Laisvės gynėjams atminti

Atgal

Laisvės gynėjams atminti

Suvainiškio kaimo biblioteka


Prieš 31 metus, sausio 13-ąją įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas. Naujai atkurtai Lietuvos valstybei iškilo grėsmė. Sovietai, pasinaudodami savo okupacine kariuomene, Lietuvoje siekė įvykdyti perversmą ir atkurti sovietų valdžią, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apginė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Neleido
Sovietų Sąjungos vadovybei jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą. Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus buvo vykdomi nuo sausio 9 d. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė.
Suvainiškio bibliotekos-bendruomenės kieme buvo uždegtas atminimo laužas laisvės gynėjams atminti. Prisiminėme 14 laisvės gynėjų, kurie prieš 31 metus, 1991m. sausio 13 d., žuvo sovietų kariuomenei ir specialiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir Televizijos pastatą televizijos bokštą. Sausio 13-osios paminėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.
Suvainiškio filialo vyresn. bibliotekininkė Regina Šimėnienė