Darbo užmokestis

Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų darbo užmokestis:

 

Pareigų pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių 2016 m. IV ketvir.
Direktorius 1164
Direktoriaus pavaduotojas 886
Skyrių vedėjai 757
Vyresn.bibliografai 600
Vyresn. bibliotekininkai:  
Įgyję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 564
Įgyję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas) 562
Aukštesnysis ar spec.vidurinis išsilavinimas 516
Neturintys aukštesniojo išsilavinimo 503
Elektrikas 190
Valytojai 380