Bibliotekos leidiniai

Atgal

Bibliotekos leidiniai

ROKIŠKĖNAI – KNYGŲ AUTORIAI: biobibliografinis sąvadas. D. 2, Istorikai, psichologai, teisininkai, žurnalistai, kraštotyrininkai, muziejininkai, bibliotekininkai / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka; [sudarytojos Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė]. – Vilnius: Margi raštai, 2023. – 420 p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-09-529-3
Šis leidinys – tai 2020 m. pradėto darbo tęsinys. Antrojoje šio sąvado dalyje pateikiama glausta informacija apie 147 kraštiečius: istorikus, psichologus, teisininkus, žurnalistus, kraštotyrininkus, muziejininkus, bibliotekininkus. Leidinys skiriamas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 100-mečiui, todėl šįkart išskirtinis dėmesys skiriamas bibliotekininkams – tiek dirbantiems ar dirbusiems Rokiškio rajono bibliotekose, tiek kilusiems iš šio krašto. Į šį leidinį pateko 14 rajono bibliotekininkų ir 22 kraštiečiai bibliotekininkai, dirbantys ar dirbę kitų Lietuvos vietovių bibliotekose. 2023 m. Rokiškio krašto muziejus mini savo 90-ąjį jubiliejų, todėl atitinkamas dėmesys skiriamas ir muziejininkams, parengusiems ir išleidusiems įvairius leidinius. Tokiu būdu į šį leidinį pateko informacija ir apie 13 muziejininkų. Dar viena šio leidinio dalis – „Pirmosios dalies papildymai“, kur patalpinta informacija apie 24 literatūrinės krypties atstovus, dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepatekusius į pirmąją leidinio dalį. Kaip ir pirmojoje dalyje, leidinyje pateikiamos kraštiečių biografijos dėstomos abėcėlės tvarka. Skirtingai nei pirmojoje dalyje, nurodant šaltinius, pateikiami pilni aprašai ir, esant mažesnei paties leidinio apimčiai, pateikiama kiek daugiau pačių šaltinių. Analogiškai pirmajai daliai, gale pateikiamos pagalbinės asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės.

BALTU POETĖS ELENOS MEZGINAITĖS TAKU : Literatūrinio konkurso, skirto poetės 80-osioms gimimo metinėms, dalyvių kūryba / sudarė Daiva Vilkickienė. – Rokiškis: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 2021. – 64 p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-609-8311-02-0.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Daivos Vilkickienės parengtas leidinukas, kuriame apžvelgiami projekto, skirto poetės Elenos Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms, renginiai Panevėžio, Kupiškio bei Rokiškio bibliotekose. Čia publikuojami ir visi 35 literatūrinio konkurso „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“ dalyvių darbai, kuriuos visus sieja konkurso raktiniai žodžiai „Baltas kelias“ ir/ar „Laiptai“. Konkurso dalyviai iš Alytaus, Joniškio, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kupiškio, Radviliškio, Rokiškio, Pakruojo, Panevėžio, Plungės, Šiaulių ir Vilniaus miestų bei rajonų. Išskirtos dvi poezijos ir prozos kategorijos.

JUOZO KELIUOČIO LITERATŪRINĖS PREMIJOS LAUREATAI / sudarė Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė. – Vilnius: Margi raštai, 2021. – 504 p. – ISBN 978-9986-09-518-7.
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro išleistas informacinis leidinys, pristatantis 15 literatūrinės Juozo Keliuočio premijos, teikiamos už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicistikos, Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo ir kitus originalius, prasmingus kūrybinius darbus, tęsiančius Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir tradicijų aktualizavimą bei sklaidą, laureatų. Jais tapo iškilios asmenybės – Lietuvos kultūros veikėjai, visuomenininkai, kurių veikla ir kūryba atliepia Juozo Keliuočio diegtų vertybių kultūroje tęstinumą. Leidinyje pristatomi rašytojai Vanda Juknaitė, Vaidotas Daunys, Vytautas Girdzijauskas, Arvydas Juozaitis, fotomenininkai Rimantas Dichavičius, Albinas Kuliešis, filosofas Andrius Konickis, kraštotyrininkas Venantas Mačiekus, literatūrologas Vitas Areška, vertėja Diana Bučiūtė, teatro režisieriai Gytis Padegimas, Jonas Buziliauskas, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Ferdinandas Jakšys, kultūros veikėja Dalia Poškienė. Šis leidinys – tai pažintis su skirtingas meno sritis atstovaujančių Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatų biografijomis bei kūrybinės veiklos bibliografijomis. Leidinys iliustruojamas laureatų bei jiems įteiktų diplomų nuotraukomis. Leidinio rėmėjai – kultūros mecenatas, Rokiškio krašto garbės pilietis, fotomenininkas Jonas Dovydėnas bei Rokiškio rajono savivaldybė.
 
ROKIŠKĖNAI – KNYGŲ AUTORIAI: biobibliografinis sąvadas / sudarytojos Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė. – Vilnius: Margi raštai, 2020. – 560 p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9986-09-509-5
Tai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos leidinys – biobibliografinis sąvadas. Į šio sąvado I dalį pateko 252 personalijos. Čia įtraukti Rokiškio rajone bei mieste gimę arba čia gyvenę ir dirbę literatūrinės krypties atstovai (literatai, kuriais įvardijami rašytojai, poetai, literatūrologai, vertėjai, kalbininkai), išleidę, išvertę bent vieną leidinį, kurį galima priskirti grožinei literatūrai bei kraštiečiai, išleidę autobiografines ar atsiminimų knygas. Aktyvus ir rajono literatų klubas „Vaivorykštė“, vienijantis per 30 narių. Daugelis jų jau taip pat yra išleidę savo kūrybos knygeles, todėl taip pat pateko į šį leidinį. Leidinyje pateikiamos kraštiečių biografijos dėstomos abėcėlės tvarka, taip pat pateikiami šių kraštiečių parengtų ir išleistų kūrinių, vertimų ir kitų darbų bibliografiniai aprašai bei pagrindiniai šaltiniai. Dėl gana didelės leidinio apimties visų panaudotų šaltinių parodyti nepavyko: stengtasi įtraukti tik enciklopedijas, kitus reikšmingesnius informacinius leidinius, ir tik nesant tokių, nurodomi straipsniai iš įvairių periodinių leidinių. Leidinį užbaigia asmenvardžių bei vietovardžių pagalbinės rodyklės.

SKIRIAMA POETUI: Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms / [sudarė ir redagavo Daiva Vilkickienė]. – Panevėžys: Amalkera, 2020. – 55, [1] p. – Tiražas 80 egz. – ISBN 978-9955-659-96-9
2020-ieji metai buvo jubiliejiniai poeto Pauliaus Širvio metai, kurių metu vyko daugybė renginių tiek Lietuvos, tiek ir rajono mastu. Renginių ciklas, kuruojamas direktorės pavaduotojos Daivos Vilkickienės, surengtas ir Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Šiame leidinyje publikuojama Pauliaus Širvio 100-mečiui skirto kūrybinio konkurso „SKIRIAMA POETUI“ laureatų ir dalyvių kūryba.
 
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS ISTORIJA / sudarytoja Rita Viskaitienė. – Vilnius: Margi raštai, 2019. – 624 p.: iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-09-492-0
Knyga skirta Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos įkūrimo 95 metų sukakčiai ir „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019 metams“. Bibliotekos veikloje išskirti atskiri istoriniai etapai: Ištakos – Kauno centralinio valstybės knygyno Rokiškio skyrius (1923–1935 m.); Rokiškio valstybinė viešoji biblioteka (1936–1949 m.); Rajoninė biblioteka (1950–1975 m.); Vaikų literatūros skyriaus ištakos – rajoninė vaikų biblioteka (1950–1975 m.); Bibliotekų centralizacija – centrinė biblioteka (1976–1988 m.); Biblioteka atgimimo laikotarpiu (1989–1994 m.); Viešoji biblioteka (1995–2018 m.); Informacinių technologijų amžiuje (2001–2006 m.); Viešajai bibliotekai – Juozo Keliuočio vardas (2007–2017 m.); Viešoji biblioteka jubiliejiniais 2018 metais. Atskirai apžvelgiama svarbiausia projektinė veikla, bibliotekos leidiniai, pateikiamas „Viešosios bibliotekos darbuotojų sąvadas“, bibliografija bei pagalbinė pavardžių rodyklė. Gale – santrumpa anglų kalba.
 
ROKIŠKIO KRAŠTO LITERATŪRINIO KELIO PAŽINTIES ŽENKLAI:Informacinis leidinys – Literatūrinio kelio žemėlapis / [Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka]; [sudarytoja Daiva Vilkickienė]. – Rokiškis, 2015.
D. 2. – 2016 (Panevėžys: P4U). – [24] p.: iliustr., portr. – Tiražas [150] egz. – ISBN 978-9955-659-79-2
Vykdant direktorės pavaduotojos Daivos Vilkickienės 2015-2016 metų projektą „Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“, išleista ir tokio paties pavadinimo informacinio leidinio-literatūrinio kelio žemėlapio antroji dalis. Čia įženklinamos rajono vietos, sietinos su krašto kūrėjais: Antanu Strazdu, Antanu Vienažindžiu, Pauliumi Širviu, Elena Mezginaite, Liudvika Didžiuliene-Žmona, Ale Rūta, Liudu Dovydėnu. Leidinio sudarytoja ir redaktorė – Daiva Vilkickienė.
 
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
LĖLĖ – KNYGOS PERSONAŽAS. – [Rokiškis], [2016]. – [38] p.: iliustr.
Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius parengė leidinuką „Lėlė – knygos personažas“. Tai 2016 metais vykdyto projekto „Lėlės atgyja bibliotekoje“, kurio metu surengta Aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojų ir skaitytojų kūrybinių darbų konkursas-paroda „Lėlė – knygos personažas“ iliustruotas nuotraukomis darbų pristatymas.
 
ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIAI [Elektroninis išteklius]. D. 2 / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka; [Vilma Lukštaraupytė, Audronė Tupalskienė, Viltė Antanavičiūtė]. – [Vilnius]: Elektroninės leidybos namai, 2017. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – ISBN 978-9955-606-16-1
Vykdydama projektus „Rokiškio rašto garbės piliečiai“ Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka parengė ir išleido kompaktinius diskus „Rokiškio krašto garbės piliečiai“: 2006 m. – I dalį, 2017 m. – II dalį (finansavo Lietuvos Kultūros taryba, Lietuvos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė). Pirmojoje dalyje buvo pateikta informacija apie dešimt Rokiškio krašto garbės piliečių, gavusių šį vardą iki 2006 m. Antrojoje dalyje apie kitus trylika – nuo 2007 m. iki 2017 m.
Kompaktinę plokštelę sudaro „Pratarmė“ ir 4 skyriai. „Biografijų“ skyriuje supažindinama su kiekvieno nominanto gyvenimu ir veikla. „Fotogalerijos“ skyriuje gausu įvairių Rokiškio krašte vykusių švenčių, renginių, kurių metu suteiktos garbės piliečių regalijos, akimirkų. Skyriuje „Vaizdo medžiaga“ galima rasti filmuotos medžiagos iš Rokiškio krašto garbės piliečių vardo suteikimo ir partizanams skirtų paminklų atidengimo iškilmių.
Šioje plokštelėje panaudotos nuotraukos ir vaizdo medžiaga iš Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, bei asmeninių, taip pat fotografo Viliaus Naujiko archyvų. Viršelio nuotraukos – Albino Kuliešio ir Giedriaus Kujelio.
 
BROLIŲ JUOZO IR ALFONSO KELIUOČIŲ KŪRYBINIS PALIKIMAS: mokslinės konferencijos medžiaga / [Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Rita Viskaitienė]. - [Rokiškis: Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2002 ([Kaunas]: Mažoji poligrafija). - 76, [1] p. : portr.
Tai Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2002 m. surengtos mokslinės konferencijos „Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“, skirtos žurnalisto, rašytojo, vertėjo ir žurnalo „Naujoji Romuva“ įkūrėjo bei redaktoriaus Juozo Keliuočio 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga. Čia publikuojami 6 konferencijoje perskaityti pranešimai: literatūrologo Viktoro Aleknos, filosofo dr. Arvydo Juozaičio, rašytojo Vytauto Girdzijausko, Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos muziejaus vadovo Vytauto Baliūno, žurnalo „Naujoji Romuva“ vyr. redaktoriaus Andriaus Konickio, vyresn. bibliografės Audronės Tupalskienės. Pateikiami ir kai kurie konferencijos svečių pasisakymai. Leidinio gale pateikiama konferencijos metu veikusios literatūros parodos „Juozas ir Alfonsas Keliuočiai ir „Naujoji Romuva“ apžvalga bei Juozo ir Alfonso Keliuočių publikacijų bibliografija.

ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIAI [Vaizdo įrašas]/ Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Rokiškis: Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. – 1 kompaktinė plokštelė.
Plokštelė parengta pagal Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą. Jį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė. 
Chronologiškai projektas apima penkerių metų laikotarpį – leidinyje pristatomos žinomos asmenybės ne tik mūsų rajone, Lietuvoje, bet ir užsienyje, kurioms 1999-2004 metais buvo suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas už išskirtinį indėlį į Rokiškio miesto arba viso Rokiškio krašto materialinio bei visuomenės dvasinio gyvenimo vystymo sferas (mokslo, švietimo, kultūros, socialinio vystymo, politikos, krašto apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis). 
Pirmieji Rokiškio krašto garbės piliečiai buvo nominuoti 1999 metais, Rokiškiui minint miesto įkūrimo 500 metų jubiliejų. Tai nusipelniusi teatro ir kino aktorė Vaiva Vida Mainelytė, humanitarinių mokslų daktaras Edmundas Antanas Rimša, akademikas kardiochirurgas, medicinos mokslų daktaras Vytautas Jonas Sirvydis, Vilniaus arkivyskupo generalinis vikaras, titulinis Sasuros vyskupas Juozas Tunaitis. 
2000 metais Apskrities meno ir sporto šventės metu Rokiškio krašto garbės piliečio vardas buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui. Rokiškio rajono tarybos sprendimu tais pačiais metais šis garbingas vardas buvo skirtas tapytojai primityvistei Monikai Bičiūnienei ir Lietuvos nusipelniusiai artistei Irenai Jasiūnaitei. 2001 metais Valstybės dienos šventės metu Rokiškio krašto garbės piliečio vardas skiriamas AB „Rokiškio sūris“ administracijos vadovui-direktoriui Antanui Trumpai. 2002 metais Rokiškio krašto garbės pilietės vardą gavo dailininkė Juzefa Čeičytė. 
2004-aisiais metais, minint Rokiškio miesto 505-ąsias metines, garbės piliečių galerijos gretas papildė dailininkė, juostų audėja Palmira Damijonaitienė. 
Kompaktinė plokštelė sudaryta iš kelių skyrių. Tai nesudėtingos konstrukcijos leidinys su lengva paieška ir peržiūra. „Pratarmėje“ pristatoma leidinio idėja ir struktūra, trumpai apžvelgiama Rokiškio krašto garbės piliečių vardo suteikimo istorija. „Biografijose“ supažindinama su svarbiausiais kiekvieno asmens gyvenimo ir veiklos faktais. „Bibliografijose“ pateikiama suregistruota visa garbės piliečių bibliografija. Dėl bibliografinių įrašų gausos Algirdo Brazausko ir Antano Trumpos bibliografijose daryta atranka, išskiriant reikšmingiausias gyvenimo ir veiklos publikacijas, nedubliuojant VTU ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekų parengtų Algirdo Mykolo Brazausko bibliografijų iki 2002 metų. „Foto galerijoje“ eksponuojamos garbės piliečių nuotraukos iš įvairių Rokiškio krašte vykusių švenčių ir susitikimų. Skyriuje „Vaizdo medžiaga“ pateikiama turima filmuota Rokiškio krašto garbės piliečių vardo suteikimo medžiaga. 
Kompaktinėje plokštelėje panaudotos nuotraukos ir vaizdo medžiaga iš UAB „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos archyvų ir asmeninės Antano ir Ledinos Trumpų nuotraukos.

ELENA MEZGINAITĖ, 1941-2005: 65-osioms gimimo metinėms: bibliografijos rodyklė/ Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; [sudarė Rita Viskaitienė]. – Vilnius: Margi raštai, 2006. – 166, [2] p.: iliustr.
Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė bibliografijos rodyklę „Elena Mezginaitė“, skirtą kraštietės poetės, žurnalistės Elenos Mezginaitės 65-osioms gimimo metinėms. Leidinys išleistas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos lėšomis, įgyvendinus Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą (projekto vadovė ir leidinio sudarytoja – bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė). 
Bibliografijos rodyklė suskirstyta į 7 pagrindinius skyrius, apima 1958-2005m. laikotarpį ir atskleidžia visą Elenos Mezginaitės grožinės kūrybos ir publicistikos įvairovę. Taip pat leidinyje pateikiama informacija apie Eleną Mezginaitę ir jos kūrinius, sesers atsiminimai, recenzijos, nekrologai, atminimo įamžinimas, ikonografija bei poetei skirtų eilėraščių bibliografija. Leidinio gale pateikiamos abėcėlinė asmenvardžių ir periodinių leidinių rodyklės. 
Leidinys iliustruotas fotomenininko Stanislovo Bagdonavičiaus ir Viešosios bibliotekos archyvų nuotraukomis.

JUOZO  IR  ALFONSO  KELIUOČIŲ  PALIKIMO  STUDIJŲ  CENTRAS: informacinis leidinys / sudarė Rita Viskaitienė, Daiva Vilkickienė; fotografai: Gintautas Dainys, Albinas Kuliešis, Kęstas Svėrys; redaktorė  Alicija Matiukienė. – [Ukmergė]: Valdo leidykla, 2007. – 8 p.: iliustr.
 
Informaciniame leidinyje „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“ pristatoma Rokiškio viešojoje bibliotekoje įsikūrusio centro ir nevyriausybinės organizacijos steigimo idėjos, supažindinama su nuolatine centre veikiančia ekspozicija ir įvairiapuse centro veikla. Glaustai pristatomi centre organizuojami renginiai: diskusijos, festivaliai, poezijos šventės, mokslinės konferencijos, leidinių pristatymai ir literatūriniai skaitymai. Apžvelgiama leidybinė ir projektinė centro veikla. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis iš Rokiškio viešosios bibliotekos archyvų. 
Leidinio pasirodymas ir pristatymas gražiai sutapo su 2007 metų rugsėjo mėnesį minėta Juozo Keliuočio 105-ųjų gimimo metinių sukaktimi ir ta proga surengta konferencija bei įgyvendinus Rokiškio viešosios bibliotekos siekį vadintis Juozo Keliuočio vardu. Leidinį parengė Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, leidybą rėmė LR Kultūros ministerija.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KELIAS PANDĖLIO APYLINKĖSE: 70-osioms Pandėlio bibliotekos įkūrimo metinėms / sudarytoja Regina Baškienė. – Rokiškis: Igorio Skripkos individuali įmonė, 2007. – 62, [2] p.: iliustr.
Ilgametės Pandėlio bibliotekos vedėjos Reginos Baškienės sudarytas leidinys, skirtas bibliotekos 70-osioms įkūrimo metinėms. Čia spausdinama surinkta medžiaga apie lietuvišką spaudą platinusius Pandėlio krašto knygnešius, apie lietuvių kalbos puoselėtojus, gyvenusius, dirbusius ir kūrusius Pandėlyje spaudos draudimo metais, parapijines bibliotekas ir spaudos knygynus 1905-1940 metais. Leidinyje aprašyta Pandėlio miesto bibliotekos istorija nuo jos įkūrimo 1937 m. kovo 15 d. Daug dėmesio skirta bibliotekoje dirbusiems darbuotojams, pateikti statistiniai duomenys apie fondą, skaitytojus, išduotą literatūrą, masinius renginius, kraštotyrinę, informacinę veiklą, darbą su skaitytojais vaikais. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, vaizdine medžiaga.

ROKIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  JUOZO  KELIUOČIO VIEŠAJAI  BIBLIOTEKAI – 85: straipsnių rinkinys; redaktorė Daiva Vilkickienė; fotografas Albinas Kuliešis / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. – Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2008. – 64 p.: iliustr.
Leidinys išleistas, minint Viešosios bibliotekos įkūrimo 85-ąsias metines. Bibliotekos darbuotojų straipsnių rinkinyje pateikiama informacija apie šiandieninės bibliotekos ir prie jos įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų – rajono literatų klubo „Vaivorykštė“, „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro“ ir LBD Rokiškio skyriaus – veiklą, apžvelgiama bibliotekos fondų istorija, rankraštinis kultūros paveldas, supažindinama su jau keturis dešimtmečius gyvuojančiomis rajono Bibliotekininkų dienų tradicijomis.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS SKYRIUS KVIEČIA APSILANKYTI!: [informacinis leidinys]. – Rokiškis, 2008. – 10 p.: iliustr.
Spalvingas informacinis-reklaminis leidinys apie Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus veiklą ir teikiamas paslaugas.

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA: KULTŪRINĖ EDUKACINĖ PROGRAMA „TRADICIJOS LAIKO SANKIRTOJE“: [lankstinukas] / [Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Fotomenininkas Albinas Kuliešis. - Ukmergė: „Valdo leidykla“, 2011. - [2] sulankst. lap.: iliustr.
Lankstinukas, supažindinantis su 2011 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus įgyvendinta Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondo“ Lietuvoje (PFL) OSFL ir LR Kultūros ministerijos finansuota kultūrine – edukacine programa „Tradicijos laiko sankirtoje“. Trumpai apžvelgiamos visos vykdomos edukacinės programos: „Kalbėkim savo protėvių kalba“, „Kaip prakalbinti lėles“, „Vaikų vasaros užimtumo pažintinė kūrybinė stovykla“, „Amatų dirbtuvės“, „Pelėda žody ir mene“. Lankstinukas gausiai iliustruotas nuotraukomis iš šių renginių.

LIUDAS DOVYDĖNAS, 1906-2000: bibliografijos rodyklė / sudarė Audronė Tupalskienė. – Vilnius: Margi raštai, 2012. – 120 p.: iliustr.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka išleido bibliografijos rodyklę „Liudas Dovydėnas. 1906-2000“, skirtą kraštiečio išeivijos rašytojo atminimo įamžinimui. Ji išleista 300 egzempliorių tiražu leidykloje „Margi raštai“. Rėmėjai – rašytojo sūnus fotomenininkas Jonas Dovydėnas, LR Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė. 
Į rodyklę įtrauktos Liudo Dovydėno knygos, garso įrašai, kūriniai rinkiniuose ir periodikoje, publicistika, jo redaguoti leidiniai, literatūra apie patį Liudą Dovydėną ir jo kūrinius, jo atminimo įamžinimui skirtos publikacijos. Rodyklė suskirstyta į 9 skyrius. Visa medžiaga išdėstyta chronologine seka, metų ribose – pagal abėcėlę. Be L. Dovydėno kūrybos bibliografijos čia pateikiamos svarbiausios jo gyvenimo ir kūrybos datos, slapyvardžiai, kraštiečio Jono Mikšio prisiminimai apie jį. Leidinio gale pateikiamos pagalbinės asmenvardžių bei periodinių leidinių rodyklės.
Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš giminaičių asmeninių albumų bei iš Viešosios bibliotekos archyvų.

BIBLIOTEKA – BENDRUOMENEI / sudarė Violeta Melvydienė, Daiva Vilkickienė. – Utena: Utenos Indra, 2014. – 260 p.: iliustr. – Tiražas 276 egz. – ISBN 978-609-455-226-7
Tai informacinis leidinys, kuriame pirmą kartą pristatomos visos 39 Rokiškio rajono bibliotekos. Trumpai aprašyta Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos struktūra bei veikla. Leidinyje fotonuotraukomis, bibliotekininkių pateikta informacija ir medžiaga iš Viešosios bibliotekos archyvų kuriamas ir skaitytojui pristatomas rajono bibliotekų kelias nuo įkūrimo iki šių dienų. Knyga skiriama bibliotekų aptarnaujamoms bendruomenėms, skaitytojams, svečiams ir visiems, besidomintiems knygos, bibliotekos istorija Rokiškio krašte.

JUOZAS KELIUOTIS, 1902 – 1983: bibliografijos rodyklė / sudarė Audronė Tupalskienė, Rita Viskaitienė; Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. – Vilnius: Margi raštai, 2014. – 216 p.: iliustr.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos leidinys, kuriame stengtasi surinkti kuo pilnesnę ir išsamesnę informaciją apie Juozo Keliuočio publikacijas tiek periodiniuose, tiek kitokio pobūdžio leidiniuose. Joje suregistruotos jo 1923-2014 metų publikacijos, pateikiami trumpi jo gyvenimo bei veiklos faktai. Rankraščiuose likę jo darbai į rodyklę netraukti. Į rodyklę įtrauktos Juozo Keliuočio knygos, grožinės literatūros kūriniai rinkiniuose ir periodikoje, vertimai, publicistika, atsiminimai, korespondencija, jo redaguoti leidiniai, literatūra apie patį Juozą Keliuotį ir jo kūrinius, jo atminimo įamžinimui skirtos publikacijos. Visa medžiaga rodyklėje išdėstyta chronologine seka, metų ribose – pagal abėcėlę. Leidinio pabaigoje pateikiamos pagalbinės asmenvardžių bei periodinių leidinių rodyklės. Interneto puslapiuose pateikiama informacija į rodyklę neįtraukta. Stengtasi supažindinti, kiek pavyko išsiaiškinti, ir su reikšmingesnėmis Juozo Keliuočio gyvenimo bei įvairiapusės veiklos datomis. Tuo pačiu apžvelgiama ir jo atminimui įamžinti skirta, Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įsteigta literatūrinė Juozo Keliuočio premija. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš jo giminaičių asmeninių albumų, Nacionalinės M. Mažvydo bei Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fonduose saugomomis nuotraukomis. Bibliografijos rodyklė išleista Lietuvos kultūros tarybos lėšomis.

BIBLIOTEKA – BENDRUOMENEI: [Kalendorius] / sudarė Violeta Melvydienė, Daiva Vilkickienė. – Panevėžys: Amalkera, 2014. - [12] p.: iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-609-455-226-7
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos išleistas 2015 metų kalendorius, pristatantis jos vykdytą projektą „Biblioteka – bendruomenei“ (LEADER-12-ROKIŠKIS-02-001) (2013-2014 m.), kurio veiklos apjungė visas Rokiškio rajono bibliotekas ir bendruomenes, esančias rajono VVG teritorijoje.

JUOZO IR ALFONSO KELIUOČIŲ PALIKIMO STUDIJŲ CENTRAS: informacinis leidinys / sudarė Alicija Matiukienė; dailininkas Arūnas Augutis; dizainas Manto Kristijono Kuliešio. – Rokiškis, 2014. – 40 p.: iliustr. – Leidinys išleistas projekto „Naujosios Romuvos skaitymai“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, lėšomis
Informacinis leidinys, supažindinantis su Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro, įkurto prieš 10 metų (2004 m.), veikla. Leidinys išleistas projekto „Naujosios Romuvos skaitymai“, kurį dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, lėšomis. Viršelyje – dailininko Arūno Augučio sukurtas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro logotipas. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos archyvo.

Keliuotis, Alfonsas (1911-1994)
ALFONSAS KELIUOTIS: kūrybos rinktinė / [sudarė Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė]. – Vilnius: Margi raštai, 2015. – 528 p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9986-09-463-0
Alfonso Keliuočio įvairiapusės kūrybos rinktinė – tai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos archyvuose saugoma jo kūryba: poezija, išleista atskirais leidinukais „Nerūpestingas berniokas“ (1939) ir „Klajūnė liepsnelė“ (1991), publicistika, publikuota Rokiškio vietinėje spaudoje, recenzijos, rankraščiuose likę scenos vaizdeliai bei atsiminimai.

ROKIŠKIO KRAŠTO LITERATŪRINIO KELIO PAŽINTIES ŽENKLAI: informacinis leidinys – literatūrinio kelio žemėlapis. D. 1 / sudarė ir redagavo Daiva Vilkickienė. – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2015. – 18 p.: iliustr.
Tai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Daivos Vilkickienės parengtas leidinukas, iliustruotas fotografijomis iš Viešosios bibliotekos, Aleksandravėlės, Čedasų, Kamajų ir Kriaunų bibliotekų fondų. Šiame leidinyje pristatomi liaudies dainiai, kurių jubiliejinės gimimo sukaktys paminėtos 2015-aisiais metais – Antanas Strazdas (255-osios gimimo metinės) ir Paulius Širvys (95-osios gimimo metinės). Supažindinama ir su išeivijos rašytojais Ale Rūta bei Liudu Dovydėnu. Čia galima rasti informacijos apie minėtiems kūrėjams skirtus renginius, vykdomus ir numatytus vykdyti paženklintose vietose. Leidybą rėmė Rokiškio rajono savivaldybė.