Šokoladas iki pirmadienio

Atgal

Šokoladas iki pirmadienio

Kavoliškio kaimo biblioteka


Su Vytauto Račicko knygomis užaugo jau ne viena karta. Nepaprasto populiarumo sulaukia jo knygos. Tai – mylimiausias vaikų rašytojas Lietuvoje. Kurio knygos kasmet patenka į skaitomiausių knygų penketuką. V. Račicko knygos dažniausiai linksmos. Linksmos net ir tada, kai pasakoja ne itin linksmą, kartais net liūdną istoriją. Taigi tokių istorijų skaityti ir diskutuoti į Kavoliškio biblioteką sausio 12 dieną rinkosi Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Kavoliškio skyriaus 3-4 klasių moksleiviai ir jų mokytojos Edita Bajorienė ir Ina Žindulienė. Buvo pristatyta autoriaus biografija, kūryba, bibliotekoje esančios knygos ir veikianti spaudinių paroda „Mano vaikystės ledai“, skirta rašytojo jubiliejiniams metams paminėti.
Skaitymui pasirinkome V. Račicko knygą „Šokoladas iki pirmadienio“. Tai trumpos, dažniausiai linksmos, novelės apie suolo draugus Mikę ir Juozapėlį, kuriems visada ir visur kas nors atsitinka... Tai labai aktualu ir šių dienų mokiniams. Skaitant apsakymus veiduose nuolat vyravo šypsenos, nes toks jausmas, kad tai rašoma apie mus visus. Ir viskas taip pažįstama ir ne svetima.
Skaitėme, diskutavome ir kiekvienas sugalvojome po klausimą rašytojui, jeigu kartais jis aplankytų mūsų biblioteką ar mokyklą. O į namus vaikai prisirinko autoriaus knygų.
Vytautas Račickas yra suaugęs, bet nepasenęs ir, ko gero, nepasensiąs vaikų literatūros autorius. Jis visą gyvenimą išlieka šalia vaiko, yra jam ištikimas, moka su juo žaisti bei išdykauti, įsijausti į dideles mažojo žmogaus problemas. V. Račicko knygas skaito net ir neskaitantys... Pabandykite!
Kavoliškio filialo vyresn. bibliotekininkė Jūratė Bulavienė