Lietuvių kalbos diena Pandėlio miesto bibliotekoje

Atgal

Lietuvių kalbos diena Pandėlio miesto bibliotekoje

Pandėlio miesto biblioteka


Yra planetoj žalias lopinėlis,
Kurio padangėj saulė glosto - lietuviškai,
Lietūs lyja - lietuviškai,
Miškai ir upės kalba - lietuviškai.
Ten skausmą kenčiam - lietuviškai,
Ten džiaugsmą tramdom - lietuviškai,
Ten nuo praamžių tautos gyslose tarpsta
Gyvasties lašas - lietuviškas.
   (Z. Čepulytė)
 
Gimtoji kalba-lietuvių kalba, tai kalba, kurią žmogus išmoksta pirmiausia.  Ji yra didžiausia vertybė. Tai žmogaus išskirtinumo pagrindas. Kalba vienija tautą, kuria istoriją, todėl turime mylėti ir puoselėti savo gimtąją kalbą.
Nuo 2016 metų kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, Šią dieną paminėjome ir mes. Į biblioteką sugūžėjo Pandėlio gimnazijos septintos klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytoja Vida Baužiene. Bibliotekininkė Aušra mokiniams papasakojo įdomius faktus apie lietuvių kalbą,  priminė, kad lietuvių kalba seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, pasakojo, kuo ji ypatinga ir kad ji yra svarbus ir įdomus mūsų kultūrinis palikimas. 
Bibliotekininkė Virginija mokiniams pravedė viktoriną „Apie lietuvių kalbą ir literatūrą“. Septintokai, pasiskirstę į komandas, atsakinėjo į klausimus. O jų buvo įvairiausių: reikėjo pabaigti patarles, surasti teisingus kūrinių autorius ir jų pavadinimus, ištaisyti žodžių žargonus, svetimybes. Teisingai atsakę į dviejų turų ir superfinalo klausimus, finalo nugalėtojais tapo Asvėja ir .Eivydas.  Nugalėtojai dovanų gavo knygas.
Kad medis greičiau augtų ir vestų vaisius, jam reikia parinkti tinkamą dirvą, palaistyti. Taip ir gimtajai kalbai – ją reikia puoselėti ir ja rūpintis.
Pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkė Aušra Skaburskienė