Partizanų pagerbimo diena paminėta prie Panemunio paminklo „Angelas“

Atgal

Partizanų pagerbimo diena paminėta prie Panemunio paminklo „Angelas“

Panemunio kaimo biblioteka


Trečiąjį gegužės sekmadienį tradiciškai yra minima partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Ši šventė turi gilias tradicijas, prasidėjusias dar tarpukariu. Panemunyje, vietoje, kuri mena be galo skaudžius įvykius, pareikalavusius daug žmonių gyvybių, prisiminėme Lietuvos partizanus, kurie kovojo prieš okupantus, pagerbėme didvyrius, paaukojusius gyvybes dėl tėvynės laisvės. Partizanų žygdarbiai visada liks ateinančių kartų atmintyje, mokys mus patriotiškumo ir primins laisvės kainą.
Į minėjimą, kuris vyko gegužės 15 d. prie Panemunio paminklo „Angelas“ susirinko ištikimų entuziastų būrelis. Dalyvavo Antano Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Pandėlio 513-osios kuopos jaunieji šauliai ir jų vadovė Rima Žėkienė, atvyko Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose vedėjas Valius Kazlauskas ir istorikė Diana Meškauskienė, žuvusio partizano Antano Bliekos sūnus Izidorius Blieka, Pandėlio seniūno pavaduotojas Andrius Palivonas ir kt. Renginio metu šauliai iškilmingai perskaitė partizanų, kilusių iš šios apylinkės ir padėjusių galvas už mūsų laisvę, pavardės, tuo atiduodant jiems pagarbą. Skambėjo poetės, partizanės Dianos Glemžaitės eilės, kurios pavardė iškalta vienoje iš paminklinių lentų šalia „Angelo“. Vietą, kurioje buvo sumesta ir užkasta 50 žuvusių laisvės kovotojų, minėjimo dalyviai papuošė trispalviais popieriniais paukščiais, lyg vilties simbolį, kuriuos paruošė Pandėlio gimnazijos Šv. Onos ateitininkai. Žuvusio partizano sūnus Izidorius Blieka trumpai papasakojo savo šeimos istoriją, pasidžiaugė jaunaisiais šauliais, linkėjo jiems būti dvasios aristokratais. Kiti kalbėtojai Ukrainos karo kontekste ragino nepamiršti laisvės idėjų, pasiaukojimo. Po minėjimo prie „Angelo“ svečiai keliavo į Panemunio biblioteką, kur apžiūrėjo eksponuojamas parodas, aplankė signataro Vlado Mirono ekspoziciją ir ilgai dar mintimis dalinosi prie kavos puodelio.
Vyresn. bibliotekininkė Elena Baronienė