Porciunkulės šventė

Atgal

Porciunkulės šventė

Lukštų kaimo biblioteka


Rugpjūčio 2 d. Lukštų bažnyčioje švenčiami Porciunkulės atlaidai. Kadangi ne visada šią dieną būna sekmadienis, tai Porciunkulės atlaidai galima perkelti į artimiausią sekmadienį. Šiais metais šventėme liepos 31 d. Po atlaidų visada renkamiems į Kultūros namų kiemą, kur tęsiame šventę. Čia vyksta muzikinė programa, visada pasirūpiname vaišėmis.
Šventinę programą rengiau aš, seniūnaitis Rimantas Pečiūra. Lukštų kaimo bendruomenės „Versmė“ pirmininkas Jonas Smalskys. Dirbome viena komanda, pasitardami, pasidalindami užduotis. Talkininkavo gyventojai. Reikėjo sutvarkyti aplinką, paruošti renginiui teritoriją, pasirūpinti kaladėmis kiaušinienės kepimui. Darėme puokštes scenai papuošti. Taip pat reikėjo apsirūpinti reikalingais pirkiniais. Reikėjo paruošti stalą – supjaustyti maistą, padengti stalą.  Maistą pjaustė Auksė Kublickaitė, Aušra Pleitė, Zoja Pečiūrienė, Ingrida Ivanauskienė, Živilė Lapiniauskienė ir kt. Talkininkavo būrys vaikų. Renginys praėjo gražiai ir sklandžiai.
Šventėje dalyvavo apie 60 žmonių. Aš vedžiau renginį, skaičiau Albinos Grenoveckaitės – Daugilavičienės eiles iš knygos „Gyvenimo spalvos“. Mus linksmino Rokiškio kultūros centro Priemiesčio padalinio Bajoruose kapelą  „Bajorskiemis“. Jie ne tik grojo, dainavo, bet ir žaidimais išjudino žiūrovus. Pasisakė seniūnaitis Rimantas Pečiūra, Lukštų kaimo bendruomenės „Versmė“ pirmininkas Jonas Smalskys.
Pas mus svečiavosi kraštietis, daugkartinis mūsų renginių rėmėjas Vidmantas Maželis.
Šventės rėmėjai Juozas Simutis – vaišina Bajorų žuvimi ir jos gaminiais,  Rokiškio kultūros centras - Rokiškio kultūros centro Priemiesčio padalinio Bajoruose kapelos „Bajorskiemis“ koncertas,  Vidmantas Karpavičius – piniginė parama.
Šventės svečiai neskubėjo skirstytis.  Žmonės vaišinosi, klausėsi muzikos, bendravo.  Jonas Smalskys, Skaiva Bartkevičiūtė. Tija Ivanauskaitė, Lėja Lapiniauskaitė, Nojus Lapiniauskas ant kaladžių – deglų kepė kiaušinienę.  Valgiai buvo skanūs, niekas nepeikė, tai kepė kiaušinienę kol visi pasisotino.