Lėlių teatras „Padaužiukai“

Atgal

Lėlių teatras „Padaužiukai“

  2024-01-10

Lėlių teatras „Padaužiukai“ bibliotekoje įkurtas 1995 m. balandžio 2 d. Teatrui vadovauja vyresn. bibliotekininkė edukacijai Nadiežda Ivanova. Kūrybinių užsiėmimų tikslas – populiarinti vaikų literatūrą, biblioteką, gausinti skaitytojų būrį, skatinti jaunųjų aktorių aistrą lėlių teatrui. Teatre jaunieji aktoriai turiningai leidžia laisvalaikį, jų laukia įdomus ir išbandymų pilnas kūrybinis procesas. Lėlė veikia vaiką – subtiliai, geranoriškai, teisingai, skatindama mokytis ir siekti gėrio. Čia ji vaikui tampa ne žaislu, o gyva būtybe, su kuria galima bendrauti, kuri moko pažinti sudėtingą pasaulį paprastomis priemonėmis. Spektakliuose vaidinančios lėlės irgi moka mylėti, jos taip pat kenčia. Jos verkia ir juokiasi. Jos žaidžia. Jos gyvena. Jos užburia savo nuoširdumu, priverčia susimąstyti ir nepalieka abejingų.
  • Pastatyti 36 spektakliai ir inscenizacijos, pagaminta 87 lėlės, kurios eksponuojamos  lėlių svetainėje.
  • Teatre vaidina bibliotekos skaitytojai, jų tėveliai ir bibliotekininkės.
  • Teatras mobilus. Su spektakliais vyksta į rajono bibliotekas, darželius, mokyklas. Dalyvauja regioninėse bei  respublikinėse šventėse.
  • Repertuare lėlių spektakliai, inscenizacijos:  J. Biržio „Kiškio trobelė“, A.Kairaitienės „Kiškių nuotykiai naujųjų metų išvakarėse“, pasaka „Trys paršiukai“ ir L. Pauli, K. Schader „Lapė bipliotekoje“.
  • Nuo 1996 m. organizuojama lėlių teatrų šventė, kuri peraugo į Aukštaitijos regiono lėlių teatrų festivalį „Kai atgyja lėlės“.