09 07 Rokiškyje) mechanikos inžinierius, technikos m. dr., LŽŪU doc.
 • Adamonis Tadas (1906 10 28 Buniuškiuose – 1976 06 13 Buenos Aires, Argentinoje) Argentinos lietuvių veikėjas
 • Adomėnas Jonas (1907 02 05 Juodupės apyl. – 1989 08 11 Čikagoje) filatelistas, JAV veikėjas
 • Adomėnas Petras Gailutis (g. 1936 01 08 Minkūnuose) informatikas, technologijos m. dr., VGTU prof.
 • Aidietienė (Maksimaitytė) Sigita (g. 1955 10 27 Rokiškyje) gydytoja kardiologė, medicinos m. dr., VU doc.
 • Aksiutova Janė (g. 1953 12 01 Vaičionyse) draudimo įmonės vadovė Zarasuose
 • Akstinavičienė (Močiekutė) Janina (1954 05 24 Kazliškyje – 2004 06 04) Ukmergės merė, politikė
 • Akstinienė (Deksnytė) Aurelija Almonė (g. 1932 10 08 Sakališkio vnk.) žurnalistė, publicistė
 • Alekna Jonas (1896 Aleknose – 1986 Vilniuje) zoologas, pedagogas
 • Alė Rūta (Elena Nakaitė Arbienė – Arbačiauskienė) (1915 11 16 Sankt Peterburge, Rusijoje – 2011 12 31 Santa Monicoje, JAV) rašytoja, išeivė
 • Aleknienė (Kepalaitė) Violeta (g. 1956 02 19 Panemunėlyje) istorikė, muziejininkė
 • Aleksiūnas Juozas (1921 03 17 Rokiškyje – 2015 12 Kaišiadoryse) visuomenės veikėjas, atsiminimų autorius
 • Ališauskas Alfredas (1940 11 27 Lukštiniuose – 2013 Vilniuje) tremtinys, atsiminimų autorius
 • Ališauskas Algirdas (g. 1952 09 22 Jūžintuose) surdopedagogas, psichologas, socialinių m. dr., ŠU doc.
 • Ališauskas Jonas (g. 1945 01 21 Tumakaimyje) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Ališauskas Povilas (1910 04 24 Lukštiniuose – 1982 01 25 Niujorke) ekonomistas, visuomenės veikėjas
 • Ališauskienė (Snukiškytė) Anelė (1914 03 24 Pakeriuose, Zarasųr. – 1995 09 08 Lukštiniuose)  liaudies poetė, pasakotoja, dainininkė
 • Ališauskienė Ona (1943 11 15 Baršėnuose – 2011 12 31 Vilniuje) audėja, tautodailininkė, knygų autorė
 • Ambrazevičius Rytis (g. 1961 08 31 Rokiškyje) etnomuzikologas, humanitarinių m. dr., KTU prof.
 • Andriulionis Danas (1951 11 25 Rokiškyje – 2023 09 04 Klaipėdoje) dailininkas tapytojas
 • Andruškevičius Arvydas (g. 1954 01 21 Šiauliuose) – teisininkas, soc. m. dr.
 • Antinis Robertas (1893 12 03 Kaldabriunioje, Latvija – 1981 11 19 Kaune) dailininkas skulptorius
 • Apšega Andrius (g. 1988 03 09 Pandėlyje) operos solistas
 • Araminas Albertas (g. 1951 01 01 Jovydžiuose) pedagogas, Biržų politechnikos mokyklos vadovas
 • Araminas Sigitas (1969 05 23 Rokiškyje – 2002 01 31 Kupiškio r.) pedagogas, poetas
 • Arends Leopoldas (1817 11 25 Rokiškyje – 1882 12 22 Berlyne) pedagogas, stenografijos išradėjas
 • Areška Vitas (1927 01 06 Zyboliuose – 2019 11 05 Vilniuje)  literatūrologas, humanitarinių m. dr., prof.
 • Arūna Albertas (g. 1945 03 05) kelių inžinierius, Transporto investicijų direkcijos vadovas
 • Atstupėnienė (Jurkštaitė) Regina (g. 1940 03 25 Verksnionyse) matematikė, techn. m. dr.
 • Audėnas-Audickas Juozas (1898 09 25 Rumpiškėnuose – 1982 10 10 Niujorke) ekonomistas, politinis veikėjas
 • Augulienė (Nagelytė) Jolanta (g. 1969 06 16 Kazliškyje) pedagogė, literatė
 • Augutis Arūnas (g. 1957 12 04 Mosėdyje, Skuodo r.) dailininkas tapytojas, pedagogas
 • Auželienė (Valiulytė) Birutė (1950 08 16 Skiruose – 2020 12 12 Panemunėlyje) literatė
 • Aviltienė (Linartaitė) Germa (1942 04 29 Žiobiškyje – 2016 01 23 Anykščiuose) bibliotekininkė
B
 • Bagatyrytė Audronė (1956 05 30 Obeliuose – 2010 03 01 Šiauliuose) teatro režisierė
 • Bagdonas Arvydas (g. 1958 02 09 Rokiškyje) dailininkas tapytojas
 • Bagdonas Eugenijus (g. 1942 04 04 Rokiškyje) socialinių m. dr., KTU prof.
 • Bagdonienė-Žuklytė Irena (g. 1942 11 30 Degučiuose)dailininkė tapytoja, pedagogė
 • Bagužis Vincas (g. 1943 01 13 Abeliuose) VRM darbuotojas
 • Baikauskas Juozas (1919 12 10 Juokiškio vnk. – 1991 07 07  Šilutėje) tremtinys, literatas
 • Bajoras Alfonsas (g. 1940 08 05 Grubose) Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas
 • Bajoras Gerardas (1928 02 29 Grubose – 1991 03 18 Vilniuje) chemikas, chemijos m. dr., VU prof.
 • Bajoras Jonas (1929 07 12 Grubose – 2011 09 27 Kaune) kalbininkas, humanitarinių m. dr., docentas
 • Bajorūnaitė Irena (g. 1937 10 14 Pagadoje) dailininkė grafikė, literatė
 • Bakanas Ričardas Jonas (1941 12 01 Kalpokų k. - 2022 01 22 Vilniuje) fizikas, fizikos m. dr.
 • Bakšys Bronius (g. 1942 03 14 Kamajuose)inžinierius mechanikas, technologijos m. dr., KTU prof.
 • Balaišienė Irena Janina (g. 1931 05 14 Kriaunose) kalbininkė, pedagogė, knygų autorė, VU dėst.
 • Balaišis Jonas (1940 06 23 Robliuose – 1996 04 26 Vilniuje) pulkininkas leitenantas, dirbo KAM
 • Balaišis Jonas (g. 1953 01 22 Robliuose, Rokiškio raj.) literatas
 • Balaišis Pranciškus (g. 1942 05 30 Jurkupiuose) inžinierius radiotechnikas, technikos m. dr., KTU prof.
 • Balaišis Romualdas (1914 09 26 Panemuniuose – 1996 09 02 Vilniuje) pedagogas, matematikas, knygos autorius
 • Balaišis Valentinas (1928 11 04 Nevieriuose – 1985 08 16 Kaune) veterinarijos gydytojas, pedagogas
 • Balaišis Vytautas (1929 12 07 Urliuose – 1997 01 01 Vilniuje) kalbininkas, humanitarinių m. dr., VU doc.
 • Balčiūnas Albertas (g. 1954 06 23) aviacijos inžinierius, pedagogas
 • Balčiūnas Balys (1923 02 10 Pakriaunyje – 2009 11 29 Kaune) veterinarijos gydytojas, agrarinių m. dr., LVA dekanas, doc.
 • Balčiūnas Ignas (1925 10 02 Obeliuose – 2003 04 24 Kaune) veterinarijos gydytojas, veterinarijos m. dr., LVA prof.
 • Balčiūnas-Švaistas Juozas (1891 03 30 Rokiškyje – 1978 09 21 Los Angeles) rašytojas žr. Švaistas – Balčiūnas juozas
 • Balčiūnas Povilas (g. 1952 04 20) UAB vadovas
 • Balčiūnas Stasys (1908 05 01- 2001 09 08 Vilniuje) tremtinys, karinis veikėjas
 • Baleišis Adomas (1888 03 14 Baltakarčiuose – 1971) matininkas revizorius, dirbo ŽŪM
 • Baleišis Rimantas Bronius (1941 07 05 Ažumiškiuose) zoologas, biomedicinos m. dr.
 • Balkevičius Jonas Zemvaldas (1923 04 20 Gudeliuose – 2000 12 08 Vilniuje) kalbininkas, humanitarinių m. dr., doc.
 • Balkevičius Juozas (1918 04 01 Čedasuose – 2012 11 11 Kaune) inžinierius statybininkas, pedagogas, doc.
 • Baltinienė (Užkurėlytė) Elvyra (g. 1933 11 18 Žiobiškyje) istorikė, humanitarinių m. dr., LMA prof.
 • Baltrukėnas Adolfas (1917 06 17 Paluolyje – 1995 03 08 Holivude) gydytojas, JAV lietuvių veikėjas
 • Baltrūnas Donatas Kazimieras (1939 08 06 Salose – 2006 10 15 Ukmergės r., palaidotas Panevėžyje) muzikas, pedagogas
 • Baltušis Jonas (1914 Buivėnuose – 1956 08 15 Vilniuje) Pilėnų tėvūnijos partizanų vadas
 • Baltušis Jonas (1926 07 26 Pandėlyje – 2004 07 07 Vilniuje) bibliotekininkas, žurnalistas VU dėst.
 • Baltušis Vincas (1931 01 24 Pandėlyje – 1986 08 28) inžinierius, administracijos darbuotojas
 • Baranauskienė Irena (g. 1959 10 31 Rokiškio r.) pedagogė, Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos direktorė
 • Baranauskas Vladas (g. 1947 05 24 Pandėlyje) Šiaulių dramos teatro aktorius
 • Barauskas Alfonsas (1899 07 19 Narteikiuose – 1956 03 29 Toronte) inžinierius, JAV lietuvių veikėjas
 • Barauskas Jaunutis (g. 1937 02 03 Vyžunkoje) statybos inžinierius, technikos m. dr., doc., įm. vadovas
 • Barauskas Juozas (1935 Noreikiuose – 1994 07 07 Vilniuje) teisininkas, LR generalinis prokuroras
 • Bareišienė Laima (g. 1947 04 27 Sodeliuose) filologė, vertėja
 • Bareišis Algimantas (1940 04 10 Armonyse2017 09 13? Kaune) fotomenininkas
 • Bareišis Sigitas Mykolas (1931 01 01 Spiečiūnuose – 2009 01 28 Vilniuje) teisininkas
 • Barisa Juozas (g. 1929 02 28 Trečialaukyje Utenos rajone) inžinierius miškininkas, tremtinys
 • Barišauskienė Jurgita (g. 1982 03 31 Lašuose) rašytoja, inžinierė
 • Baronas Artūras (g. 1963 04 28 Verksnionyse) technikos m. dr.
 • Baronas Jonas (g. 1905 06 15 Generališkiuose) pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Baronas Povilas (1933 09 17 Bareišiuose 2003 11 05 Klaipėdoje) jūrininkas, valstybinės premijos laureata
 • Baronas Stasys (g. 1933 05 04 Generališkiuose) tautodailininkas, audėjas
 • Baronienė (Matiukaitė) Aldona (g. 1943 03 25 Miesteliškiuose) bibliotekininkė, bibliografė
 • Baronienė (Čaplinskaitė) Danutė (g. 1952 05 14 Pandėlyje) – bibliotekininkė, kraštotyrininkė
 • Baršys Vytautas (g. 1944 04 18 Pužonyse) socialinių m. dr., doc, diplomatass
 • Bartulienė Dalė (g. 1957 Rokiškyje) gydytoja higienistė, dėstytoja
 • Bartulienė (Čepaitytė) Kristina (g. 1967 05 14 Kaune) pedagogė, vertėja, literatė, gyvena Juodupėje
 • Berezauskienė (Meliūnaitė) Audronė (g. 1958 07 18 Onuškyje) bibliotekininkė, kraštotyrininkė
 • Bernotas Antanas (1882 02 21 Dauliūnuose – 1941 06) JAV lietuvių veikėjas, spaudos darbuotojas, J. O. Širvydo brolis
 • Bičiūnaitė Lelija (1931 08 02 Rokiškyje – 2020 02 20 Vilniuje) dailininkė, iliustratorė
 • Bičiūnas Jonas (1908 06 24 Palaidžioje – 1975 04 06 Romoje) kunigas, prelatas, teologijos m. dr.
 • Bičiūnas Juozas (1906 08 23 Palaidžioje Biržų r. – 1961 03 07) Čikagoje)ekonomistas, JAV spaudos darbuotojas
 • Bičiūnas Rimas (g. 1945 08 13 Panemunyje) dailininkas tapytojas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Bičiūnas Vytautas (1923 03 25 Rokiškyje – 1999 01 31 Vilniuje) garso režisierius,muzikologas, LMA doc.
 • Bičiūnienė Monika (1910 04 28 Baubliuose – 2009 10 23 Vilniuje) tautodailininkė tapytoja, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Bieliūnas Antanas (1904 09 10 Kuliuose – 1955 12 06 ) kunigas, vertėjas, spaudos darbuotojas
 • Bieliūnas Juozas (1890 12 04 Kraštuose – 1955 05 17 Kaune) dainininkas, pedagogas
 • Bieliūnas Kazys (1894 12 20 Kraštuose - ) pedagogas, visuomenininkas, Steigiamojo Seimo atstovas
 • Bimba Antanas (1894 01 22 Valaitiškyje – 1982 09 30 Niujorke) žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas
 • Bimba Juozas (1890 Valaitiškyje – 1978 09 23 Hawthorne, JAV) išeivis, spaudos darbuotojas
 • Bimba Petras (1887 02 23 Valaitiškyje – 1935 03 14 Kaune) pedagogas, spaudos darbuotojas
 • Bimbaitė Aušra (g. 1982 10 10 Rokiškyje) sportininkė, krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė
 • Bimbiras Ričardas (g. 1951 05 19 Pandėlyje) „Lietuvos“ ansamblio muzikantas
 • Binkauskas Gintaras (g. 1965 12 14 Kalbutiškėse) inžinierius ekonomistas, politinis, visuomenės veikėjas
 • Biraitė Kristina (g. 1981 02 20 Rokiškyje) – diplomatė
 • Byra Jonas ()1891 02 05 Panemunyje – 1972 11 15 Vilniuje) dainininkas, pedagogas
 • Byras Antanas (1902 05 31 Palieknėje – 1988 02 15 Kanadoje)literatas, išeivijos veikėjas
 • Blaževičius Petras (g. 1953 07 03 Kavoliškyje) visuomenės, kultūros veikėjas, knygų autorius
 • Blažytė-Baužienė Danutė (1955 08 31 Žvirbliuose – 2021 11 20 Vilniuje) istorikė, humanitarinių m. dr.
 • Blažys Romualdas (1901 01 19 Buivydiškiuose – 1994 06 03 Vilniuje)kunigas, literatas, vertėjas
 • Blieka Jurgis (1908 02 25 Suvainiuose Kupiškio r. – 1961 05 17 Maskvoje) teisininkas, politinis veikėjas
 • Blieka Petras (1910 10 06 Pavyžuonyse – 1947 08 11 Jotainėliuose Panevėžio r.) Lietuvos partizanų vadas
 • Bliūdžius Petras (1901 Tarpučiuose, Marijampolės r. – 1942 05 18)pedagogas, Rokiškio krašto muziejaus įkūrėjas
 • Bliūdžiūtė Petrutė (1929 05 03 Rokiškyje - 1943 12 15 Altajaus krašte) literatė
 • Bliznikas Tomas (g. 1973 02 08 Obeliuose) diplomatas, URM darbuotojas
 • Boreišis Ignas (1887 12 25 Ratkupyje – 1959 09 11 Detroite) kunigas, bibliofilas, vis. veikėjas
 • Brazauskas Algirdas (1932 09 22 Rokiškyje – 2010 06 26 Vilniuje) LR Prezidentas, politikas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Bražionis Algimantas (g. 1953 01 03 Ulytėlėje) verslininkas, UAB vadovas Varėnoje
 • Brekys Vytautas Vygandas (g. 1936 05 07 Ratkūnų k. ) transporto inžinierius, kraštotyrininkas
 • Bružas Bronius (g. 1941 03 25 Uljanavoje) dailininkas vitražistas, VDA doc.
 • Bubelytė Violeta (g. 1956 10 27 Audronyse) fotomenininkė, fotožurnalistė
 • Bučius Jurgis Algimantas (1931 06 17 Šešuoliuose Ukmergės r. – 2017 09 09 Vilniuje) inžinierius, literatas
 • Bučiūtė Diana (g. 1955 09 24 Rokiškyje) filologė, vertėja, redaktorė
 • Bučiūtė Elena Nijolė (1930 02 16 Kaune – 2010 03 12) architektė, humanitarinių m. dr., VGTU prof., Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Budriūnienė Danutė Elena (1939 02 18 Armonyse –2002 07 09 Kaune) botanikė, gamtos m. dr.
 • Bugailiškis Jonas (g. 1955 07 15 Ažubaliuose)tautodailininkas
 • Buika Vilius (1951 11 16 Rokiškyje – 2011 05 28 Kaune) boksininkas, treneris
 • Bukaitė Vilma (g. 1980 02 06 Žvirbliuose) istorikė, humanitarinių m. dr.
 • Bukauskas Vygantas (g. 1966 04 25 Rokiškyje) Lietuvos karo akademijos štabo viršininkas
 • Bulavas Jonas (1903 07 24 Ginotuose – 1984 10 07 Kaune) agronomas, agrarinių m. dr.
 • Bulavas Juozas (1909 01 12 Ginotuose – 1995 07 20 Vilniuje) teisininkas, VU rektorius, LR Seimo narys
 • Bulovaitė-Malcevienė Gražina (1950 05 10 Rokiškyje – 1995 07 22 Klaipėdoje) žurnalistė, rašytoja
 • Burbienė-Masiulytė Giedrė Ona (g. 1944 10 06 Rokiškyje) dailininkė keramikė, pedagogė
 • Busilas Antanas (1889 05 02 Aukštakojuose – 1951 10 31 Kaune) pedagogas
 • Bušmienė (Kirstukaitė) Stasė (g. 1945 03 25 Kervelkiuose) bibliotekininkė, bibliografė
 • Butėnas Antanas (g. 1928 07 22 Panemunyje) veterinarijos gydytojas, technikos m. dr., LVA doc.
 • Butėnas Juozas (1920 01 23 Vosgėliuose Anykščių r. – 2000 02 22 Rokiškyje) pedagogas, vertėjas
 • Butėnas Juozas (1916 10 12 Žiogiškio vnk. – 1982 Šlienavoje, Kauno r.) miškininkas inžinierius, ž. ū. m. kand.
 • Butėnas Saulius (g. 1949 07 20 Rokiškyje) chemikas, biochemijos m. dr., Burlingtono (JAV) un-to prof.
 • Butėnienė Gintautaitė Eugenija (1927 11 19 Abeliuose – 1997 10 08 Vilniuje) istorikė, archeologė
 • Butėnienė Zita (g. 1949 Visdievuose) tautodailininkė
 • Butkevičius Mečislovas (1912 12 03 Vargučiuose – 1989 02 18 Kaune) miškininkas, bibliografas
 • Butkys Adolfas (1863 Kamajuose – 1936 08 24 Zarasuose) teisininkas, spaudos darbuotojas, 3-iojo Seimo narys
 • Butkytė-Komovienė Judita (g. 1983 05 14 Rokiškyje) operos solistė
 • Buziliauskas Simas (g. 1985 02 02 Rokiškyje) aktorius, muzikantas, renginių vedėjas
 • Buziliauskas Jonas (1962 02 06 Gegužinėje Panevėžio r.) teatro režisierius
C
 • Cemnolonskis Rimantas Juozapas (1933 11 24 Onuškyje – 2007 12 11 Vilniuje) žurnalistas, publicistas, vertėjas
 • Chadyšas Viktoras (g. 1981 04 12 Rokiškyje) matematikas, fizinių m. dr., VGTU doc.
 • Cibienė-Kavoliūnaitė Janina (1932 01 19 Rokiškyje – 2003 12 04 Ažuožerių k. Anykščių r.) literatė, tremtinė
 • Cinauskaitė-Verbilienė Emilija Dalia (g. 1933 06 17 Kamajuose) aktorė
 • Cinauskas Vytautas (1930 06 06 Pandėlyje – 2005 06 07 Vilniuje) rašytojas, poetas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Č
 • Čegis Vladas (1888 08 14 Obeliuose – 1953 03 14 Filadelfijoje) kunigas
 • Čeičys Albinas (1910 04 01 Paliepyje – 1960 05 18 Kaune) muzikas, choro dirigentas
 • Čeičys Jonas (1901 12 17 Kalneliuose – 1970 07 22 Kaune) inžinierius melioratorius, technikos mokslų dr.
 • Čeičytė Juzefa (1922 05 19 Aleknose – 2022 04 13 Vilniuje) tapytoja, scenografė, poetė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Čelkis Petras (1923 12 17 Čelkiuose – 2001 01 25 Čikagoje) dainininkas
 • Čepas Kazimieras (1882 01 04 Pamiškių vnk. – 1942) bankininkas
 • Čepelis Augimantas (g.1956 09 02 Konstantinavoje) UAB „Serpantinas“ direktorius
 • Čepukas Jonas (1923 09 24 Čipiškio vnk., Kamajų vls. – 1951 05 29 Kaune, palaidotas Kamajuose) sportininkas, Lietuvos ieties metimo čempionas
 • Čepulienė (Saikalytė) Dalė (1955 07 13 Rokiškyje – 2020 11 02 Tverečyje, Ignalinos r.) pedagogė, literatė
 • Čepulis Alvydas (g. 1962 06 03 Didsodėje) filologas, redaktorius, pedagogas, poetas
 • Čepulis Jonas (1928 10 18 Kuosiuose – 2009 08 11 Kaune) veterinaras, biomedicinos m. dr., LVA doc.
 • Čepulis Juozas (g. 1928 09 12 Jakiškiuose) medžio drožėjas
 • Čepelytė Danutė (1931 02 02 Skemuose Rokiškio r. – 2017 03 22 Rokiškyje)
  filologė, VU dėstytoja
 • Čepulytė Zita (g. 1935 11 13 Pandėlyje) pedagogė, literatė
 • Černiauskas Mečislovas (1943 01 01 Kupiškyje – 2009 Kaune) gydytojas
 • Černys Kostas (1925 02 23 Akmeniuose – 1960 12 23 Vilniuje) poetas, kunigas
 • Čerškus Evaldas (1936 03 30 Šapeliuose – 2017 05 23 Kaune) inžinierius mechanikas, technologijos m. dr.
 • Čerškutė Stefanija (1930 09 12 Šapeliuose – 2008 12 30 Kaune) architektė restauratorė
 • Četkauskas Povilas (1904 06 16 Panemunyje – 1991 03 08 Kaune) akordeonininkas, choro dirigentas, kompozitorius
 • Četkauskas Vytautas (1910 10 28 Panemunyje – 1986 02 21 Panemunyje) vargonininkas, chorvedys, pedagogas
 • Četkauskas Vytautas Laimutis (1934 02 22 Kriaunose – 2017 01 07? Biržuose) pedagogas, dirigentas
 • Čibinskas Eugenijus (g. 1963 07 17 Šniukštuose) dailininkas keramikas
 • Čiučelis Algirdas (1938 02 10 Armonyse – 2008 02 20 Vilniuje) matematikas, technikos mokslų daktaras, VGTU docentas
 • Čiučelis Saulius (g. 1985 04 18 Obeliuose) aktorius
 • Čiujeva (Sapagovaitė) Jelena (g. 1937 07 11 Didėjoje) pedagogė, kraštotyrininkė
 • Čižiūnaitė Elena (1918 09 10 Panemunyje – 1987 03 05 Vilniuje) chemikė, chemijos mokslų daktarė, docentė
D
 • Dačiulis Boleslovas Povilas (1934 01 05 Buivėnuose - 2020 02 02 Vilniuje) filologas, radio žurnalistas, poetas, redaktorius
 • Dagytė Sofija (1922 04 10 Rokiškyje – 2004 06 02 Kaune, palaidota Rokiškyje) mokslininkė agronomė
 • Dainauskienė-Drozdova Elena (g. 1949 10 10 Meldučiuose) Simno specialiosios mokyklos direktorė
 • Dambrauskas Antanas (1911 02 10 Norkūnuose – 1995 11 21 Druskininkuose) vertėjas
 • Damijonaitienė Palmyra (g. 1933 12 25 Kaireliuose) juostų audėja, tautodailininkė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Danauskas Algimantas (g. 1938 05 05 Rokiškyje) chemikas, m. dr.
 • Danas Sėlis (rokiškėnas, neatskleidęs tikrosios pavardės) knygos autorius
 • Danienė-Lukošiūnaitė Anelija Birutė (1930 07 18 Skemuose 2016 11 25 Klaipėdoje) chemikė, tautodailininkė
 • Danys Alfonsas (1924 09 16 Trumpiškiuose – 2014 06 28 Vilniuje) rašytojas
 • Danys Jurgis (1921 04 05 Trumpiškiuose – 2016 07 03) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Daugnora Eligijus (g. 1966 12 08 Lukštuose Rokiškio r.) režisierius, tekstologas literatūrologas
 • Daugnorienė (Šeškutė) Genovaitė (g. 1945 07 14 Štaronyse) pedagogė, kraštotyrininkė
 • Daukus Ignas (1912 01 10 Viktoriškio vnk. – 1967 07 20 Čikagoje, JAV) inžinierius, visuomenės veikėjas
 • Daunys Stasys (1922 10 14 Auksučiuose, Šiaulių r. – 2011 01 16 Rumšiškėse) etnografas, muziejininkas, poetas
 • Daunys Vaidotas (1958 01 02 Rokiškyje – 1995 07 29 Vilniuje) žurnalistas, redaktorius, rašytojas
 • Degterenkienė (Gavėnaitė) Jūratė Genovaitė (g. 1946 06 26 Pandėlyje) literatė
 • Deksnys Antanas (1906 05 09 Butėniškyje – 1999 05 05 Bad Worishofene Vokietijoje) vyskupas, LKMA narys, filosofijos m. dr.
 • Deksnys Bronius (1931 02 01 Mitragalyje – 2014 07 08 Vilniuje) filosofas
 • Deksnys Jonas (1904 12 04 Butėniškio vnk. – 1989 03 30 Kaune) geodezininkas, spaudos darbuotojas
 • Deksnys Julius Lionginas (g. 1926 12 18 Pakapėje) DTK dalyvis, visuomenės veikėjas
 • Deksnys Rimantas Pranas (g. 1945 05 03 Degučiuose) technologijos m. dr., KTU Elektros sistemų katedros vedėjas
 • Deksnys Vakaris (g. 1974 07 25 Rokiškyje) žurnalistas
 • Deksnys Vytautas (g. 1940 08 23) sportininkas, pedagogas
 • Deksnys Vytautas (g. 1958 04 29  Rokiškyje) pedagogas, literatas 
 • Deksnys Vladas (1912 10 24 Tumasonyse – 1991 11 20 Vilniuje) teisininkas
 • Didžiulienė Liudvika (1856 04 21 Robliuose – 1925 10 25 Griežionėlėse) rašytoja, visuomenės veikėja
 • Dienys Vincentas (1936 04 22 Aleknose - 2022 04 02 Vilniuje) fizikas, profesorius, akademikas, habil. dr.
 • Diržys Algimantas-Antanas (g. 1933 07 02 Verksnionyse Rokiškio r.) radiotechnikas, technikos m. dr.
 • Diržys Antanas (1906 05 25 Audroje – 1992 10 23 JAV) teisininkas, visuomenės veikėjas
 • Diržys Antanas (1929 03 06 Kamajėliuose – 2017 03 29 Panevėžyje) inžinierius, literatas
 • Diržytė-Naginskienė Adelė (1885 01 31 Palūšniuose – 1949 02 06 Rokiškyje) pedagogė, literatė
 • Dobkevičius-Daukus Balys (1900 11 23 Samanių vnk. Jūžintų vls.– 1968 01 09 Sidnėjuje,  Australijoje) 
 • Dobkevičius Feliksas (1872 10 30 Viktoriškio vnk. – 1940 08 19 Kaune) inžinierius, doc.
 • Dobkevičius Kajetonas (1870 09 22 Viktoriškio vnk. – 1947 01 27 Paryžiuje, Prancūzijoje) inžinierius, diplomatinis darbuotojas
 • Dobkevičius Napoleonas (1879 05 14 Viktoriškio vnk. – 1941 04 02 Kaune) inžinierius, knygos autorius
 • Dovydėnas Liudas (1906 01 01 Trumpiškyje – 2000 07 04 Vilniuje) rašytojas
 • Dovydėnas Rimantas (1957 02 09 Dauniūnuose) karikatūristas, dirba „Valstiečių laikraštyje“
 • Dovydėnas Romualdas, Dovydaitis (1898 11 17 Trumpiškyje – 1946 07 04 Rusijoje) dirigentas, vargonininkas, dainininkas, pedagogas
 • Dranevičius Giedrius (g. 1972 09 04 Rokiškyje) sportininkas, treneris, pedagogas
 • Drebulienė-Kužulytė Danutė (1938 02 06 Gučiūnuose – 2017 01 19 Dusetose Zarasų r.) literatė
 • Driskius Jonas (1937 06 12 Petrešiūnuose – 2017 07 27 Rokiškyje) literatas, kraštotyrininkas
 • Driskius Klaudijus (g. 1959 05 29 Ažubrastyje) fotomenininkas, fotožurnalistas
 • Drižienė Irta (g. 1946 11 06 Vaitkūnuose) gydytoja
 • Dručkus Andriejus (1928 04 09 Vaičėnuose – 2018 08 28 Obeliuose) muziejininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Dručkus Gintaras (g. 1961 02 15 Aleksandravėlėje) istorikas
 • Dudonis Julius (g. 1943 03 15 Alsetoje) fizikas, matematikas, habilituotas technikos m. dr., KTU prof.
 • Dudonytė-Matulionienė Danutė (g. 1955 08 26 Trakinėje) sportininkė
 • Dumbrienė Albina (1901 12 10 Čedasuose - ?) pedagogė, JAV visuomenės veikėja
E
 • Eigminaitė-Širkienė Alvira (g. 1942 04 15 Rudeliuose)dailininkė tapytoja, pedagogė
 • Eigminas Kazimieras (1929 01 22 Rokiškyje – 1996 04 23 Vilniuje) kalbininkas
 • Eigminas Pranciškus (1936 09 14 Bajoruose – 2006 01 04 Vilniuje) ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, docentas, teisėjas
F
 • Fatyushina (Karpevičiūtė) Astra (g. 1964 08 01 Rokiškyje) ekonomistė, knygos vaikams autorė
 • Feser (Matiukaitė) Aušra (g. 1964 04 30 Juodupėje) geografė-hidrologė, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorė
 • Franckevičius Ipolitas (1887 09 14 Salose – 1973 12 18 Kupiškyje) gydytojas terapeutas, medicinos mokslų daktaras
G
 • Gagiškis Jonas (1926 03 02 Žiobiškyje – 2015 03 10? Vilniuje) gydytojas onkologas
 • Gagiškis Juozas (g. 1931 02 19 Žiobiškyje) choreografas, pedagogas
 • Gaidelis Vilmantas Antanas (g. 1945 05 24 Rokiškyje) teisininkas, teisėjas
 • Gadliauskaitė Regina (g. 1953 04 20 Aleksiejiškyje, Utenos r.) literatė
 • Gaigalas Balys (1928 06 15 Bimbose – 1988 Vilniuje) ekonomistas, socialinių mokslų daktaras
 • Gaigalas Kazys (g. 1925 08 09 Uljanavoje) inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Gailiūnas Raimondas (g. 1956 01 15 Pandėlyje) dailininkas tapytojas, Rokiškio jaunimo centro pedagogas
 • Gailiūnas Vytautas (g. 1933 07 19 Smaliečiuose Biržų r.) dailininkas, literatas
 • Galinis Arvydas (g. 1958 09 21 Petriošiškyje) ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Galinis Pranas (1902 Pagrundžiuose – 1994 02 14 Vilniuje) spaudos darbuotojas
 • Galvanauskaitė Virginija (g. 1961 11 06 Pandėlyje) bibliotekininkė, filologė, vertėja
 • Galvanauskas Gendrikas ( g. 1938 09 29 Suvainiškyje) tautodailininkas, medžio drožėjas.
 • Galvelis Antanas (1938 01 16 Rūdžionyse – 1986 09 01 Vilniuje) biologas, mokslininkas, pedagogas
 • Garolis Jeronimas (1900 11 17 Petrešiūnuose – 1972 12 22 Sidnėjuje, Australija) karo lakūnas, majoras
 • Garška Evaldas Leonardas (1939 08 15 Laukininkuose – 2011 11 29 Vilniuje) fizikas, fizinių mokslų daktaras, VU profesorius
 • Garška Petras (g. 1933 07 13 Gyliuose) skulptorius, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Garškaitė Veronika (g. 1934 02 03 Sodeliuose) filologė, redaktorė
 • Garuolytė Elinga (g. 1995 05 31 Rokiškyje) skulptorė
 • Gasiūnas Jonas (1893 06 10 Uvainiuose – 1974 07 02 Niujorke) JAV lietuvių veikėjas, žurnalistas
 • Gasiūnas Jurgis (1926 01 26 Kaišiadoryse – 2016 Panevėžyje) tremtinys, atsiminimų autorius
 • Gasiūnas Povilas (1897 04 04 Uvainiuose – 1966 06 25 Šiauliuose) kolekcionierius, spaudos darbuotojas
 • Gasiūnas Valerijus (g. 1955 08 26 Pagojuose) hidrotechnikas inžinierius, technikos mokslų daktaras
 • Gasiūnas Vladas Balys (1933 03 27 Ratkūnuose – 2008 08 07 Vilniuje) meno istorikas, literatas
 • Gasiūnas Vytautas (g. 1937 01 29 Grigiškiuose) istorikas, literatas
 • Gasparavičiūtė Renata (g. 1979 11 26 Rokiškyje) biochemijos m. dr., VU doc.
 • Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė Alfonsa (1938 09 27 Račiupėnuose, Kupiškio r. – 2000 10 06 Vilniuje) istorikė, prozininkė, poetė, eseistė
 • Gaška Alfonsas (1906 02 21 Stenionyse – 1994 08 17 Pandėlyje) pedagogas, kraštotyrininkas
 • Gavėnas Alvydas (g. 1953 06 02 Rokiškyje) sporto treneris, Lietuvos olimpinio sporto centro treneris
 • Gegelevičiūtė-Žuklienė Jolanta (g. 1966 03 02 Lukštiniuose) dailininkė, literatė
 • Gelvonauskienė (Stasiulionytė) Dalia (g. 1957 02 20 Voverynėje) biomedicinos m. dr.
 • Genevičius Juozas (g. 1945 03 27 Obeliuose) skulptorius
 • Genys Arvydas (g. 1954 09 20 Panemunyje) poetas
 • Gerulaitienė Adelė (1906 09 22 Vyžeičiuose – 1981 02 13 Rokiškyje) pedagogė
 • Giedrys Kazys (1891 03 15 Salose – 1926 12 27 Kaune) revoliucinio judėjimo dalyvis
 • Gikys Jonas (1932 05 18 Kalviuose – 2006 05 24) technikos mokslų daktaras
 • Gylys Antanas (1932 04 19 Kamajuose – 2014 11 22 Panevėžyje) fotomenininkas, fotožurnalistas
 • Gilys Valdas (g. 1955 09 23 Veduviškyje) inžinierius mechanikas, asociacijos „Linava“ vadovas 1991-2010 m.
 • Giniotienė (Žiurkelytė) Nijolė (1938 09 21 Rokiškyje – 2021 04 22 Vilniuje) filologė, bibliotekininkė
 • Gintautas Romualdas (1905 11 22 Bendriniuose – 1990 03 27 JAV) karinis veikėjas
 • Giriūnas Gediminas (1934 01 03 Koveliuose – 2015 11 27 Vilniuje) veterinarijos gydytojas, biologijos mokslų daktaras
 • Girštautas Gintaras (g. 1961 12 29 Kupiškyje) politikas, Skemų pensionato vadovas
 • Gladutis Eligijus (g. 1966 04 19 Juodupėje) teisininkas, Aukščiausiojo apygardos teismo teisėjas
 • Gladutis Vytautas (1929 09 15 Girelėje – 2016 11 23 Vilniuje) žurnalistas, pedagogas
 • Glemžaitė Diana (1925 10 29 Degučiuose, Zarasų r. – 1949 11 14 Plunksnočiuose) partizanė, poetė
 • Gobis Antanas (1906 05 14 Patiltėje Utenos r. – 1995 06 14 Rokiškyje) kunigas, muzikas, „Pasaulio tautų teisuolis“
 • Graibus Rimgaudas Valentinas (g. 1939 05 21 Pagrandžiuose) žurnalistas, poetas
 • Graužinienė Loreta (g. 1963 01 10 Rokiškyje) ekonomistė, politikė, LR Seimo narė, Seimo Pirmininkė
 • Gražys Bronius (1934 01 05 Nečionyse – 2013 08 17 Klaipėdoje)aktorius, režisierius, poetas
 • Grigalavičius Juozas (1913 10 18 Šemetuose – 1983 07 09 Vilniuje) valstybės, politinis veikėjas
 • Grigaliūnienė (Balytė) Alena (g. 1941 05 15 Bajoruose Kupiškio r.) zootechnikė, kraštotyrininkė
 • Grigaliūnienė Vanda (g. 1942 01 03 Naniškiuose) provizorė, biologijos mokslų daktarė, KMA docentė
 • Grigėnienė (Kaškevičiūtė) Janė (g. 1942 04 28 Dvirėžiuose) – poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė
 • Grigonis Leonardas (1905 12 14 Pužonyse – 1950 07 22 Daugėliškio miške Ariogalos vls.)partizanas, pedagogas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Grigonis Matas (1889 10 03 Miškiniuose – 1971 01 07 Vilniuje) rašytojas, pedagogas, vertėjas
 • Grikienis Juozas (1927 03 06 Sriubiškiuose 2001 Vilniuje)žurnalistas, fotomenininkas
 • Griškevičienė Virginija Nijolė (g. 1951 Rokiškyje) teisininkė, Klaipėdos apygardos teismo teisėja
 • Griškevičius Aloyzas (1948 03 13 Rokiškyje – 2020 Vilniuje) gydytojas kardiologas, medicinos m. dr., doc.
 • Griškevičius Petras (1924 07 19 Kriaunose – 1987 11 14 Vilniuje) valstybės, politinis veikėjas
 • Grįžas Aloyzas (1948 10 15 Salose – 2013 03?) muzikas, pedagogas
 • Grockis Rimantas (g. 1948 08 02 Panemunėlio gelež. st.) teisininkas, prokuroras
 • Gruodienė (Šlyžiūtė) Dalia (g. 1948 01 09 Rokiškyje) verslininkė, mecenatė
 • Gruodis Antanas (1900 01 24 Bradesiuose – 1993 04 24 Vilniuje) teisininkas, pulkininkas
 • Gružienė Raimonda (g. 1960 02 25 Rokiškyje) savivaldybininkė
 • Gudaitė-Žakevičienė Airida (g. 1984 01 05 Rokiškyje) šokėja, šokio pedagogė, choreografė
 • Gudas Algimantas (g. 1943 05 25 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Gudelevičiūtė Vita (g. 1980 Rokiškyje) ekonomistė, teisininkė, literatė
 • Gudonis Aloyzas (g. 1943 04 26 Čivyliuose) maisto technologijos inžinierius, technikos mokslų daktaras, KTU docentas
 • Gudonis Antanas (1911 09 05 Serapiniškyje – 1941 06 26 Panevėžyje) gydytojas
 • Gudonytė Klementina (1916 10 05 Čivyliuose – 2003 12 10 Vilniuje) tautodailininkė audėja
 • Gudžiūnienė (Pipinytė) Zosė (g. 1947 02 09) pedagogė, Vilniaus kolegijos prodekanė
 • Gurklys Balys (1923 07 13 Kavoliuose – 2002 03 31 Vilniuje) ekonomistas, socialinių m. dr., docentas
 • Gutaravičius Henrikas (g. 1954 09 10 Rokiškyje) įmonės vadovas Jonavoje
 • Gužas Danielius (1929 06 20 Sičiūnuose – 2020 08 08 Vilniuje) technikos mokslų daktaras, profesorius
 • Gužas Vytautas (1920 01 02 Sičiūnuose – 1949 06 11 Smaidrių k. Eržvilko vls.) partizanas, buhalteris, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Gvildienė (Ikamaitė) Virginija (g. 1956 06 15 Maželiuose) sportininkė, buhalterė
H
 • Harmacas Josefas (Harmatz Joseph) (1925 01 23 Rokiškyje - 2016 09 22 Tel Avive, Izraelyje) pasaulinės žydų profesinio mokymo sistemos (ORT) vadovas, grupės „Nakam“ dalyvis
 • Homolickis-Malevskis Stasys (1868 Rokiškio vls. – 1904 11 17 Brukline JAV) matematikas, spaudos darbuotojas
 • Hendrixson (Mackevičiūtė) Vaiva (g. 1970 06 17  Rokiškyje) med. m. dr, prof., VU Medicinos fak. prodekanė
 • Holvoet (Kavaliūnaitė) Gina- žr. Kavaliūnaitė-Holvoet Gina
I
 • Ignotienė (Polonskaitė) Jurgita (g. 1983 08 13 Obeliuose) vertėja, humanitarinių m. dr.
 • Ikamas Vytautas Adolfas (1933 05 20 Vilkuose – 2013 11 08 Vilniuje)kraštotyrininkas, pedagogas
 • Inčiūra Kazys Pranas (1903 03 06 Ažušiekštyje – 1952 04 16 Vilniuje)pedagogas, poetas, vertėjas
 • Inčiūraitė Valerija (1922 10 09 Ažušiekštyje – 2012 07 07 Vilniuje)poetė, pedagogė, bibliotekininkė
 • Indrašius Napoleonas (1905 05 23 Barkiškyje – 1984 12 03 Vilniuje) gydytojas psichiatras, psichoanalitikas, VU docentas
 • Indriūnas Algimantas Valentinas (1925 05 21 Duokiškyje - 2022 02 29 Vilniuje) inžinierius, žurnalistas, socialinių m.  dr., doc., LR Seimo narys
 • Indriūnas Juozas (1896 01 26 Bajoriškėse – 1989 04 15 Kaune) inžinierius technologas, technikos m. dr., prof., akademikas
 • Indriūnas Pranas (1892 12 28 Duokiškyje – 1975 04 16 Kaune) inžinierius, visuomenininkas
 • Ingaunytė Stasė (g. 1944 11 03 Skeiriuose) sportininkė, redaktorė
 • Ingelevičius Vladas (1889 11 11 Beržuonyse – 1985 02 05 Niujorke) gydytojas, pulkininkas, visuomenės veikėjas
J
 • Jackevičaitė Elena (1891 02 18 Mažeikiškyje – 1977 10 17 Kaune) teisėja, visuomenės veikėja
 • Jackevičius Jonas (g. 1937 05 02 Rokiškyje) poetas, dailininkas, žurnalistas
 • Jakimavičius Algimantas (g. 1939 06 23 Kazliškyje) biologas, entomologas, biomedicinos m. dr.
 • Jakimavičius Stasys Jonas (1947 01 31 Bagdoniškyje – 2006 11 21 Vilniuje) asociacijos vadovas, sportininkas
 • Jakimavičius Vidas (1949 12 06 Tartališkyje – 2019 02 17 Druskininkuose) įmonės vadovas
 • Jakštas-Prietelius Petras (1899 10 28 Stramiliuose – 1988 11 14 Šilutėje) žurnalistas, istorikas, bibliofilas
 • Jakubonis Juozapas (g. 1930 12 25 Salose)  valstybės politikos veikėjas
 • Jakubėnas Edmundas (g. 1945 08 17 Kaušiškių vnk. Biržų r.) matematikas, kraštotyrininkas
 • Jakulis Antanas (1939 05 28 Panemunyje – 1984 06 16 Klaipėdoje) kalbininkas, humanitarinių m. dr., doc.
 • Jančys Artūras (g. 1963 02 12 Didsodėje) žurnalistas, redaktorius, KTU dėst.
 • Janiūnas Vladislovas (1941 06 07 Rokiškyje – 2020 12 06 Kaune) pedagogas, treneris, žurnalistas
 • Jankauskas Algirdas (g. 1935 04 08 Kamajuose) teisininkas, LR Seimo kontrolierius
 • Jankauskas Benediktas (1907 11 12 Radišiuose – 1990 02 27 Long Islade, JAV) gydytojas psichiatras
 • Jankauskas Vladas (1891 Šakynoje, Šiaulių apsk. – 1964 08 07 Medelline, Kolumbijoje) policijos tarnautojas
 • Jankevičius Juozas (1890 11 02 Vėbriuose – 1945 04 22 Chvalynsk, Rusijoje) politikas, inžinierius, VDU doc.
 • Janulaitis Petras (1887 11 16 Rūkliškyje – 1966 08 18 Mičigane, JAV) prekybininkas, įmonės vadovas
 • Janulionis Juozas (1896 09 01 Latvygdoje Biržų r. – 1982 05 18 Rokiškyje) pedagogas
 • Janulis Juozas (1944 02 09 Tiliuose Šiaulių r.) kunigas, Rokiškio dekanato dekanas  1985-2008 m.
 • Janušienė (Pitrėnaitė) Gėnė (g. 1949 02 25 Galažeriuose) literatė, prekybininkė
 • Janušonis Stanislovas Algimantas (1937 02 01 Suvainiškyje – 1983 07 21) istorikas numizmatas, istorijos m. kandidatas, VU dėst.
 • Jarušaitienė (Bareikaitė) Ona (g. 1948 03 27 Palunkiuose) režisierė, literatė, tautodailininkė
 • Jasinevičius Juozas (1904 05 21 Sauliuose – 2001 Vilniuje) pedagogas, Rokiškio gimnazijos direktorius, VPI dėstytojas, vertėjas
 • Jasinevičius Juozas (1915 05 26 Misiūniškyje – 1990 10 07 Mississaugoje, Kanada) geodezijos inžinierius, Kanados lietuvių veikėjas
 • Jasinevičius Konstantinas (1927 11 05 Misiūniškyje – 2010 06 18 Rokiškyje) tremtinys, visuomenės veikėjas, atsiminimų autorius
 • Jasinevičius Pranas (1922 12 02 Vaidlonuose – 2023 08 18 Vilniuje) mokytojas, kraštotyrininkas
 • Jasinevičius Vilius (g. 1933 02 26 Javolinės vnk.) fotomenininkas, LNB darbuotojas
 • Jasinevičius Vytautas (1925 11 24 Rokiškyje – 2011 01 27 Čikagoje) inžinierius, visuomenininkas, fotokorespondentas
 • Jasiulienė (Kęstutytė) Genovaitė (1928 06 21 Ignotiškyje – 2012 02 21)  dailėtyrininkė, muziejininkė
 • Jasiulionis Albertas (1915 09 20 Petrograde – 2009 10 26 Kaune) inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos m. dr., prof.
 • Jasiulionis Aloyzas (1945 09 04 Jurgiškiuose – 2011) vargonininkas, kompozitorius
 • Jasiulionis Vilhelmas (g. 1939 05 25 Jurgiškiuose) teisininkas, Rokiškio apylinkės teismo pirmininkas
 • Jasiūnaitė Irena (1925 10 29 Rokiškyje - 2021 11 15 Vilniuje) operos solistė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Jasiūnas Albinas (g. 1933 01 09 Vilkeliuose) inžinierius, visuomenės veikėjas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Jasiūnas Antanas (1910 06 21 Diliškiuose – 1971 02 06 Vilniuje) poetas, dramaturgas
 • Jasiūnas Edmundas (1923 02 10 Pandėlyje – 2007 06 28 Kaune) inžinierius, lakūnas, spaudos darbuotojas
 • Jasiūnas Stanislovas (1929 06 29 Rokiškyje – 2020 Vilniuje) inžinierius, valstybės veikėjas
 • Jauniškienė (Sakalauskaitė) Janina (1921 08 03 Rumpiškėnuose – 2013 08 02 Vilniuje) gydytoja odontolgė
 • Jočys Aloyzas (g. 1930 07 30 Aleksandravėlėje) meno istorikas, Panevėžio dailės mokyklos direktorius 1967-1982
 • Jodeikaitė Daiva (g. 1966 04 01 Pandėlyje) sportininkė, krepšinio trenerė
 • Jodeikienė (Jurgelionytė) Zita (g. 1936 03 08 Joneliškiuose) bibliotekininkė, kultūros veikėja
 • Jodelė Pranas (1871 02 13 Kupriuose – 1955 12 08 Kaune) statybos inžinierius, KU prof., rektorius
 • Jonaitis Bronius (1949 06 26 Onuškyje – 2021 07 07 Vilniuje) statybos inžinierius, technikos m. dr.
 • Joneliūkštienė Palmira (g. 1934 04 15 Raikėnuose) gydytoja
 • Joneliūkštienė (Širvinskaitė) Aldona (g. 1941 05 10 Patilčiuose) literatė, tautodailininkė
 • Jovaiša Eugenijus Kazimieras (1940 01 17 Rokiškyje – 2012 01 30 Kaune) dailininkas odininkas
 • Jovaiša Kazimieras (1890 07 16 Vaicekoniuose, Pasvalio r. – 1984 02 17 Rokiškyje) dirigentas, Rokiškio gimnazijos mokytojas 1933-1948
 • Jozėnas Antanas (1927 05 17 Kriaunose – 2014 10 07 Vilniuje) dirigentas, LMA prof.
 • Jukna Feliksas (1924 07 18 Kresčionyse – 2000 04 04 Vilniuje) filologas, redaktorius, vertėjas
 • Jukna Romualdas (g. 1943 09 22 Dvargaliuose Biržų r.) literatas, bitininkas
 • Juknaitė-Baltrūnienė Vanda (g. 1949 11 28 Papiliuose) rašytoja, VPU doc.
 • Junokas Valentinas (g. 1944 09 19 Taraldžiuose) teisininkas, valstybės veikėjas
 • Junokienė (Kandzerkaitė) Stasė (g. 1939 01 15 Guruose Kupiškio r.) literatė
 • Juodelė Petras (1924 05 20 Pakriauniuose – 2021 05 15 Vilniuje) pedagogas, dirigentas, birbynininkas
 • Juodelis Valentas (1936 01 02 Rokiškio r. – 2013 Vilniuje) technikos m. dr., VGTU doc.
 • Juodinytė Jolanta (g.1964 03 15 Rokiškyje) mokytoja, literatė
 • Juodka Jonas (g. 1942 08 15 Vainaikiuose) karinis veikėjas, atsargos pulkininkas
 • Juozonis Leonas (1922 07 24 Geniškio vnk. – 2015 12 28 Kaune) projektuotojas, kraštotyrininkas
 • Jurevičienė (Šajaukaitė) Jolita (g. 1972 02 06 Aleksandravėlėje) pedagogė, muziejininkė
 • Jurevičius Vytautas (g. 1957 09 10 Miliūnuose) valstybės veikėjas
 • Jurgaitienė Pilypaitė Irena Rita (g. 1939 02 04 Steponyse) pedagogė
 • Jurgelionis Kleofas (1886 01 01 Kupiškyje – 1963 12 24 Riverside, JAV) poetas, kritikas, vertėjas, redaktorius
 • Jurkėnas Juozas (1929 09 04 Bostone JAV - 2019 09 21 Vilniuje) filologas, habilituotas humanitarinių m. dr., VPU prof.
 • Jurkštas Jonas (1929 02 24 Pagrandžiuose – 2007 01 04 Vilniuje) kalbininkas, humanitarinių m. dr.
 • Jurkštas Vytautas (1930 11 01 Pagrandžiuose – 1984 08 13 Kaune) architektas, architektūros m. kandidatas, doc.
 • Jurna Vytautas Steponas (1934 09 26 Varneliuose – 2021 03 08 Vilniuje) ekonomistas, valstybės veikėjas
 • Juškevičius Gitas (g. 1966 02 22 Sodeliuose) boksininkas, treneris, verslininkas
K
 • Kabutavičienė (Galvanauskaitė) Stanislava (g. 1943 07 21 Kebeliuose) buhaltere, literatė
 • Kadūnas Kęstutis (g.1953 01 31 Dotnuvoje - Akademijoje, Kėdainių r.) geologas, gamtos m. dr., literatas
 • Kairelis Alfonsas (1924 04 17 Šileikiuose – 2017 12 20 Vilniuje)  teisininkas, valstybės ir politinis veikėjas
 • Kairys Antanas (1903 06 28 Rokiškyje – 1988 09 25 Niujorke, JAV) dailininkas, išeivis
 • Kairys Danas (1938 12 06 Ažusieniuose – 2013 02 23 Rokiškyje) pedagogas, literatas
 • Kairiūkštis Klemensas (1923 11 09 Papiškiuose – 2006 06 19) žurnalistas, redaktorius
 • Kairiūkštis Leonardas (1928 12 28 Papiškiuose – 2021 07 15 Kaune) miškininkas, biomedicinos m. dr., akademikas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Kaladė Petras (1910 01 01 Stankūnuose – 1994 11 05 Bostone, JAV) chemikas, mokslų daktaras, išeivis
 • Kalnietis Alfonsas (1929 01 13 Viršiluose – 2007 10 04 Jonavoje) geodezininkas, literatas
 • Kalnietis Vincas (1875 Baušiškiuose – 1942 09 11 Rešiotų lageryje, Krasnojarsko sr.) teisininkas, literatas, valstybės veikėjas
 • Kalninis Valdimaras (g. 1952 11 03 Obeliuose) dailininkas grafikas
 • Kalpokas Kazys (1907 04 01 Čedasuose – 1952 09 12 Butyrkuose, Maskvoje) pedagogas, partizanas
 • Kancevičienė (Motiejūnaitė) Jadvyga (1927 09 08 Naujasodėje – 2014 Vilniuje) pedagogė, tautodailininkė
 • Kancevičius Antanas (1938 01 22 Petriošiškyje – 2004 01 20 Kaune) poetas
 • Kancevičius Juozas (1929 10 02 Greviškiuose – 2001 01 17 Vilniuje) inžinierius žemėtvarkininkas
 • Kandroškaitė Aldona (1929 05 11 Greviškiuose – 2015 04 09 Vilniuje) pedagogė, rašytoja
 • Kanopa Jonas (1929 12 05 Remeikiuose – 2009 05 31 Juodupėje) pedagogas, literatas
 • Kanopa Vidmantas (g. 1956 06 03 Audronyse) technologijos m. dr., valstybės veikėjas, verslininkas
 • Kapustinskaitė Teklė (1924 04 11 Sičiūnuose – 2008 03 19) miškininkė, agrarinių m. dr.
 • Kapustinskas Povilas (g. 1928 07 12 Sičiūnuose – 2017 12 09 Vilniuje) literatas
 • Karaliūnas Donatas (g. 1962 Rokiškio r.) pedagogas, Pandėlio gimnazijos direktorius
 • Karalius Algirdas Juozas (g. 1933 07 06 Lingėnuose) technologas, technikos m. dr., visuomenės veikėjas
 • Karalius Alvydas (g. 1956 01 01 Raišiuose) ekonomistas matematikas, kraštotyrininkas
 • Karosienė (Junokaitė) Eleonora (1924 08 31 Rokiškyje – 2000 Vilniuje) gydytoja, medicinos m. dr.
 • Karpevičius Feliksas (1903 01 21 Stenionyse – 1989 04 19 Obeliuose) pedagogas, vadovėlio autorius
 • Karpinskas Stanislovas Aloyzas (g. 1939 11 05 Kalniečiuose) gamtos m. habil. dr., prof.
 • Kasperavičienė Birutė (1941 05 10 Nevieriuose – 2016 02 20 Šiauliuose) dailininkė skulptorė, pedagogė
 • Kastanauskaitė-Kulbienė Danutė (g. 1940 04 29 Žiobiškyje) bibliotekininkė, socialinių m. dr., doc.
 • Kastanauskaitė Laima (g. 1937 01 14 Žiobiškyje) sociologė, socialinių m. dr.
 • Kaškelienė (Balaišytė) Janina (1932 08 19 Robliuose – 2012 10 17 Šiauliuose) bibliotekininkė
 • Kašponis Balys (1891 11 02 Pakriauniuose – 1973 10 06 Vilniuje) muzikas, pedagogas
 • Katelė Jonas (1831 01 13 Suvainiuose, Kupiškio r. – 1908 05 21 Panemunėlyje) kunigas, liaudies švietėjas
 • Katelė Povilas (1886 04 01 Stankūnuose – 1948 Šiluvoje) kunigas, literatas
 • Kaunietis Romas (g. 1944 06 08 Buivydžiuose) kraštotyrininkas, atsiminimų rengėjas
 • Kaupelis Petras (g. 1950 04 30 Buivydžiuose) fotomenininkas
 • Kaupelytė-Ragaišienė-Bieliūnienė Aleksandra Elena (1896 12 03 Buivydiškyje – 1953  07 05 Kaune) gydytoja, visuomenininkė
 • Kaušakys Povilas (1915 09 28 Panemunėlyje – 1976 10 05 Kaune) inžinierius geodezininkas
 • Kaušakys Stasys (1902 05 26 Panemunėlyje – 1945 03 04 Gudakiemyje, Trakų r.) pedagogas
 • Kavaliauskas Algirdas (g. 1941 10 24 Rokiškyje) istorikas, humanitarinių m. dr., rašytojas
 • Kavaliauskienė Valerija (1930 07 10 Gindviliuose – 2018 Vilniuje)agronomė ekonomistė, socialinių m. dr.
 • Kavaliūnaitė Gina (g. 1967 06 05 Salose) kalbininkė, vertėja, humanitarinių m. dr.
 • Kavaliūnas Pranas (1892 10 06 (19) Keragalviškėse – 1976 01 04 Čikagoje, JAV) teisininkas
 • Kaveckienė-Kaupelytė Pranciška (1899 05 20 Buivydiškiuose – 1980 12 31 Vilniuje) dainininkė, pedagogė
 • Kavoliūnas Vladas (1919 05 18 Gaidžgalėje – 1974 03 14 Vilniuje) dainininkas, literatas
 • Kazakevičius Vytautas (g. 1958 11 03 Miliūnuose) visuomenės veikėjas
 • Kazanavičius Antanas (1892 08 09 Dideliškyje – 1940 10 18 Vilniuje) dailininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas
 • Kazanavičius Vilius Antanas (g. 1936 07 06 Kriaunose) inžinierius ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Kazanavičius Vincas (g. 1928 12 25 Narvydiškyje) ekonomistas, literatas
 • Kazlauskienė Alė Darata (g. 1938 08 07 Vinkšniniuose Biržų r.) literatė, autokelių inžinierė
 • Kazulėnas Albinas (g. 1926 07 30 Milgedžiuose Zarasų r.) tremtinys, partizanas, atsiminimų autorius
 • Kazulėnas Algis (g. 1962 08 26 Rokiškyje) istorikas, politikas
 • Kazulėnas Tomas (g. 1986 05 17 Rokiškyje) istorikas
 • Kažemėkaitė Birutė (1961 04 24 Jutkiuose - 2021 08 27 Klaipėdoje, palaidota Juodupėje) gydytoja, savivaldybininkė
 • Kažemėkaitė Ingrida (g. 1989 05 22 Pandėlyje) vokalistė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė
 • Kažemėkas Osvaldas (1934 11 25 Remeikiuose – 2003 09 09 Kaune) botanikas, biomedicinos m. dr.
 • Kelečius Jonas (1918 01 01 Rygoje – 2001 07 04 JAV) aktorius, dailininkas, išeivis, mokėsi Rokiškio gimnazijoje
 • Keliuotis Alfonsas (1911 09 12 Joniškio vnk. – 1994 12 29 Rokiškyje) pedagogas, literatas
 • Keliuotis Juozas (1902 09 04 Joniškio vnk. – 1983 03 25 Vilniuje) žurnalistas, vertėjas
 • Keliuotytė Aušra (g. 1964 05 12 Rokiškyje) aktorė
 • Keliuotytė Eglė (1961 04 13 Rokiškyje – 2020 01 09 Vilniuje) žurnalistė
 • Keliuotytė Rasa (g. 1962 08 16 Rokiškyje) žurnalistė
 • Kemeklis Juozas (1918 05 08 Šarkiuose – 1951 12 22 Pelenių-Vidžiūnų k. apyl. Molėtų r.) partizanas, Vytauto apygardos štabo viršininkas
 • Kepalas Kazys (1891 02 28 Petraukoje – 1966 06 12 Niujorke) kalbininkas, JAV lietuvių veikėjas
 • Kepenis Augustinas (1930 12 12 Rokiškyje – 1993 09 15 Vilniuje) muzikas, pedagogas
 • Keraitienė Asta (g. 1971 03 29 Rokiškyje) dailininkė tapytoja
 • Keraitis Alfonsas (g. 1937 09 03 Alukėnuose Anykščių r.) inžinierius mechanikas, atsiminimų autorius
 • Keras Saulius (g. 1975 03 15 Rokiškyje) kunigas, psichologijos magistras
 • Kerpauskienė (Kirstukaitė) Genovaitė Aldona (1932 Sidabrinėje – 2013 06 26 Pasvalyje) literatė, pedagogė
 • Keršulienė Zita Irma (g. 1943 12 08 Rokiškyje) biologė, gamtos m. dr.
 • Keršulis Vladas  (1888 09 20 Kurkliečiuose – 1989 Brukline, JAV) JAV lietuvių veikėjas
 • Keršulytė-Žilienė Ilona (g. 1965 04 04 Rokiškyje) dailininkė keramikė
 • Kesiūnas Povilas (1893 01 20 Stenionyse – 1981 07 04 Čikagoje) rašytojas
 • Kęstutis Antanas (g. 1929 05 04 Ignotiškyje) inžinierius žemėtvarkininkas
 • Kęstutis Juozas Vytautas (g. 1930 05 20 Ignotiškyje) inžinierius hidrotechnikas
 • Ketvirtis Antanas (1919 04 13 Puodžialaukėje – 2006 09 05? Toronte, Kanada) išeivis, inžinierius
 • Kiaulėnas Petras (1909 01 10 Naniškiuose – 1955 08 15 Niujorke) dailininkas tapytojas, architektas
 • Kilas Marcelinas (1904 01 16 Nevieriuose – 1985 10 05) pedagogas, knygų sudarytojas
 • Kilas Petras (g. 1925 06 28 Vaitkūnuose) veterinarijos technikas, vadovas
 • Kilius Leonas (g. 1952 04 11 Kilpiškiuose) Rokiškio TVŽŪM vadovas
 • Kindurys Jeronimas (1941 07 30 Sėlynėje – 2002 07 Vilniuje) sportinininkas, treneris, asociacijų vadovas
 • Kilienė (Jasiūnaitė) Ieva (g. 1992 04 24 Rokiškyje ) pedagogė, knygelių vaikams autorė
 • Kirlys Antanas (g. 1929 07 16 Kuosiuose) inžinierius elektrikas, knygų autorius
 • Kirlys Jonas (1921 05 10 Vaičionyse – 2009 08 18 Kaune) teisininkas, spaudos darbuotojas
 • Kirlys Jonas (1891 01 13 Nadiejiškyje – 1985 11 17 Kaune) pedagogas, kolekcionierius
 • Kirlys Vaižgantas (g. 1934 12 12  Rokiškyje) geografas, geografijos mokslų daktaras
 • Kirlys Matas (1872 09 12 Kamajų vls. – 1958 10 15 Vabalninke) kunigas, visuomenės veikėjas
 • Kirlys Vladas (1909 06 14 Žliubuose – 1931 10 18 Žliubuose) rašytojas
 • Kirlytė Stefa (1930 02 16 Vaičionyse – 2012 06 08 Vilniuje) bibliotekininkė, dirbo LNB
 • Kirstukas Juozas (g. 1946 12 15 Žiobiškyje) ekonomistas, socialinių m. dr., LŽUŪ doc.
 • Kiselienė (Kliaugaitė) Bronė (1925 Latveliuose – 2005 08 11 Panevėžyje) pedagogė, literatė
 • Kiselis Algirdas Antanas (1939 03 06 Rumpiškėnuose – 2002 11 09 Vilniuje) ekonomistas,  socialinių m. dr., VU doc.
 • Kiselis Jonas (1927 05 15 Rumpiškėnuose – 2007 06 15 Vilniuje) hidrogeologas, aplinkosaugininkas, tautosakininkas
 • Kiselytė Reda (g. 1968 04 11 Vilkoliuose) bibliotekininkė, literatė
 • Kiselytė Teklė (1905 05 05 Rumpiškėnuose – 2000 07 15 Vilniuje) zoologė, biomedicinos m. dr.
 • Kisielis Petras (1890 05 13 Grybonių vnk. – 1940 05 15 Vladivostoke) – dailininkas, pedagogas
 • Kišūnaitė Roma (g. 1961 11 10 Buniuškiuose) bibliotekininkė
 • Kišūnas Antanas (g. 1983 06 13 Obeliuose) aktorius, renginių vedėjas, verslininkas
 • Kišūnienė Nijolė Teresė (g. 1936 06 08 Rokiškyje) bibliografė
 • Kiukienė (Čirūnaitė) Dalia (g. 1969 11 23 Rokiškyje) istorikė, muziejininkė
 • Klemka Vincentas (g. 1957 04 03 Rokiškyje) mokyklos vadovas
 • Klemka Vytautas (1924 09 08 Ridikiškiuose – 1991 08 14 Kaune) dailininkas grafikas
 • Klemkaitė-Gabdankienė Renė Kristina (g. 1942 03 16 Ridikiškiuose) dailininkė keramikė
 • Kliauga Algimantas Stanislovas (g. 1943 08 31 Rokiškyje) dailininkas tapytojas
 • Kliauga Antanas (1896 05 01 (1897) Vilkoliuose – 1991 07 10 Rokiškyje) tapytojas tautodailininkas
 • Kliauga Pranas (g. 1927 10 17 Sipeliuose) pedagogas, tautodailininkas
 • Kligys Gintautas (g. 1947 05 20 Rokiškėliuose) medikas, vadovas
 • Klimka Alfonsas (1904 05 30 Kavoliuose – 1976 02 08 Vilniuje) teisininkas, VU doc.
 • Klimka Libertas (g. 1940 09 18 Kaune) fizikas, mokslo istorikas, etnologas, fizinių m. dr.
 • Klišys Petras (g. 1912 10 19 Kuosiuose) agronomas, pedagogas
 • Klišonis Audrius (g. 1964 05 15 Rokiškyje) provizorius, Seimo narys, Plungės meras
 • Kliučinskas Jonušas (1911 08 03 Salų dvare – 1997 09 03 Kaune) karinis, visuomenės veikėjas
 • Kondratas Bronius (1915 10 25 Taline Estijoje – 2018 01 05 Grigiškėse Vilniaus r.) poetas, dailininkas
 • Kondrotaitė Ligita (g. 1960 11 16 Rokiškyje) aktorė, Panevėžio J. Miltinio teatro aktor
 • Kondroška Jonas (1887 03 17 Kuokšiuose) JAV lietuvių veikėjas
 • Kopustinskaitė Emilė Palma (g. 1945 02 08 Panemunio vnk.) gydytoja terapeutė
 • Kopustinskas Povilas (1902 04 14 Panemunyje – 1966 04 20 Kaune) ekonomistas, bankininkas, VU dėst.
 • Korenkaitė Marija (g. 1984 01 22 Rokiškyje) aktorė
 • Kornilova (Bitinaitė) Bronislava (g. 1938 02 26 Plytnyčios k.) geografė, mokytoja ekspertė
 • Korsakas Jonas (g. 1980 05 17  Juodupėje) gydytojas onkologas, medicinos m. dr.
 • Koscialkowski Marian (1892 03 16 Pandėlyje – 1946 04 12 Brookwoode) lenkų politikas
 • Kostiukas Georgijus (g. 1985 05 01 Rokiškyje) biochemikas, biochemijos m. dr.
 • Kovalevskaja (Pupelytė) Valerija (g. 1949 06 23 Vieversinėje) režisierė, literatė
 • Kovalevskis Igoris (g. 1966) keramikas, verslininkas
 • Kozulis Pranas (1917 04 04 Vyžeičiuose – 2000 06 11 Toronte) poetas, išeivis
 • Krasauskas Alfonsas (1922 07 14 Degučiuose – 2011 01 05 Rokiškyje) istorikas, literatas
 • Kraskauskaitė-Gaurilkevičienė-Avižienienė Genovaitė (1928 Rokiškio r. – 1995 Vilniuje) dainininkė, redaktorė, dėstytoja
 • Kriaučiūnas Vincas (1928 07 11 Dievogalos k. Kauno r. - 2014 03 09 Tytuvėnuose, palaidotas Salose) ekonomistas, pedagogas, kn. autorius
 • Krisiūnas Justinas (g. 1982 09 22 Rokiškyje) režisierius, scenaristas, prodiuseris
 • Kriukelienė Monika (g. 1920 06 05 Pagrundžiuose) tautodailininkė audėja
 • Kriukelis Augutis (g. 1955 11 10 Rokiškyje) sportininkas, savivaldybininkas
 • Kriukelis Jonas (1927 12 21 Robliuose – 1985 01 11 Vilniuje) inžinierius architektas
 • Krivičienė Solveiga (g. 1965 06 05 Rokiškyje) dailininkė
 • Kšyžanovskis (Krzyzanowski) Bronislavas (1876 11 22 Obeliuose – 1943 01 17) advokatas, visuomenės veikėjas
 • Kubilius Juozas (1878 12 28 Tindžiuliuose – 1917 03 17 Petrograde) publicistas
 • Kubilius Vytautas (1926 11 23 Aukštadvaryje – 2004 02 17 Vilniuje) literatūrologas, humanitarinių m. dr., prof.
 • Kubiliūtė Marcelė (1898 07 28 Tindžiuliuose – 1963 06 13 Vilniuje) visuomenės, karinė veikėja
 • Kučinskas Albertas (g. 1954 11 15 Jurbarke) teisininkas
 • Kudirkienė Lilija (g. 1941 04 17 Kalneliuose) vertėja, redaktorė, humanitarinių m. dr.
 • Kuliešienė Lilija (g. 1961 01 26 Rokiškyje) fotomenininkė
 • Kulys Bronius (1915 10 06 Rokiškio aps. – 1988 08 09 Woodhavene) pedagogas, JAV lietuvių veikėjas
 • Kulys Zenonas (g. 1947 05 04 Biržuose) technikos m. dr., Karo akademijos rektorius, karinis veikėjas
 • Kundelis Algimantas (1936 07 02 Vyžeičiuose – 2002 08 21 Vilniuje) režisierius
 • Kuolas Augustinas (1910 Radiškiuose – 1997 03 05 Toronte) išeivis, spaudos darbuotojas
 • Kurklietis Antanas (1880 05 13 Bučeliuose – 1965 09 02 Rokiškyje) politinis veikėjas, savivaldybininkas
 • Kurklietis Antanas (g. 1934 03 30 Kirkūnuose) aktorius
 • Kurklietis Izidorius (1907 Strepeikiuose – 1945 03 30 Vokietijoje) teisininkas, karinis veikėjas
 • Kurklietis Kostas (1898 07 16 Kirkūnuose – 1938 06 03 Minske) politinis veikėjas, savivaldybininkas
 • Kurklietis Lionginas (1942 02 24 Ziboliuose – 2003 09 26 Kaune) inžinierius statybininkas, liaudies muzikantas, tautosakos rinkėjas
 • Kurklietytė Elena (g. 1933 03 11 Skemuose) žurnalistė, rašytoja
 • Kurkulienė (Ašmegaitė) Liucija Aldona (1938 06 02 Meldeikiškyje  –  2016 09 18 Adomynėje, Kupiškio r.) mokytoja, kraštotyrininkė
 • Kurlavičius Algimantas (g. 1944 09 13 Ažubaliuose) technikos m. dr., LŽŪA doc.
 • Kurlavičius Petras (g. 1952 05 05 Ažubaliuose) miškininkas, biomedicinos m. dr.
 • Kurmytė-Monkevičienė Bronė (1913 08 15 Petrograde – 1975 04 04 Kaune) aktorė
 • Kurmytė-Mazurkevičienė Ona (1901 04 02 Kirkūnuose – 1952 05 31 Kaune) aktorė
 • Kusta Algis Juozas (1942 10 09 Didsodėje – 2019 05 10 Vilniuje) žurnalistas, redaktorius, poetas
 • Kuzavinienė (Zaukaitė) Emilija (1903 04 07 Rūmiškiuose – 1992 02 19 Juodšilių k. Vilniaus r.) liaudies dainininkė, tautosakos pateikėja
 • Kuzavinis Vladas (1903 08 06 Veselavos vnk. Pandėlio vlsč. – 1985 04 29 Los Andžele, JAV) pedagogas, karininkas, Venesuelos lietuvių veikėjas
 • Kuzma Pranas (1877 10 03 Kuliuose – 1943 05 06 Ukmergėje) valstybės veikėjas
 • Kužulis Bronius (g. 1948 04 01 Redžionyse) socialinių mokslų daktaras, zootechnikas
 • Kvietkauskienė (Civilkaitė) Rimalda (g. 1957 01 04 Rokiškyje) bibliotekininkė
 • Kviklys Algimantas (1936 11 23 Rokiškyje – 1992 08 02 Babtuose) agronomas sodininkas, mokslininkas
 • Kviklys Mečislovas (1901 05 10 Šavašuose, Utenos r. – 1942 07 17 Sverdlovske?) pedagogas, Rokiškio gimnazijos direktorius, visuomenės veikėjas
L
 • Lakiūnas Virginijus (g. 1953 10 29 Rokiškyje)  sportininkas, treneris
 • Lapašinskas Jonas (1923 03 04 Slabadoje – 1997 12 11 Vilniuje) poetas, žurnalistas
 • Lapelis Petras (1889 08 24 Panemunėlyje – 1950 07 30 Čikagoje) kunigas, literatas, spaudos darbuotojas
 • Lapienis Ignas (1891 02 13 Pačiaunėje Zarasų r. – 1960 11 16 Biržuose) prozininkas
 • Lapinskas Zenonas (1928 06 10 Kamajuose – 1991 11 10 Kaune) žurnalistas, pedagogas
 • Lapšys Vytautas (1908 01 22 Suvainiškyje – 1936 04 17 Utenoje) kunigas, spaudos darbuotojas
 • Lasinskas Mykolas (1916 12 01 Maskvoje – 2020 05 26 Vilniuje) geografas, technikos m. dr., prof.
 • Lašas Antanas (1931 03 22 Norkūnuose – 2019 05 31 Vilniuje) inžinierius, technikos m. dr., kraštotyrininkas
 • Lašas Vytautas (1930 06 22 Paupėje – 2018 Klaipėdoje) miškininkas, literatas
 • Lašas Vladas (1892 01 13 Paupėje – 1966 01 02 Kaune) gydytojas, medicinos m. dr., KMU prof.
 • Laškovas Jevlampijus (g. 1932 09 10 Rokiškyje) geologas, gamtos m. dr.
 • Laškovas Jonas (1930 08 22 Rokiškyje – 2000 04 26 Vilniuje) ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Latvėnienė Virginija (g. 1955 06 20 Trako k.) pedagogė, Šiaulių kolegijos prodekanė
 • Laucė Ignas (1896 07 18 Kirkūnuose – 1941 Rusijoje) valstybės veikėjas
 • Laucė Jonas (1917 10 18 Lašuose – 2003 05 01 Rumšiškėse) rašytojas
 • Laucytė Regina (g. 1964 Kirkūnėliuose) aktorė
 • Lauciūnas Anupras (g. 1926 01 10 Panemunyje) aktorius, režisierius
 • Laužackas Rimantas (1950 06 26 Obeliuose – 2009 05 14 Kaune) socialinių m. dr., VDU prof., dekanas
 • Laužadis Almantas (g. 1935 08 02 Jūžintuose) inžinierius, technikos m. dr.
 • Laužadis Steponas (g. 1940 Sendvaryje) tautodailininkas,  juvelyras
 • Lebedys Ramūnas (g. 1948 08 05 Salose) technologijos m. dr.
 • Leikus Ričardas (1958 12 06 Panemunėlyje – 2012 01 22 Panevėžyje) karinis veikėjas
 • Leitonas Vytautas (1927 03 20 Joneliškiuose – 2010 04 14 Kaune) sportininkas, treneris, teisėjas
 • Leščiova (Narbutaitė) Vanda Irena (g. 1945 01 21 Nevieriuose) pedagogė, kraštotyrininkė
 • Levandavičiūtė (Balkevičienė) Ona (g. 1946 06 10  Panemunėlyje) pedagogė, kraštotyrininkė
 • Liaudanskas Bronius (1919 12 22 Stanikūnuose  – 2018 02 24 Kaune) literatas
 • Liepinis Augustinas (1939 08 06 Rokiškyje – 2018 Vilniuje) inžinierius, pedagogas
 • Liepinis Augustinas (1896 11 03 Latvijoje – 1977 10 16 Rygoje) kunigas, literatas
 • Liesis Izidorius (1901 09 19 Kriūgiškyje – 1993 ) inžinierius, geografijos m. kand.
 • Likša Petras (1920 07 29 Liesiškiuose – 2011 08 09 Kaune) aktorius
 • Lindienė (Malakauskaitė) Stasė (g. 1935 01 22 Girelėje) medikė, literatė
 • Liolys Vladas (g. 1927 06 02 Sypeliuose) literatas, kraštotyrininkas
 • Liuga Pranas (1931 03 14 Naujasodėje – 1999 08 23 Vilniuje) geografas, klimatologas
 • Lymanas Rudolfas (1855 01 08 Zlonicuose, Čekija – 1904  02 14 Rokiškyje) vargoninininkas, muzikas, pedagogas
 • Lobinas Livonitas (g. 1959 05 07 Rokiškio r.) įmonės vadovas
 • Lozuraitienė Aurelija (g. 1958 12 19 Panemunėlyje) kraštovaizdžio architektė
 • Lukaševičius Vytautas Pranciškus (1932 10 19 Pagėčiuose Jonavos r. – 1994 08 03 Vilniuje) miškininkas, valstybės veikėjas
 • Lukoševičius Daugirdas (g. 1966 06 17 Rokiškyje) miškininkas
 • Lukoševičius Olijardas (g. 1963 07 26 Lailūnuose) muziejininkas, kraštotyrininkas
 • Lukoševičius Vincentas (1937 08 25 Prūseliuose – 2009 03 15 Vilniuje) ekonomistas, socialinių m. dr., VU doc.
 • Lukošienė (Kurklietytė) Dalia (g. 1954 05 12 Gindviliuose) pedagogė, vadovė
 • Lukošiūnas Martynas(g. 1998 02 18 Rokiškyje) literatas, studentas
M
 • Maceikienė (Jakubėnaitė) Vanda (g. 1940 02 16 Kaušiškiuose, Biržų r.) chemikė, gamtos m. dr.
 • Macijauskas Jonas (1900 06 13 Obeliuose – 1981 03 27 Vilniuje) karinis, valstybės veikėjas
 • Maciulevičius Bronislavas (1928 06 07 Gojiškyje – 2023 07 21 Antanašėje) literatas
 • Maciūnas Stasys (1903 09 23 Peterburge, Rusijoje – 1986 03 28 Greviškiuose, palaidotas Salose) literatas, ūkininkas
 • Maciūnienė (Ruželytė) Genovaitė (1920 03 28 Degeniuose – 2015 01? Philadelphijoje, JAV) bibliotekininkė, tautodailininkė
 • Mackevičienė (Būrytė) Ona (g. 1943 07 13 Veršiuose, Lazdijų r.) istorikė, muziejininkė
 • Mackus Feliksas (1911 07 24 Norkūnuose – 1978 09 25 Clevelande, JAV) teisininkas, išeivis, spaudos darbuotojas
 • Mačerinskienė Irena (g. 1949 07 21 Rokiškyje) inžinierė ekonomistė, socialinių m. dr.
 • Mačiekus Venantas Petras (g. 1937 05 13 Močiekuose) ekonomistas, kraštotyrininkas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Mačys Juozas Juvencijus (g. 1941 03 16 Aleksandravėlėje) matematikas, fizinių m. dr.
 • Mačiulis Petras (1895 03 05/18 Bimbose – 1978 08 20 JAV) diplomatas, teisininkas, teisės m. dr.
 • Mačiulis Stanislovas (1893 02 07 Bimbose – 1941 06 26 Panevėžyje) gydytojas, spaudos darbuotojas
 • Mačiulytė-Endriukaitienė Asta (g. 1977 05 30 Puodžialaukėje) aktorė
 • Magyla Algimantas (1932 10 24 Totoriškiuose – 2003 10 31 Kaune) agronomas, agrarinių m.  dr.
 • Mainelytė Rožė (1916 07 22 Šaltupio vnk. – 1994 02 24 Peterburge) dainininkė, išeivė
 • Mainelytė Vida Vaiva (g. 1948 09 05 Rokiškyje) aktorė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Maksimaitienė-Žukauskaitė Elvyra (g. 1930 05 18 Rokiškyje) ekonomistė, socialinių m. dr., VU doc.
 • Makštutis Artūras (g. 1964 04 14 Obeliuose) skulptorius, fotografas
 • Makutėnas Valdemaras (g. 1964 02 19 Kuosiuose) ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Maldūnienė (Kliaugaitė) Zita (g. 1946 04 23 Kurkliečiuose) kraštotyrininkė, zootechnikė
 • Malelė Julius (1932 09 17 Obelynėje – 2023 11 30 Klaipėdoje) sportininkas, treneris
 • Mališka Izidorius (1919 04 04 Dumbliuose – 2016 03 30 Lasalle, Kanadoje) statybos inžinierius, išeivis
 • Malkevičius Stasys (g. 1928 03 17 Salagiryje) technikos m. dr, Nepriklausomybės Akto signataras
 • Malkevičiūtė Aušra (g. 1971 09 24 Miegonyse) filosofė, humanitarinių m. dr., Panevėžio kolegijos doc.
 • Malukienė (Valantinavičiūtė) Akvilė (g. 1990 11 01 Rokiškyje) dailininkė
 • Marcijonas Antanas (g. 1938 11 30 Viliuose) teisininkas, socialinių m. dr., VU prof.
 • Marcijonas Petras (1932 07 30 Viliuose – 2009 07 06 Juodupėje) pedagogas, vadovas
 • Marcijonienė (Vaitoškaitė) Elvyra (g. 1940 11 14 Šetekšniuose) filologė germanistė, pedagogė
 • Marchertas Algirdas (g. 1934 03 10 Rokiškyje) mechanikos inžinierius, m. dr.,  prof., išeivis
 • Marchertas Antanas Vytautas (g. 1928 03 08 Rokiškyje) statybos inžinierius, išeivis
 • Marčiauskienė (Čypaitė) Genovaitė (1937 01 03 Žiliuose, Rokiškio r. – 2020 12 13 Baisogaloje, palaidota Panevėžyje) rašytoja, agrarinių m. dr.
 • Margevičius Kęstutis (g. 1951 11 18 Pandėlyje) verslininkas, įmonės vadovas
 • Markevičienė (Lašaitė) Neringa (g. 1980 04 16 Rokiškyje) pedagogė, literatūrologė, hum. m. dr.
 • Marmokaitė Monika (g. 1925 10 25  Kazliškyje) bibliotekininkė
 • Martinonienė (Lasinskaitė) Genovaitė (g. 1941 04 14 Pašiliuose) farmacininkė, literatė
 • Martinonis Nikodemas (1887 06 01 Panemunyje – 1957 08 19 Kaune) muzikas, pedagogas
 • Maskaliūnas Leonas Antanas (1927 04 02 Pasubatėje – 2021 09 26 Lemonte, JAV) architektas, statybos inžinierius
 • Maslauskas Juozas (1924 01 01 Pasausiškyje – 2009 10 22 Ashbourne, Anglija) išeivis, visuomenės veikėjas
 • Matiekus Gediminas (1964 08 21 Čibiliuose – 2017 11 01 Rokiškyje) vadovas, savivaldybininkas
 • Matiukas Petras (g. 1937 03 23 Gireišiuose) matematikas, technikos m. dr, doc.
 • Matiukaitė Lina (g. 1992 05 15 Duokiškyje) komunikacijos specialistė, rašytoja
 • Matiukienė Alicija (g. 1959 03 29 Vadaktuose, Radviliškio r.) bibliotekininkė, vadovė
 • Matkevičienė Jolanta (g. 1965 04 28 Kamajuose) žurnalistė, tautodailininkė
 • Matukas Juozas (1887 03 17 Pakapiuose - ) teisininkas
 • Matulevičiūtė Aušra (g. 1978 06 03 Juodonyse) žurnalistė, rašytoja
 • Matulka Alvydas (1955 05 29 Robliuose – 1991 01 13 Vilniuje) Lietuvos Laisvės gynėjas
 • Matviekienė (Jakutytė) Laimutė Elžbieta (1934 11 19 Obeliuose – 2000 12 22) žurnalistė
 • Mazelaitienė-Jasinevičiūtė Ona (1918 08 26 Meldučiuose – 2009 Vilniuje) geografė, kraštotyrininkė
 • Mažeikienė (Tumonytė) Danutė (g. 1942 01 31 Jurkupiuose) literatė
 • Mažeikis Feliksas (1917 12 08 Tumasonyse – 2014 06 03 Rokiškyje) kraštotyrininkas, literatas
 • Mažeikis Jonas (1933 12 29 Miesteliškiuose – 2011 04 24 Rokiškyje) žurnalistas, literatas
 • Mažeikis Juozas (g. 1950 01 24 Rokiškyje) žurnalistas, vertėjas
 • Mažeikytė Dalia Genovaitė (g. 1943 07 15 Roviškėlėse) dailininkė grafikė
 • Mažeikytė Janina Reda (g. 1947 04 10  Roviškėlėse) biologė, gamtos m. dr.
 • Mažeikytė-Čeponienė Renata (g. 1977 04 14 Šetekšnose) pedagogė, literatė
 • Maželis  Petras (1894 09 21 Mažeikiškio vnk. (Cipriškyje) – 1966 05 21 Telšiuose) prozininkas
 • Mažylytė Amelija (1900 03 17 Vėbriuose – 1972 04 30 Vilniuje) pedagogė, redaktorė
 • Mažuolis Pranciškus (g. 1940 05 04 Kurklaičiuose) pedagogas, vadovas
 • Medelinskas Albertas (1946 07 15 Gliaudelių k. Kupiškio r. - 2015 01 14 Panemunyje) kraštotyrininkas
 • Medineckas Zigmas (1927 02 01 Panemunėlyje – 2016 Vilniuje) ekonomistas
 • Meilus Albertas (1925 09 13 Čedasuose – 2014 Vilniuje) valstybės veikėjas
 • Meilus Algirdas (1942 11 09 Sniegiuose – 2017 Vilniuje) finansininkas, vadovas
 • Meilus Osvaldas (g. 1941 09 20 Šedžiuose) fizikas, technikos m. dr., KTU prof.
 • Meilus Pranas (g. 1933 09 03 Piepaliuose) zootechnikas, biomedicinos m. dr.
 • Melienė-Kairelytė Janina (g. 1948 04 19 Rokiškyje) pedagogė, Šiaulių kolegijos lektorė
 • Meliūnas Stasys (g. 1959 08 15 Baršėnuose) policijos tarnautojas, rajono tarybos narys
 • Melvydas Vytautas Boleslovas (g. 1951 06 24 Stenionyse) biologas, biomedicinos m. dr.
 • Memėnas Kazys (1904 12 25 Nevieriuose – 1965 09 21 Detroite, JAV) architektas, išeivis
 • Memėnas Pranciškus (g. 1948 01 08 Rokiškyje) dirigentas, Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas
 • Merkys Jonas (1892 02 10 Jūžintuose – 1973 09 03 Hartforde, JAV) teisininkas, išeivis
 • Meškauskas Juozas (1904 06 03 Vilmiškio vnk. – 1966 05 26 Langenberge,Vokietijoje) teisininkas, išeivis
 • Mezginaitė Elena (1941 10 31 Petriškiuose – 2005 02 09 Panevėžyje) žurnalistė, poetė
 • Mickis Algimantas Juozapas (1937 01 23 Rokiškyje – 1993 05 24 Vilniuje) inžinierius, pedagogas, technikos m. dr.
 • Mickis Matas (1896 09 15 Kuosiuose – 1960 12 12 Kaune) agronomas, politinis veikėjas, LŽŪU rektorius
 • Mickys Antanas (1928 12 28 Parokiškyje – 1993 12 17 Vilniuje) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Mickūnas Stasys (g. 1937 07 20 Kalviuose) inžinierius radiotechnikas, technikos m. dr.
 • Mickūnienė (Tamošiūnaitė) Irena (g. apie 1930 Rokiškyje) tapytoja, Kanados lietuvių veikėja
 • Mieliauskienė (Jasiūnaitė) Marijona (g. 1952 12 05 Pašilėje) istorikė, muziejininkė
 • Mikalauskas Vytautas (1928 01 05 Degeniuose – 1997 08 Kaune) gydytojas chirurgas
 • Mikėnaitė Akvilė (1912 04 10 Skardupio vnk. – 2001 05 01 Vilniuje) muziejininkė, tautodailininkė
 • Mikėnaitė Irena (g. 1937 07 07 Bradesiuose) filologė, filologijos m. dr., VPU doc.
 • Mikėnas Jonas (1907 09 17 Nemeniūnuose – 1963 05 08 Kaune) pedagogas
 • Mikėnas Jonas (1899 09 17 Skardupio vnk. – 1988 04 07 ) dailininkas keramikas, pedagogas, lakūnas
 • Mikėnas Juozas (g. 1901 02 12 Skardupio vnk. – 1964 10 24 Vilniuje) skulptorius
 • Mikėnas Kęstutis (g. 1931 Rokiškyje) architektas, keramikas gyvena JAV
 • Mikšys Jurgis (g. 1935 02 05 Rokiškyje) chemikas, gamtos m. dr.
 • Mikšys Liudas (1888 11 10 Čedasuose – 1968 05 07 Hot Springse, JAV) inžinierius, kn. autorius
 • Mikšys Virgilijus (g. 1957 05 16 Pavyžuonyse) miškininkas, agrarinių m. dr.
 • Mikšytė Gražina (g. 1958 10 09 Pavyžuonyse) chemikė, chemijos m. dr.
 • Mikšytė Regina (1923 08 23 Rokiškyje – 2000 11 05 Vilniuje) literatūrologė
 • Mikulionis Stanislovas (1935 01 20 Taraldžiuose – 1992 10 11 Vilniuje) inžinierius architektas, valstybinės premijos laureatas
 • Mikutėnas Algimantas (g. 1949 05 28 Jučiuose) kino operatorius
 • Mikutienė Dangutė (g. 1966 08 06 Rokiškyje) režisierė, valstybės veikėja
 • Milaknis Antanas (1906 01 29 Mitragalyje – 1994 04 10 JAV) veterinarijos gydytojas, išeivis
 • Milaknis Balys (1915 12 01 Mitragalyje – 2013 06 04 Arlingtone, JAV) skulptorius, išeivis
 • Milaknis Valentinas Pranas (g. 1947 10 04 Obeliuose) verslininkas, valstybės veikėjas
 • Miliūnaitė Rita (g. 1963 01 21 Rokiškyje) kalbininkė
 • Miliūnienė Kristina (g. 1939 03 22 Rokiškyje) vertėja
 • Milvidaitė Irena (g. 1953 01 22 Rokiškyje) gydytoja, biomedicinos m. dr.
 • Mironaitė Anelė (1911 04 30 Urliuose – 2005 06 19 Panevėžyje) dailininkė tekstilininkė
 • Mironaitė Monika (1913 04 25 Rokiškyje – 2000 06 29 Vilniuje) aktorė
 • Mironas Petras (1872 06 23 Veseliškų vnk. – 1933 06 19 Kaune) veterinarijos gydytojas, karinis, valstybės veikėjas
 • Mironas Vladas (1880 06 22 Kuodiškiuose – 1953 02 17 Vladimire, Rusijoje)  kunigas, politinis veikėjas
 • Mironienė Zita (g. 1947 12 14 Baubliuose) literatė
 • Misiūnas Antanas (1935 03 12 Pagojuose – 2005 Kaune) inžinierius, technologijos m. dr., KTU doc.
 • Misiūnas Jonas (g. 1962 08 20 Panemunėlio gelež. stotyje) įmonės vadovas
 • Mockus Jonas (1931 06 18 Norkūnuose – 2021 08 31 Vilniuje) kibernetikas, technologijos m. dr., LMA akademikas, prof.
 • Molienė-Gražytė Ona (g. 1939 12 18 Nečionyse) ekonomistė, socialinių m. dr., VU doc.
 • Morkūnaitė Sigita (g. 1992 12 12 Kavoliškyje) dailininkė tapytoja
 • Morkvėnas Rimantas (1949 09 28 Salose - 2022 02 14 Vilniuje) matematikas, fizinių m. dr., diplomatas
 • Morozova Nadiežda (g. 1966 12 06 Rokiškyje) filologė slavistė, humanitarinių m. dr.
 • Motuzas Pranciškus (g. 1939 03 19 Telšiuose) geodezininkas, kraštotyrininkas
 • Mulokas Jonas (1907 12 18 Jusiagiryje – 1983 05 31 Santa Monikoje, JAV) architektas, išeivis
 • Musnickas Kazimieras (g. 1937 07 30 Sėlyneje) kino operatorius, režisierius
N
 • Nagelė Algirdas (1933 04 21 Šilelyje – 2005 03 06 Vilniuje) matematikas, fizinių m. dr., VU doc.
 • Nagelė Danas (g. 1976 05 02 Čedasuose) žurnalistas
 • Naginskaitė Ieva (1921 05 26 Vilniuje – 2012 09 19 Vilniuje) dailininkė
 • Naginskas Stasys (1891 02 17 Bružiuose, Radviliškio r. – 1955 04 12 Rokiškyje) literatas, vertėjas
 • Nagulevičienė-Butėnaitė Irena (g. 1950 05 03 Paguriuose) žurnalistė, poetė
 • Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė Elena (Alė Rūta) (1915 11 16 Petrograde – 2011 12 31 Santa Monikoje, JAV)  rašytoja, išeivė žr. Alė Rūta
 • Nakas Alfonsas (1921 03 03 Rudžiuose – 2015 05 12 JAV) žurnalistas, išeivis
 • Nakas Algimantas (g. 1935 11 17)statybos inžinierius, technologijos m. dr., VGTU doc.
 • Nakas Algirdas (1923 07 25 - 2016 01 01 Sunny Hillse, JAV) pedagogas, išeivis
 • Nakas Antanas (1904 02 28 Rokiškyje – 1978 11 20 Čikagoje, JAV) teisininkas, muzikas, išeivis
 • Nakas Henrikas (1927 01 19 Rokiškyje – 2013 Vilniuje)ekonomistas, socialinių m. dr., VGTU doc.
 • Nakas Osvaldas (1921 03 06 Liuliškiuose, Zarasų r. – 2002 03 06 JAV) medicinos m. dr., išeivis
 • Naktinienė-Savičiūtė Gertrūda (g. 1953 11 15 Suvainiškyje) kalbininkė, humanitarinių m. dr.
 • Namajūnas Broneslovas Mindaugas (g. 1938 06 26 Sriūbiškėliuose) fizikas, gamtos m. dr.
 • Narbutas Teodoras (1929 07 04 Lydžiūnuose – 2009 09 22 Vilniuje) inžinierius, technikos m. dr., VPU doc.
 • Narbutis Bronislavas (g. 1932 01 01 Rokiškyje) inžinierius,technikos m. dr., VGTU doc.
 • Narkevičiūtė Irena (1944 03 13 Galažeriuose – 2023 08 24 Vilniuje) gydytoja, biomedicinos m. dr.
 • Naruškevičius Jonas (1933 01 17 Abeliuose – 2013 09 01 Vilniuje) inžinierius elektrikas, tecnikos m. dr., doc.
 • Naruškevičius Leonas (1920 01 21 Obeliuose – 2011 05 26) chemikas, fizinių m. dr.
 • Narutis Algis (g. 1960 11 14 Kurkliečiuose) inžinierius ekonomistas, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ vadovas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Navalinskienė-Makutėnaitė Meletėlė (g. 1942 07 27 Svobiškyje) botanikė, biomedicinos m. dr.
 • Navasaitienė Vitalija (g. 1934 04 Aukštakalniuose) agronomė, agrarinių m. dr.
 • Nekrašienė-Vincešževičiūtė Danutė (g. 1929 11 25 Pasubatyje) gydytoja
 • Nemeikšis Antanas (1931 06 05 Bagdoniškyje – 2019 09 03 Vilniuje) inžinierius, technologijos m. dr.
 • Nemeikšis Ričardas (g. 1959 01 13 Čivyliuose) tapytojas, VDA dėst.
 • Nemickas Bronius (1909 01 02 Narvydiškiuose – 2004 01 12 Niujorke, JAV) teisininkas, išeivijos veikėjas
 • Nemickas Jonas (g. 1942 06 02 Kamajuose) agrarinių m. dr.
 • Nemickas Vidas Jonas (g. 1942 07 29 Rokiškyje) gydytojas, išeivis
 • Neniškienė (Matiukaitė) Genovaitė (1925 08 08 Vytėnuose – 1994 09 23 Kaune) biologė, gamtos m. dr.
 • Neniškis Algimantas (1925 04 12 Rokiškyje – 2010 06 01? Kaune) pedagogas, kn. aut.
 • Neniškis Petras (1916 07 10 Rukšiuose)teisininkas, išeivis, gyveno Venesueloje
 • Neniškytė Elena (g. 1941 Salose) matematikė, matematikos m. dr.
 • Nikonovas Borisas (g. 1944 11 30 Serapiniškyje) fizikas, technikos m. dr.
 • Norkūnas Napoleonas (1926 10 01 Norkūnėliuose – 1984 06 28 Reškutėnuose) kunigas, teologijos licencijatas
 • Norkūnas Valentinas (g. 1943 05 25 Obeliuose) įmonės vadovas
 • Norvaišienė-Klemkaitė Emilija (1892 09 13 Pagojėje – 1971 11 01 Toronte, Kanadoje) gydytoja, išeivė
O
 • Obelienienė-Kuzmickaitė Diana (g. 1952 03 21 Rokiškyje) gydytoja neurologė, biomedicinos m. dr., LSU prof.
 • Olkinaitė Matilda (1922 06 06 Panemunėlyje – 1941 07 Šeduikiškyje) poetė
 • Olubienė-Rugytė Elvyra (g. 1931 07 30 Kamajuose) dailininkė restauratorė
 • Oškinaitė Irena (1915 04 15 Salose – 1993 08 05 Vilniuje) filologė, radijo diktorė
P
 • Pabedinskas Skirmantas (g. 1945 03 15 Suvainiškyje) žurnalistas, kino operatorius
 • Pagirys Julius (1928 01 28 Ažubaliuose – 2008 08 16 Vilniuje) veterinarijos gydytojas, agrarinių m. dr., prof.
 • Paknys Algimantas (g. 1934 01 18 Kriaunose) inžinierius mechanikas, technikos m. dr.
 • Paknys Juozas (1883 09 10 Pakniškių vnk. – 1948 01 03 Vokietijoje) valstybės ir visuomenės veikėjas, ekonomistas, bankininkas
 • Pakštas Vytautas (1922 Obeliuose – 1951 03 19 Labanoro girioje) partizanų vadas
 • Palikevičius Pranas (1930 04 03 Rukšiuose – 2016 07 07 Vilniuje) žurnalistas, redaktorius
 • Paliulis Bronius (1935 07 14 Palėveniečiuose – 2005 12 09 Joniškyje) literatas
 • Papaurėlienė (Morkevičiūtė) Vida (g. 1949 01 08 Jokavų k. Kauno r.) pedagogė, literatė
 • Papaurėlytė-Klovienė Silvija (g. 1974 10 07 Pandėlyje) kalbininkė, humanitarinių m. dr.
 • Parulskis Sigitas (g. 1965 20 10 Obeliuose) rašytojas
 • Patūpaitė Rosita (g. 1972 05 11 Rokiškyje) visuomenės veikėja
 • Paukštelienė (Valavičiūtė) Bronė (1903 12 08 Bučmiškyje - 1994 12 10 Vilniuje) pedagogė, atsiminimų autorė
 • Paulauskienė (Makutėnaitė) Liudvika (1928 11 08 Rumpiškėnuose – 2000 03 25 Kaune) miškininkė, pedagogė
 • Paulauskienė (Junokaitė) Regina (1944 12 05 Rukeliuose – 2022 05 06 Vilniuje, palaidota Salose) spaudos darbuotoja, redaktorė
 • Pauliukaitė Rasa (g. 1969 06 11 Stasiūnuose) chemikė, gamtos m. dr., doc.
 • Pauliukienė (Dzikavičiūtė) Jolanta (g. 1978 06 16 Rokiškyje) pedagogė, Nacionalinio egzaminų centro metodininkė
 • Pauliukas Kazimieras Leopoldas (1943 11 15 Tilvikuose – 2023 09 28 Kaune) zootechnikas, biomedicininių m. dr., doc.
 • Paunksnis Kazimieras (1907 05 01 Paunksniuose – 1988 02 12 (01 31) Duokiškyje) istorikas, medžio drožėjas
 • Pavarotnikas Juozas (1871 Panemunėlio apyl. – 1932 Kamajuose) knygnešys
 • Pečiulionienė Vaitiekūnaitė Konstancija (1887 02 01 Martinonyse – 1961 05 15 Ciuriche, Šveicarija)  pedagogė
 • Pekeliūnas Alfredas (g. 1948 03 09 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Pekeliūnas Algirdas Alfonsas (1933 08 28 Kvietiniškyje – 2018 12 08 Vilniuje) vertėjas,  žurnalistas
 • Peldžius Antanas (1895 Bimbose – 1968 08 12 Broktone, JAV) išeivijos veikėjas
 • Penikienė Ramutė (g. 1957 08 19 Rokiškyje) įmonės vadovė
 • Peškys Antanas (1919 09 10 Rokiškyje – 1960 10 06 Čikagoje, JAV) dainininkas
 • Permonas Henrikas (g. 1942 02 15 Mikoliškiuose) literatas
 • Petiukonienė (Šiukštaitė) Vida (g. 1958 04 19 Kraštuose) Pavilnio ir Verkų regioninių parkų direktorė
 • Petkevičius Mykolas (1797 Obeliuose – 1834 09 22 Paryžiuje) 1831 m. sukilimo dalyvis
 • Petrauskas Jonas (1931 04 24 Lukštuose – 2014 11 04 Gargžduose) tautodailininkas, rašytojas
 • Petrikas Celestinas (1899 10 11 Rokiškyje – 1953 07 29 Adelaidėje, Australija) vertėjas, poetas
 • Petrulis Jokimas (1922 03 03 Rokiškyje – 2010 Vilniuje) geografas, VPI dėstytojas, katedros vedėjas
 • Petrulis Jonas (g. 1948 01 12 Vilniuje) dailininkas architektas
 • Petrulis Juozas (1876 03 18 Audroje – 1958 11 03 Rageliuose) pedagogas, knygnešys
 • Petrulis Jurgis (g. 1930 04 23 Kuosiuose) architektas, agrarinių m. dr.
 • Petrulis Juvencijus (1936 12 25 Žliubuose - 2016 11 07 Kaune) agronomas, biomediconos m. dr.
 • Petrulis Kostas (1914 11 23 Ramonaičiuose) inžinierius, technikos m. dr., LŽŪU dėst.
 • Petrulis Napoleonas (1909 08 14 Eikiniškyje – 1985 03 24 Vilniuje) dailininkas skulptorius, LDI prof.
 • Petrušonis Vytautas (g. 1953 04 18 Pandėlyje) architektas, humanitarinių m. dr., VGTU doc.
 • Pigaga Albinas (g. 1944 01 06 Panemunėlio gelež. st.) chemikas, chemijos m. dr.,
 • Pilkauskas Algimantas (1935 03 06 Bajoruose, Anykščių raj. - 2013 07 02 Kriaunose) pedagogas, kraštotyrininkas
 • Pilkauskienė Ina (g. 1946 10 30 Rokiškyje) biofizikė, psichologė, socialinių m. dr., VDU doc.
 • Pipinys Jonas (1928 06 30 Sriūbiškiuose – 1984 Vilniuje) botanikas, biologijos m. dr.
 • Pipinis Juozas (1889 04 18 Pašilėje – 1979 01 14) tautodailininkas audėjas
 • Pipinis Juozas (1927 05 20 Norkūnuose – 2011 01 14 Kretingoje) gydytojas kardiologas
 • Pipinys Povilas (1933 12 20 Ažubaliuose – 2011 08 22 Vilniuje) fizikas, fizinių m. dr., prof.
 • Piskarskas Stepas (1901 12 19 Pažusėliuose – 1979 11 27 Vilniuje) agronomas, ž. ū. m. dr.
 • Pitrėnienė (Degutytė) Gražina (g. 1958 05 01 Pakriaunyje) literatė
 • Pivoriūnas Albinas (1923 01 20 Bajoriškiuose – 1991 04 28 Kaune) dailininkas keramikas, pedagogas
 • Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra (g. 1932 03 13 Legiškyje) literatė
 • Pladis Benjaminas (g. 1944 05 08 Joniškyje) pedagogas, ekonomikos m. dr., VU docentas
 • Pladis Jonas (1908 10 20 Butkūnuose, Joniškio r. – 1994 08 08 Rokiškyje) pedagogas, literatas
 • Plakevičius Tadas (apie 1730 – po 1774) kunigas, religinių raštų rengėjas
 • Pliuškienė (Jakulytė) Tatjana (g. 1945 03 02 Janikūnuose) literatė
 • Plumpa Petras (g. 1939 01 06 Ratkūnuose) valstybės veikėjas
 • Pocienė Alma (g. 1945 05 23 Jurkiškyje) inžinierė, technikos m. dr., LŽŪU doc.
 • Pošienė (Maželytė) Irena (g. 1943 07 14 Sodeliuose) muziejininkė, pedagogė
 • Pošiūnas Zenonas (g. 1958 05 08 Vilniuje) pedagogas, J. Tūbelio progimnazijos vadovas
 • Povilavičius Antanas (1922 09 16 Tindžiuliuose – 1977 10 12 Mažeikiuose) žurnalistas, literatas
 • Povilonis Juozas (1910 10 11 Raišiuose – 1999 04 30) prozininkas, vertėjas
 • Pragarauskas Henrikas (1947 03 15 Salose – 2011 10 11 Vilniuje) matematikas, fizinių m. dr., prof., LMA akademikas
 • Pranciliauskienė Jūratė (g. 1974 08 16 Rokiškyje) tapytoja
 • Pranckūnas Juozas (1921 01 01 Padustėlyje, Zarasų r. – 2005 03 15 Panemunėlio gelež. st.) pedagogas, muziejininkas
 • Pranskūnas Vaclovas (g. 1977 12 04 Rokiškyje) verslininkas, vadovas
 • Prialgauskis Kazimieras (apie 1801 Žemaitijoje – 1856 02 21 Pandėlyje) kunigas, rašytojas
 • Przezdziecki Rajnold (1884 07 26 Rokiškyje – 1955 05 12 Lozanoje) grafas, lenkų diplomatas
 • Pučinskas Juozas (1924 03 17 Alksnynėje – 1994 06 24 Vilniuje) gydytojas, medicinos m. dr., VU prof.
 • Puluikis Jonas (g. 1947 10 26 Kirdonyse) įmonės vadovas
 • Puodėnas Konstantinas (1923 03 11 Rokiškyje – 2009 12 22 Vilniuje) ekonomistas, esperantininkas
 • Pupienis Antanas (1924 01 26 Sodeliuose – 2017 02 27 Lazdijuose) žurnalistas, prozininkas, kraštotyrininkas
 • Pupienis Juozas (1933 05 20 Sodeliuose – 2016 08 25 Vilniuje) inžinierius mechanikas
 • Purėnienė (Vienožinskaitė) Liuda (1884 10 25 Mataučiznoje – 1972 11 17 Kaune) advokatė, visuomenės veikėja
 • Puriuškis Antanas M. (1934 05 25 Norkūnuose – 2022 11 28 Vilniuje) inžinierius, literatas
 • Puškorienė Zita (1942 05 30 Rokiškio r.) gydytoja
 • Putrinskas-Galvanauskas Petras (1924 07 17 Čedasuose – 2007 01 09 Utenoje) statybos inžinierius, atsiminimų autorius
 • Putriūnaitė-Gužienė Birutė (g. 1936 07 26 Naujikuose) literatė
 • Putvinskas Gediminas (g. 1962 10 25 Juodupėje) architektas
R
 • Rabašauskas Darius (g. 1977 11 03 Rokiškyje) režisierius, KU dėstytojas
 • Račinskienė Stanislava Gražina (g. 1942 03 07 Rokiškyje) chemikė, chemijos m. dr.
 • Račys Jurgis Gediminas (g. 1942 11 23 Rokiškyje) agronomas, technikos m. dr.
 • Ragelienė (Ginotytė) Irena (g. 1933 06 13 Rokiškyje?) istorikė, dėstytoja, vadybininkė
 • Ragelis Algimantas (g. 1951 06 20 Pašiliuose) biologas, gamtos m. dr.
 • Raišytė Rima (1948 12 21 Rokiškyje – 2019 06 04 Vilniuje, palaidota Joneliškių kapinėse) bibliotekininkė, bibliografė
 • Raišys Antanas (1884 03 28 Steponiuose – 1939 06 17 Novgorode) visuomenės veikėjas
 • Ramanauskas Alfonsas (1929 02 02 Aleksandravėlėje – 1998 02 23 Vilniuje) teisininkas, jūrų laivininkystės įkūrėjas, vadovas
 • Ramanauskas Jonas (1929 01 06 Lingėnuose – 1990 06 07 Vilniuje) valstybės veikėjas, lengvosios pramonės ministras
 • Ramanauskas Kazimieras (1855 02 17 Stramiliuose – po 1940 Kaune) knygnešys, daraktorius
 • Rankelė Kazimieras (1900 10 06 Raukštonyse, Panevėžio r. – 1937 04 11 Rageliuose) kunigas, spaudos darbuotojas
 • Rastenienė-Šimanauskaitė Vita (g. 1945 01 02 Enikiuose) geologė, fizinių m. dr.
 • Rastenis Mingaila (g. 1951 07 09 Narutiškyje Utenos rajone) pedagogas, literatas
 • Raudonikienė-Rudokaitė Danguolė (g. 1937 11 25 Grubose) pedagogė, dailininkė tapytoja
 • Raugienė (Kazlauskaitė) Algimanta (1941 04 10 Čebyliuose – 2023 01 01 Pandėlyje) istorikė, kraštotyrininkė, tautodailininkė
 • Raulinaitienė-Gervaitė Paulina (1901 12 02 Kalniečiuose – 1966 12 03 Los Andžele, JAV) išeivė, visuomenės veikėja
 • Raupys Jonas (1876 04 04 Čeičiuose – 1936 05 30 Kaune) matininkas, visuomenės veikėjas
 • Raupys Povilas (g. 1927 03 25 Onuškyje) valstybės veikėjas
 • Ravickienė Eleonora (1916 01 24 Junkūnuose – 2004 01 06 Plungėje) kraštotyrininkė
 • Ražinskas Antanas (1925 06 04 Armonyse – 2006 12 06 Kaune) geodezijos inžinierius, gamtos m. dr.
 • Ražinskas Rimantas (1945 10 15 Armonyse - 2003 12 15 Jonavoje) Inžinierius chemikas-technologas, literatas
 • Rekerta Gintautas (g. 1956 01 17 Druskininkuose) pedagogas, savivaldybininkas
 • Rėlys Vygandas (g. 1967 04 25 Rokiškyje) zoologas, gamtos m. dr.
 • Repšys Antanas (1908 02 01 Stočkuose – 1971 06 12 Čikagoje) išeivis, visuomenės veikėjas
 • Riauba Bronius (g. 1934 03 27 Urliuose) matematikas, fizinių m. dr.
 • Riauba Petras (g. 1951 04 29 Rokiškio r.) įmonės vadovas
 • Riaubienė (Papaurėlytė) Arida (g. 1971 07 13 Girsteitiškyje Molėtų r.) bibliografė, humanitarinių m. dr.
 • Ribokas Bronius (g. 1948 04 26 Plačeniškiuose Kupiškio r.) poetas, žurnalistas
 • Rimiškytė Raminta (g. 1997 12 31 Rokiškyje) vadybininkė, literatė, dainų autorė ir atlikėja
 • Rimkevičius Petras (1842 01 13 Naniškiuose – 1907 12 20 Pušalote, Pasvalio r.) kunigas, literatas
 • Rimkus Povilas (g. 1943 11 30 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Rimša Edmundas Antanas (g. 1948 12 15 Skiruose) istorikas, humanitarinių m. dr.
 • Rinkevičius Edmundas (1950 01 20 Traineliškyje, Anykščių r. - 2019 08 06 Biržuose, palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje) kunigas, literatas, tautodailininkas
 • Riomeris Edvardas Jonas (1806 05 14 Vilniuje – 1878 05 13 Vilniuje, palaidotas Obeliuose) dailininkas, visuomenės veikėjas
 • Riomeris Mykolas Pijus (1880 05 17 Bagdoniškyje, Rokiškio rajone – 1945 02 22 Vilniuje) teisininkas, teisių mokslo daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas
 • Riomeris Severinas (1814 Antanašėje – 1890 Vilniuje) visuomenės veikėjas
 • Riomeris Tadas Liudvikas (1894 12 06 Antanašėje – 1978 03 23 Monrealyje, Kanada) filologas, prof., išeivis
 • Riomerytė Jadvyga (1897 Antanašėje – 1956 Ženevoje) išeivė, visuomenės veikėja
 • Rokienė (Kriškanaitė) Margarita (1942 08 05 Kalneliuose – 2021 02 03 Ukmergėje) bibliotekininkė
 • Rosinienė (Talutytė) Gražina Stanislava (1939 01 01 Krapiškiuose – 2018 07 29 Vilniuje) kalbininkė, humanitarinių m. dr.
 • Ručinskienė (Stankevičiūtė) Alma (g. 1961 01 28 Bradesiuose) chemikė, gamtos m. dr.
 • Rudokas Ramūnas (g. 1968 07 14 Rokiškyje) aktorius
 • Rugytė Jadvyga (1928 01 28 Rokiškyje – 2005 03 23 Vilniuje) agronomė
 • Ruseckas Petras (1883 07 20 Baubliškiuose – 1945 12 08 Rusijoje) spaudos darbuotojas
 • Ruzgus Petras (1934 06 10 Dagiliuose – 2019 Vilniuje) ekonomistas, socialinių m. dr.
 • Ruželytė Ona (g. 1921 01 19 Salose) teisininkė, teisės m. dr.
S
 • Sabaliauskas Julius (1933 08 06 Pandėlyje – 2020 02 11? Vilniuje) įmonių vadovas, technikos m. dr.
 • Sabalys Gintautas Pranas (1943 05 12 Kalviuose – 2015 06 25) gydytojas, medicinos m. dr.
 • Sabalys Kazys (1892 03 23 Miegonyse – 1971 01 01 Vilniuje, palaidotas Kamajuose) Kariuomenės kapitonas, Vyties Kryžiaus ordino kavalierius
 • Sachs Bernard (1905 03 18 Kamajuose - 1985 Johanesburge, Pietų Afrikos Respublika) žurnalistas, rašytojas, PAR lietuvių veikėjas
 • Sachs Emil Solomon (1900 11 11 Kamajuose – 1976 07 30 Londone, Didžioji Britanija) Pietų Afrikos Respublikos profesinių sąjungų lyderis, politinis veikėjas
 • Sadaunikienė Sigita (g. 1970 05 03 Šliuotiškiuose) žurnalistė, redaktorė
 • Sadaunykas Petras (1939 04 15 Gyliuose – 2020 01 22  Rokiškyje) kraštotyrininkas, ekonomistas.
 • Sakalas (Sakalauskas) Balys (1915 02 09 Kalniečiuose – 2006 04 14 Toronto, Kanada) visuomenės, spaudos veikėjas, išeivis
 • Sakalauskas Antanas (g. 1933 06 15 Laužadžiuose) aplinkos inžinierius, technikos m. dr., VGTU doc.
 • Sakalnikas Rapolas Gediminas (g. 1945 03 29 Rageliuose) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Sakapilvis Albinas (1939 03 08 Antanašėje – 2020 04 13 Rokiškyje) literatas
 • Saladžius Rytis (g. 1972 07 25 Rokiškyje) aktorius
 • Sapagovas Jonas (1935 08 29 Didėjoje – 2011 02 18 Kaune) matematikas, fizinių m. dr., KMU prof.
 • Sapagovas Mifodijus (g. 1939 07 12 Didėjoje) matematikas, fizinių m. dr., VDU prof.
 • Saulis Bronius (1928 01 25 Rokiškyje – 1980 07 25 Kaune) spaudos darbuotojas, vertėjas
 • Saulis Gintautas (g. 1959 04 29  Rokiškėliuose) filologas, humanitarinių m. dr., ŠU doc.
 • Saulis Vytautas (g. 1951 04 10 Sėlynėje) savivaldybininkas, valstybės veikėjas
 • Savickas Jonas (g. 1935 05 13 Rubikiuose) valstybės veikėjas
 • Savickas Pranas (1977 05 18 Užnemunėje – 1864 03 18 Aleksandravėlėje) poetas, kunigas
 • Savickienė Vaiva (g. 1962 07 16 Rokiškyje) gydytoja pediatrė
 • Seibutis Algirdas (1927 09 23 Obeliuose – 2022 Vilniuje) agronomas, botanikas, biomedicinos m. dr.
 • Seibutis Antanas (1961 11 07 Norkūnuose – 2014 02 13 Biržuose) istorikas, muziejininkas
 • Seikalis Antanas (1933 11 16 Vabalninke Biržų r. – 2022 01 15 Vilniuje) žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas
 • Serevičius Balys (1915 09 15 Kuosiuose – 2002  Radviliškyje) pedagogas, poetas
 • Siminonienė (Mikėnaitė) Veronika (1921 02 15 Čeponiškiuose – 2019 01 16 Panevėžyje) audėja tautodailininkė
 • Simonavičienė (Kulytė) Bronislava (g. 1937 01 28 Undziūnuose) hidrobiologė
 • Siniauskas Juozas (1909 06 10 Aleksandravėlėje – 2003 06 10 Marijampolėje) pedagogas, selekcininkas, literatas
 • Sirgėdaitė Agnė Amalija (g. 1992 05 22 Rokiškyje) aktorė, rašytoja
 • Sirijos Girienė (Kirlytė) Almonė (1932 12 24 Rokiškyje – 2005 02 11 Vilniuje) bibliografė
 • Sirvydas Povilas Algimantas (g. 1931 05 22 Kamajuose) inžinierius šilumininkas, technologijos m. dr., LŽŪA prof.
 • Sirvydis Jonas (g. 1936 02 04 Barkiškyje) inžinierius mechanikas, įmonės vadovas
 • Sirvydis Vytautas (g. 1935 03 05 Ratkupyje) gydytojas, biomedicinos m. dr.
 • Skeivalas Jonas (g. 1934 10 01 Kirkūnuose) geodezijos inžinierius, technologijos m. dr., prof.
 • Skrandauskas Julius (g. 1946 08 18  Juodupėje) veterinarijos gydytojas
 • Skryvelis Valentinas (1938 06 05 Šiauliuose - 2015 03 05 Zarasuose) radiotechnikas, literatas
 • Skruodys Jonas (1882 09 07 Bryzgiuose – 1935 03 09 Vilniuje) rašytojas, pedagogas
 • Skvarnavičius Gediminas (1933 05 15 Kaune – 2019 08 17 Vilniuje) režisierius, literatas
 • Slanys Ričardas (g. 1959 Rokiškyje) radioelektronikas inžinierius, tech. m. dr.
 • Slavinskas Gintaras (g. 1944 11 10 Kuodiškiuose) dailininkas
 • Slėnys Juozas (1920 11 05 Kaliamiestyje – 1989 08 12 Panevėžyje) pedagogas, kompozitorius
 • Slovas Džo (1926 05 23 Obeliuose – 1995 01 06 PAR) PAR visuomenės veikėjas
 • Smalinskas Donatas (g. 1963 02 02 Mingėliuose) kalbininkas
 • Smalinskas Valdas (g. 1960 17 21) įmonės vadovas
 • Smalstys Antanas (1889 02 21 Petkūnuose – 1971 07 22 Utenoje) gydytojas psichiatras
 • Smalstys Smolskis Jurgis (1881 05 03 Kamajuose – 1919 07 06 Pakriaunyje) literatas, visuomenės veikėjas
 • Smolskienė Gelens Žarmena (1888 10 27 Veruje, Belgijoje) pedagogė
 • Smuškevičius Jakovas (1902 04 14 Rokiškyje – 1941 10 28 Maskvoje) karinis veikėjas
 • Sokas Pranas (g. 1920 02 01 Miesteliškiuose) inžinierius elektrotechnikas, technikos m. dr.
 • Spetyla Kazimieras (g. 1945 02 01  Rokiškio r.) aviatorius, įmonės vadovas, bitininkas
 • Spietinienė (Malinskaitė) Svajonė (g. 1965 10 13 Raudonpamūšyje Pasvalio r.) literatė, agronomė
 • Spietinis Jonas (g. 1950 03 07 Vilkuose) inžinierius-statybininkas, vadovas
 • Spundzevičienė (Masytė) Giedrė (g. 1963 07 21 Rokiškyje) filologė, muziejininkė
 • Spundzevičius Aleksandras (g. 1934 Zyboliuose) tapytojas tautodailininkas
 • Staigys Egidijus Kazimieras (g. 1965 10 14 Rokiškyje) gydytojas, literatas
 • Stakėnas Alfonsas (1925 02 08 Papiškiuose - 2021 12 18 Šiauliuose) gydytojas, medicinos m. dr.
 • Stakėnas Algimantas Alfonsas (g. 1938 05 15 Sipeliuose) inžinierius technologas, chemijos m. dr.
 • Stakėnas Romualdas (1835 02 06 Sipeliuose – po 1907 Latvijoje) kunigas, literatas
 • Stakėnas Vidas (g. 1957 03 03 Orliškyje) miškininkas, agrarinių m. dr.
 • Stakėnas Vilius (g. 1957 07 30 Piskunovkoje, Kazačinsko r., Rusija) matematikas, fiz. m. dr., gyveno Vyžeičiuose
 • Stalauskienė (Laucytė) Zita (g. 1945 02 01 Kirkūnuose) literatė, kraštotyrininkė
 • Stalauskas Stasys (1922 07 16 Rokiškyje – 2008 Vilniuje) generolas majoras, kultūros veikėjas
 • Stankevičienė (Vairaitė) Stanislava Janina (g. 1932 06 23 Minčiūnuose) chemikė, m. dr.
 • Stankevičius Petras (g. 1934 12 09 Obeliuose) architektas, dailininkas
 • Stankevičius Stanislovas (1934 05 12 Rokiškyje – 2023 04 05 Aukštadvaryje, Trakų r.)  kunigas
 • Stankevičius Vladas (g. 1933 10 02 Remeikiuose) žurnalistas
 • Stankūnas Jonas (1949 04 10 Pakenėje – 2021 09 01 Vilniuje) technikos m. dr., doc., VGTU Aviacijos instituto dir.
 • Stankūnienė Vlada (g. 1949 06 12 Smėliuose, Zarasų r.) filosofė, socialinių m. dr.
 • Startienė Gražina (g. 1957 04 17 Rokiškyje) socialinių m. dr., KTU doc., dekanė
 • Stasiūnas Juozas (1894 013 06 Jurkupiuose – 1958 07 24 Čikagoje) gydytojas, pulkininkas
 • Staskonienė (Kalnietytė) Stasė (g. 1937 07 15 Želmenų k.) pedagogė, m. dr., docentė
 • Staskonytė Bronislava (1942 03 13 Vilkeliuose – 2022 10 14 Vilniuje, palaidota Pandėlyje) literatė, tautodailininkė
 • Staskonytė Rasa (g. 1982 04 25 Rokiškyje) dailininkė
 • Stašelis Jonas (1884 07 Krapiškyje – 1938 11 19 Baltarusijoje) poetas, prozininkas
 • Stašys Konstantinas (1880 08 16 Veseliškiuose – 1942 Vorkutoje) farmacininkas, visuomenės veikėjas
 • Stašys Konstantinas (1843 05 20 Veseliškiuose – 1919 10 25 Vilniuje) kunigas
 • Statulevičienė (Gikytė) Nijolė (1934 01 28 Kalviuose – 2018 Vilniuje) biologijos m. dr., VU doc.
 • Statulevičius Gintaras (g. 1964 07 23 Rokiškyje) publicistas, gamtininkas
 • Stelionis Boleslovas (1932 04 09 Didsodėje – 1993 Panevėžyje) ekonomistas, įmonės vadovas
 • Steponaitienė (Lapienytė) Stasė (1910 10 26 Jūžintuose – 2002 12 07 Guaruja, Brazilijoje) dailininkė, išeivė
 • Stočkus Dangerutis (1926 03 26 Panemunėlyje – 2004 Kaune) inžinierius mechanikas, technikos m. dr.
 • Strazdas Antanas (1760 03 09 Margėnuose – 1833 04 23 Kamajuose) kunigas, poetas
 • Streikus Arūnas (g. 1973 07 04 Rokiškyje) istorikas, hum. m. dr., prof.
 • Streikus Zenonas (g. 1954 12 23 Panemunyje) psichologas, visuomenės veikėjas
 • Striupas Romas (1886 12 12 Steponiuose - 1934 09 08 Kaune) rašytojas
 • Strumskis Ksaveras (1884 11 20 Zyboliuose – 1954 11 13 Brukline) muzikas, kultūros veikėjas
 • Strumskis Rimantas (g. 1945 03 31 Šetekšniuose) literatas
 • Stukas Jonas (1924 06 24 Gučiūnuose – 1979 11 29 Vilniuje) vertėjas
 • Stukonienė Zofija (1927 02 25 Rokiškyje – 2018 10 23 Vilniuje) gydytoja, medicinos m. dr.
 • Stumbrys Eugenijus (g. 1958 01 27 Degeniuose) fizikas, fizinių m. dr.
 • Stumbrys Kęstutis (g. 1955 01 08 Rokiškio r.) farmacininkas, įmonės vadovas
 • Suvaizdytė-Makšimienė Diana (g. 1966 05 30 Stankūnuose) redaktorė, žurnalistė, teisinininkė
 • Svidinskas Algirdas (g. 1954 04 08 Liaudiškiuose, Zarasų r.) pedagogas, etnokultūrinės veiklos organizatorius,  dainuojamosios poezijos atlikėjas
 • Sviklas Alfredas Martynas (g. 1942 05 16 Rokiškyje) chemikas, technologijos m. dr., KTU prof.
Š
 • Šaduikis-Pautienis Algimantas Valentinas (1937 09 04 Vyžeičiuose – 2019 11 16 Vilniuje) inžinierius meteorologas, kryžiažodžių sudarinėtojas
 • Šaduikis Vilius (g. 1940 11 10 Audronyse) energetikas inžinierius, alpinistas, teisėjas
 • Šajaukienė (Ramanauskaitė) Genovaitė (g. 1944 01 26 Želiūnuose) mokytoja, kraštotyrininkė
 • Šakalienė (Pautienytė) Janina (1924 05 20 Laibgaliuose – 2010 Vilniuje) gydytoja rentgenologė
 • Šaknienė (Grabauskaitė) Mikalina (g. 1934 11 03 Skemuose) dailininkė, tekstilininkė
 • Šarkauskas Jonas (1861 02 13 Šeduikiškyje – 1919 01 20 Rokiškyje) knygnešys
 • Šaučiūnas Jonas (1891 03 11 Stankūnuose – 1991 10 04 Dalase, JAV) muzikas, išeivis
 • Šavelis Rimantas (1942 01 10 Steponiuose – 2021 05 20 Vilniuje) rašytojas
 • Šavelis Vytautas (1928 02 18 Steponiuose – 1996 02 01 Ilgalaukiuose) literatas
 • Šedys Jonas (1934 09 13 Aleknose – 2009 10 27 Vilniuje) agronomas, agrarinių m. dr.
 • Šeinauskas Rimantas (g. 1945 06 20 Duokiškyje) informatikos inžinierius, technologijos m. dr., KTU prof.
 • Šepka Lionginas (1907 08 26 Šiaudinėje – 1985 11 04 Vilniuje) liaudies skulptorius
 • Šešelgienė Stasė (g. 1929 03 31 Jurkupiuose) agronomė ekonomistė, biomedicinos m. dr., doc.
 • Šešelgis Kazimieras Julius (g. 1929 12 30 Urliuose) inžinierius hidrotechnikas
 • Šešelgis Kazys (1915 01 19 Žeimiuose – 1998 01 03 Vilniuje) inžinierius architektas, architektūros m. dr., prof.
 • Šeškus Motiejus (1911 09 08 Pakriaunyje - 1993 01 14 Newcastle, Australijoje) filosofijos m. dr., žurnalistas, išeivis
 • Šiaučiulis Vidmantas (g. 1975 03 16 Utenoje)  literatas
 • Šiaudinienė (Daščioraitė) Kazimiera (1933 01 17 Rageliuose – 2020 05 14 Vilniuje) lituanistė, bibliografė
 • Šibilskis Petras (g. 1936 06 28 Nartaikiuose) technikos m. dr., doc.
 • Šidiškienė (Bazarauskaitė) Elena Liusė (1932 01 12 Rokiškyje – 2007 03 07 Vilniuje) bibliotekininkė
 • Šilagalys Rimantas (g. 1954 03 07 Eidžionyse) geografas, gamtos m. dr.
 • Šileikis Egidijus (g. 1967 05 08 Salake, Zarasų r.) teisininkas, soc. m. daktaras
 • Šileris Arūnas (1976 12 28 Rokiškyje) anglų k. vertėjas, soc. m. dr., politikas
 • Šimanauskas Jonas (g. 1923 Enikiuose) gydytojas, medicinos m.  dr.
 • Šimėnaitė Vida (g. 1950 10 06 Medikių k. Biržų r.) lituanistė, gyveno Pandėlyje
 • Šimėnas Kazys (1898 01 01 Prūseliuose – 1986 07 22 Bostone) kariškis, išeivis
 • Šimėnienė Genovaitė (g. 1945 01 03 Šiurpiškiuose) tautodailininkė audėja
 • Šinkūnas Juozapas (1912 03 17 Armonyse – 1976 03 30 Kaune) fizikas, mokslų dr., doc.
 • Širvydas Juozas Otas (1875 04 04 Dauliūnuose – 1935 12 27 Jūžintuose) knygnešys, visuomenės veikėjas
 • Širvinskas Vytautas (1931 04 05 Patilčiuose – 2000 09 04 Vilniuje, palaidotas Onuškyje)  inžinierius geologas
 • Širvys Paulius (1920 09 06 Padustėlyje, Zarasų r. – 1979 03 24 Vilniuje) poetas
 • Šlamas Antanas (1903 11 21 Duokiškyje – 1971 Vilniuje) agronomas
 • Šleiva Juozas (1906 03 02 Putiškiuose Biržų r. – 1984 02 05 Kaune) agronomas, pedagogas, Salų ŽŪM direktorius
 • Šlikas Vytautas (g. 1955 11 02 Rokiškyje) sportininkas, treneris
 • Šniokienė (Augulytė) Nijolė (g. 1956 03 19 Sėlynėje) istorikė, muziejininkė
 • Šostakienė Nijolė (g. 1957 06 02 Rokiškyje) gydytoja, pedagogė
 • Šukys Ritoldas (g. 1959 09 09 Audronyse) inžinierius mechanikas, technikos m. dr., VGTU doc.
 • Šulgienė (Vilytė) Nijolė (g. 1951 09 29 Kalviuose) bibliotekininkė
 • Šumskienė Gertrūda (1935 08 18 Rokiškyje– 1993 05 05 Šiauliuose) inžinierė architektė
 • Švaistas-Balčiūnas Juozas (1891 03 30Rokiškyje – 1978 09 21 Los Angeles, JAV) rašytojas, redaktorius
 • Švedas Edmundas (g. 1946 06 03 Rokiškio r.) sporto medicinos gydytojas
T
 • Talžūnas Juozas (g. 1936 01 14 Kazliškyje) muzikas
 • Tamošiūnas Gediminas (1927 06 27 Rokiškyje – 2004 01 01 Šiauliuose) skulptorius, scenografas, dailininkas
 • Tamošiūnas Vladas (1912 08 21 Rokiškyje) inžinierius, išeivis
 • Tarutienė (Pautienytė) Vitalija (g. 1940 02 16 Vyžeičiuose) pedagogė, literatė
 • Tarvydas Juozas (1900 01 18 Palioniškiuose Plungės r. – 1973 03 29  Kretingoje) literatūros tyrinėtojas, kritikas, pedagogas
 • Tauterys Vladislovas (g. 1933 01 02 Kebeliuose) veterinarijos gydytojas, biologijos m. daktaras.
 • Tavoras Vytautas Steponas (1930 12 11 Pakriauniuose, Rokiškio raj. – 2009 07 28 Palangoje, palaidotas Obeliuose) bibliotekininkas
 • Tervydis Ramutis (1936 09 11 Skriduliuose – 2013 01 01 Vilniuje) tautodailininkas, pedagogas
 • Tervidytė Elena (g. 1950 12 07 Skriduliuose) žurnalistė, redaktorė
 • Teseckas Jonas Tadas (1928 09 05 Rokiškyje – 1997 04 24 Vilniuje) žurnalistas
 • Tetenskienė (Bražiūnaitė) Nijolė (g. 1952 12 13 Panemunėlyje) muzikė, pedagogė, KU doc.
 • Tilindis Viktoras (1933 07 24 Minske, Baltarusijoje – 2019 Vilniuje) inžinierius mechanikas, techn. m. dr.
 • Tindžiulis Albinas (1910 09 11 Gineičiuose – 1949 02 02 Ožkiniuose, Kupiškio r.) partizanas
 • Tindžiulis Antanas (1922 10 23 Skiruose – 1987 10 30 Kaune) agronomas, agrarinių m.  dr.
 • Tininis Juozas (1907 11 17 Reizgynėje – 1971 08 02 Los Angeles, JAV) rašytojas, išeivis
 • Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė Sofija (1790 m. Žaludko dvare prie Lydos, Baltarusijoje – 1878 05 21 Nicoje, Prancūzijoje, palaidota Paryžiuje) rašytoja
 • Tornau (Blažaitytė) Laimutė M. (1926 11 27 Rokiškyje – 2022 09 02 Lagrande Park, Il, JAV) filologė, rašytoja
 • Tretjakovas Jurijus (g. 1978 12 02 Rokiškyje) technologijos m. dr., VGTU doc.

 •  

  Trimonis Irmantas (g. 1978 02 22 Rokiškyje) biomechanikas, technologijos m. dr.
 • Trumpa Antanas (g. 1942 07 02 Rokiškyje) inžinierius mechanikas, technologijos  m. dr., Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Trumpa Dalius (g. 1968 01 23 Rokiškyje) AB „Rokiškio sūris“ direktorius
 • Trumponis Laisvutis (g. 1933 11 30 Nevieriuose) inžinierius architektas
 • Tuita Juozas (g. 1951 01 12 Panemunėlyje) garso operatorius
 • Tumėnaitė-Bražėnienė Odeta (g. 1964 06 10 Keležeriuose) pedagogė, tautodailininkė
 • Tumėnas Antanas (1880 05 13 Kurkliečiuose – 1946 102 08 Austrijoje) valstybės veikėjas
 • Tumonis Vidmantas (g. 1964 07 15 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Tunaitis Juozas (1928 10 25 Davainiškyje – 2012 06 01 Vilniuje) vyskupas, Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Tunaitis Stepas (1940 03 07 Šetekšniuose – 2010 03 21 Vilniuje) filologas germanistas
 • Tupinis Arnoldas (1931 12 21 Rokiškyje – 1994 03 02 Vilniuje) statybos inžinierius, VGTU doc.
 • Tūbelis Juozas ( 1882 04 18 Ilgalaukiuose – 1939 09 30 Kaune) valstybės veikėjas
U
 • Uldukis Edvardas (1932 03 18 Daliokijoje, Baltarusija – 2017 10 28 Vilniuje) rašytojas, žurnalistas
 • Uginčienė (Maželytė) Renė (g. 1942 03 09 Sodeliuose) chemikė, technikos m. dr.
 • Urbakonis Petras (1894 03 30 Panemunyje – 1919 11 21 prie Radviliškio, palaidotas Panemunyje) karinis veikėjas
 • Urbikienė-Bimbaitė Danguolė (g. 1962 12 10 Pažūsėliuose) sportininkė
 • Urbonaitė Stanislava (g. 1937 09 23 Tyteliuose) pedagogė
 • Urbonas Aloyzas (1935 05 21 Radžionyse – 2013 01 05 Raudondvaryje) žurnalistas, rašytojas
 • Urbonienė Vanda (1929 10 30 Mieliūnuose - – 2006 03 21 Vilniuje, palaidota Sudervėje) bibliotekininkė, pedagogė
 • Urbšas Adolfas (1900 08 20 Kirdonyse – 1973 05 19 Kaune) karinis veikėjas, pedagogas
 • Urbšas Antanas (1879 11 29 Pandėlyje – 1965 08 17 Ispanijoje) kunigas, Latvijos vyskupas, išeivis
V
 • Vadlūgaitė Rūta (g. 1994 02 19 Rokiškyje) dailininkė tapytoja
 • Vaicekauskas Vladas (g. 1938 12 24 Kriaunose) žurnalistas
 • Vaičėnas Balys (1915 11 23 Vaičėnuose – 1951 04 10 Strazduose, Tauragnų vls.) partizanas
 • Vaičekauskaitė Irena (1928 08 29 Skapiškyje – 2018 02 22 Kaune) poetė, pedagogė
 • Vaičionis Juozas (1926 09 03 Vieversynėje – 2014 11 03 Gaižiūnų k. Jonavos r.) dailininkas keramikas, poetas
 • Vaičionis Kazimieras (1921 08 19 Vieversynėje – 2002 11 09 Mielagėnuose Ignalinos r.) kunigas, dailininkas
 • Vaičiulienė (Dovydėnaitė) Aldona (g. 1937 07 05 Ginočiuose) pedagogė, kn. aut.
 • Vainiūtė Milda (g. 1962 12 20 Zirnajuose, Zarasų r.) teisininkė, teisės m. dr., prof.
 • Vaitkunskienė (Nakaitė) Laima (g. 1934 09 13 Rokiškyje) archeologė, humanitarinių m. dr.
 • Vaitulevičienė (Šukytė) Alvira (1925 10 01 Palunkiuose – 2019 Vilniuje) menotyrininkė
 • Vaižgantas-Tumas Juozas (1869 09 20 Maleišiuose Anykščių r. – 1933 04 29 Kaune) kunigas, rašytojas
 • Vajega Vytautas (1919 12 09  Apaščioje Biržų r. – 2007 30 01 Rokiškyje) pedagogas, režisierius
 • Vajegienė (Naginskaitė) Elena (1925 08 21 Rokiškyje – 1997 02 14 Rokiškyje) pedagogė, literatė
 • Valentas Skirmantas (g. 1952 07 18 Obeliuose) kalbininkas, humanitarinių m. dr., ŠU prof.
 • Valionytė Birutė (g. 1956 10 07 Girsteikiškiuose) Lietuvos Nepriklausomos valstybės Atkūrimo Akto signatarė
 • Valteris Kazimieras (1911 03 03 Juozapavoje – 1992 12 01 Hereforde, Anglija, palaidotas Rokiškyje) gydytojas, išeivis visuomenės veikėjas
 • Vanagaitė Ligija Marijona (g. 1938 06 10 Tilvikuose) bibliotekininkė, bibliografė
 • Vanagas Vytautas (1930 09 26 Gudiškyje – 2017 09 11 Vilniuje) literatūrologas, humanitarinių m. dr.
 • Varanauskas Alfonsas (1926 03 29 Purleškiuose, Biržų rajone – 2007 08 04 Panemunyje) kraštotyrininkas, laisvės kovų dalyvis
 • Varanavičiūtė Pranciška (1922 08 10 Rokiškyje – 2003 Vilniuje)  agronomė, žemės ūkio m. dr.
 • Varkulevičienė Judita  (g. 1951 09 13 Rokiškyje) agronomė, biomedicinos m. dr.
 • Varnaitė Dalia (g. 1975 04 11 Rokiškyje) dailininkė juvelyrė
 • Varnas Gintaras (g. 1969 10 09 Rokiškyje) tautodailininkas, medžio drožėjas
 • Varnas Jonas (1923 06 23 Pašiliuose – 2009 12 21 Rokiškyje) žurnalistas, literatas
 • Varneckas Stanislovas (g. 1944 01 17 Joniškėlyje Pasvalio r.) žurnalistas, redaktorius, literatas
 • Varnienė (Laguckaitė) Aldona (1932 04 15 Vyžeičiuose – 2011 02 01 Vilniuje) bibliotekininkė, tautodailininkė, literatė
 • Varnienė Irena (g. 1953 04 07 Velikuškių k. Zarasų r.) pedagogė, literatė
 • Vasiliauskienė (Butkevičiūtė) Vanda (1926 10 31 Jiezne, Alytaus r. – 2020 06 20 Rokiškyje) pedagogė, literatė, Rokiškio krašto garbės pilietė
 • Vaškelis Sigitas (g. 1960 08 17 Štaronyse?) įmonės vadovas
 • Vėbra Juozas (1901 04 20 Gentiniuose – 1994 02 09 Durhame, JAV) chemikas, chemijos m. dr.
 • Vėbra Petras (1908 05 17 Radžionyse – 2001 10 19 Čikagoje) skulptorius, išeivis
 • Vėbras Vincas (1893 01 22 Radžionyse – 1958 09 21 Čikagoje) spaudos darbuotojas, išeivis
 • Vėjelis Sigitas (g. 1975 03 12 Rokiškyje) statybos inžinierius, technologijos m. dr., VGTU prof.
 • Veisenhofas Henrikas (1859 07 26 Pakriaunyje – 1922 07 23 Varšuvoje) dailininkas tapytojas, išeivis
 • Veličkaitė Lidija (g. 1944 04 09 Rokiškyje) visuomenės veikėja
 • Velykis Rimantas (g. 1955 01 25 Dvaralaukiuose, Pasvalio r.) savivaldybininkas
 • Venteraitienė (Tamošiūnaitė) Birutė (g. 1966 05 26 Salose) bibliotekininkė
 • Verslovas Kęstutis (g. 1965 05 23 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Verslovas Konstantinas (1931 10 30 Miegonyse) žurnalistas, redaktorius
 • Veščiūnas Albertas (1921 07 31 Pandėlyje – 1976 03 15 Niujorke) dailininkas tapytojas
 • Vienažindys Antanas (1841 09 26 Anapolyje – 1892 08 29 Laižuvoje) kunigas, poetas
 • Vienožinskienė (Baltakytė) Aldona (1928 12 26 Tauragnose – 2013 08 06 Dačiūnuose) geologė, fizinių m. dr., VPI doc.
 • Vienožinskis Justinas (1886 06 29 Mataučiznoje – 1960 07 29 Vilniuje) dailininkas tapytojas, VDI prof.
 • Vigėlis Jonas (1890 09 18 Krimatiškiuose I – 1985 10 13 Hudsone JAV) karinis veikėjas, išeivis
 • Vikertas Henrikas (g. 1929 02 08 Rokiškyje – 2004 05/06? Vilniuje, palaidotas Rokiškyje) žurnalistas, redaktorius
 • Vikertienė (Šarkaitė) Anastazija (1888 05 12 Voverynės vnk. - 1973 08 04 Jonavoje) spaudos darbuotoja
 • Vykintas-Povilavičius Stepas (1905 12 06 Šikšniuose – 1978 09 03 Tabor Farmoje, Jav) spaudos darbuotojas, išeivis
 • Vikonis Pranas (1897 01 26 Girinkoje – 1956 10 04 Urugvajuje) pedagogas, išeivis
 • Vilčinskas Petras (g. 1961 10 26 Juodupėje) sportininkas, treneris, socialinių m. dr.
 • Viliamas Vladas (1904 10 15 Norkūnėliuose – 1972 07 12 Vašingtone) geografas, m. dr, išeivis
 • Vilimas Valdas (g. 1946 07 05 Rokiškyje) įmonės vadovas
 • Viliūnas-Vilčinskas Vladas (1908 10 28 Girelėje – 1939 08 15 Jokūboniuose, Šakių r.) poetas, pedagogas
 • Vilys Mantas (g. 1982 08 30 Rokiškyje) fizikas, socialinių m. dr.
 • Vilutytė Jolanta (g. 1969 12 14 Šetekšnose) sportininkė
 • Viskaitis Gintautas (g. 1964 05 12 Barčiuose, Ukmergės r.) provizorius, valstybės veikėjas
 • Vyšniauskas Aurimas (g. 1988 04 29 Rokiškyje) chemikas, chemijos m. dr.
 • Vitkūnienė (Varškevičiūtė) Aldona (g. 1930 06 30 Rokiškyje) ekonomistė, socialinių m. dr., VU doc.
 • Vizbaras Bronislovas (g. 1937 07 26 Rukšiuose) karinis veikėjas
 • Vizbaras Jonas (1888 11 27 Šiliuškiuose – 1976 01 10 Šiliuškiuose) tautodailininkas medžio drožėjas
 • Vizbaras Virginijus (g. 1962 02 28 Panemunėlio gelež. st.) įmonės vadovas, valstybės veikėjas
 • Vizbaras-Vapsva Petras (1911 05 28 Pagojėje – 1953 07 15 Vilniuje) partizanas
Z
 • Zaborskas Kęstutis Juozas (g. 1946 01 25 Taraldžiuose) socialinių m. dr., vadovas
 • Zaborskis Karolis (1868 Bagdalavoje – 1937 03 08 Pandėlyje) gydytojas
 • Zagurskienė Daiva (g. 1965 08 01 Obeliuose) gydytoja, biomedicinos m. dr.
 • Zakarevičius Zacharevičius Jonas (1883 Pakenėje – 1906 05 11 Kaune) visuomenės veikėjas
 • Zakarka Vidmantas (g. 1959  02 21 Rokiškyje) medžio drožėjas
 • Zalogaitė Elena (1928 10 18 Obeliuose – 2020 12 28 Obeliuose) bibliotekininkė, tautodailininkė, literatė
 • Zalubas Romualdas (1911 07 20 Sriubiškiuose – 2003 06 09 Silver Springe, Merilendas, JAV) matematikas, astrofizikas
 • Zamalienė (Vilemaitė) Virginija (g. 1958 04 22 Panemunėlyje) inžinierė technologė, kraštotyrininkė
 • Zamarienė (Samuilovaitė) Liuba (g. 1956 11 18 Sacharoje) pedagogė, režisierė, literatė
 • Zauka Alfonsas (1914 11 27  Obeliuose – 1979 04 18) aktorius, režisierius
 • Zauka Antanas (1898 01 24 Rūmiškiuose – 1985 07 31 Vilniuje) operos režisierius
 • Zauka Juozas (1862 02 23 Baisogaloje – 1933 12 03 Obeliuose) knygnešys, vargonininkas, pedagogas
 • Zauka Tomas Algirdas (1899 09 21 Rūmiškiuose – 1970 01 21 Kuršėnuose) lakūnas, visuomenės veikėjas
 • Zaukienė (Smalinskaitė) Elena (1863 rudenį Petkuškyje – 1947 Bavarijoje, Vokietija) dainininkė, tautosakininkė
 • Zelenkauskienė (Marcijonaitė) Jadvyga (g. 1934 01 30 Viliuose) pedagogė, humanitarinių m. dr.
 • Zemlickas Antanas (1911 11 03 Naujasodėje – 1983 Trakuose) spaudos darbuotojas
 • Zibolis Jonas (1929 06 10 Viveliškiuose – 2015 04 12 Rokiškyje, palaidotas Šetekšnose) architektas, restauratorius – interjeristas
 • Zizas Petras (1937 05 27 Keragalviškyje – 2016 12 01 Kaune) ekonomistas, literatas
 • Zizas Petras (g. 1940 01 15 Rybokuose) įmonių vadovas
 • Zolubas Jonas (1950 04 04 Sriubiškiuose – 2020 03 23 Šiauliuose) inžinierius, politinis, visuomenės veikėjas, gyvena Šiauliuose
 • Zolubas Jonas (g. 1925 05 04  Sriubiškiuose) ekonomistas, aktorius
 • Zovė Jokūbas (g. 1948 01 24 Kamajuose) dailininkas, dirba LNB
 • Zovė Ričardas (1936 08 14 Kamajuose – 2001 Vilniuje) dizaineris
 • Zviedrienė (Roščenkovaitė) Diana (g. 1973 01 16 Obeliuose) dailininkė, filosofė, teisininkė
Ž
 • Žagarys Pranas (g. 1931 01 24 Jonavos k.) technikos m. dr., kraštotyrininkas
 • Žaliukas Robertas (g. 1951 01 14 Rietave) tautodailininkas, skulptorius
 • Žakevičius Jonas (1904 10 09 Grubose – 1983 04 22 Kaune) pedagogas, vertėjas, tautosakininkas
 • Žemaitis Gintautas (g. 1960 03 13 Jūžintuose) priešgaisrinės tarnybos vadovas
 • Žemaitis Pranas (1905 09 20 Salose – 1972 02 13) matematikas, visuomenės veikėjas
 • Žilinskas Antanas Gintautas (g. 1950 04 04 Adomynėje, Kupiškio r.) pedagogas, literatas
 • Žilinskienė (MeilutėGiedrė  (1938 11 02 Papartynėje – 2020 06 13 Vilniuje) medicinos m. dr., asoc. prof.
 • Žindulis Petras (1920 07 10 Stuobrynėje – 196805 05 Kaune) aktorius
 • Žiogarys Romualdas (1921 05 26 Jonavos k. – 2005 07 08? Toronto, Kanada) išeivis
 • Žiukelis Petras (1927 04 03 Žiūkeliškėse - 2013 03 02 Rokiškyje) kunigas, prof., teologijos licenciatas
 • Žukas Konstantinas (1884 12 17 Kaune – 1962 01 22 Clevelende, JAV) karinis veikėjas
 • Žukas Petras (1898 11 06 Suvainiškyje – 1956 10 11 Čikagoje) karinis veikėjas, išeivis
 • Žuklys Albertas (1919 04 19 Kunguse, Rusija – 1948 04 10 Kaune) skulptorius
 • Žuklys Gediminas (g. 1953 10 20 Vilniuje) skulptorius
 • Žuklys Julius (g. 1932 01 06 Degučių k.) gydytojas, medicinos m. dr.
 • Žuklys Leonas (1923 03 19 Degučiuose - 2023 02 01 Vilniuje) skulptorius, VDA dėst., Rokiškio krašto garbės pilietis
 • Žuklys Lionginas (1927 02 01 Degučiuose – 2019 02 07 Kaune) fitopatologas, miškininkas, gamtos m. dr.
 • Žuklys Vladas (1917 12 15 Peterburge – 2013 01 29 Kaune) skulptorius
 • Žumbakis Boleslovas (1931 01 11 Mitragalyje – 2004 03 ? Kaune) įmonių vadovas, sportininkas
 • Žumbakys Jonas (g. 1927 03 24 Joneliškėse) biologijos m. dr., VU doc., treneris
 • Žumbakys Juozas (1946 01 12 Mitragalyje – 1999 07 25 Panevėžyje)  sportininkas, treneris
 • Žvirblis Algis (1941 02 12 Greviškiuose) transporto inžinierius, technikos m. dr., MRU prof.
 • Žvirėnas Algimantas (g. 1925 02 02 Gireišiuose – 2021 01 26 Kaune) inžinierius mechanikas, techn. m. dr.
 • Žvirėnas Matas (1892 09 21 Gireišiuose – 1961 Kaune) provizorius, visuomenės veikėjas