Atgal
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka skelbia pirkimus Elektros įrenginių prigungimo projektui, bibliotekos pastatui –Nepriklausomybės a.16 Rokiškis .
Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Elektros įrenginių prigungimo projekto prijungimo sąlygų techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai:
  1. Pakeisti esamą kabelių spintą KS-416 (iš TR-3) į keturių vietų tranzitinę komercinės apskaitos spintą KS/KAS. Naujame keturių vietų KS/KAS įrengti:
  2. Trifazį 125 A automatinį išjungiklį, elektros energijos apskaitos prietaisą, 150/5A srovės matavimo transformatorius, bandymų gnybgtyną ir automatizuotus elektros energijos apskaitos sistemos (toliau – AEEAS) valdiklį su 1F-C2A automatiniu jungikliu (vart. kodas 250487)
  3. KS/KAS prijungti esamais 0,4 Kv „Tr3-ks411“ ir „KS531-KS416“ kabeliais. KS/KAS 0,4 Kv skirstymo dalyje sumontuoti 0,4 saugiklių kirtiklių blokus su reikiamo gabarito saugikliais, užtikrinant komutacinių aparatų selektyvumą.
  4. Demontuoti ant išorinės pastato sienos įrengtą komercinės apskaitos skydą KAS (įrengto šalia KS-416).
  5. Demontuotus elektros įrenginius pristatyti į Bendrovės Panevėžio padalinio sandėlį.
Elektros įrenginių prigungimo projekto pasiūlymų laukiame iki 2017 m. kovo 24 d. 15 val. adresu Nepriklausomybės a.16 Rokiškis LT 42117 arba el. paštu: daivavil@rokiskis.rvb.lt
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Daiva Vilkickienė