Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras

Atgal

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centrasApie centrą
 
Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondui parėmus  projektą „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“, 2004 metais įsteigtas centras su nuolatine ekspozicija „Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas". Čia eksponuojami Juozo Keliuočio atsiminimai rankraščiuose „Mano gyvenimas epochos audrose. Mano autobiografija“, patalpinti trijuose aplankuose, o taip pat jo atsiminimai apie rašytojus, kitus įžymius to meto žmones: Kostą Korsaką, Antaną Venclovą, Joną Aistį ir kt. Eksponuojamos jo laiškų, nuotraukų kopijos, straipsniai periodiniuose leidiniuose. Atskirą skyrių sudaro jo brolio Alfonso Keliuočio eilėraščiai, straipsniai, scenos vaizdeliai rankraščiuose, nuotraukos iš jo asmeninių albumų bei kraštotyros darbas „Pedagogas ir literatas Alfonsas Keliuotis“. Įrengta konferencijų salė, kurioje ir vyksta  svarbiausi centro renginiai.
 
 
Daugiau informacijos rasite adresu- www.keliuociucentras.rvb.lt