2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa

2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa

  2021-12-31

 
 
Startavome! Balandžio 21d.  Jelgavos universitete Rokiškio viešosios bibliotekos Projekto vykdytojų komanda  susitiko su partneriais iš Latvijos ir Lietuvos aptarti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto LLI-131, Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje/VERSLO PARAMA.
Bibliotekos „Steering Committee“ grupėje – ir rajono meras Antanas Vagonis.
Projekto vykdytojų komanda negausi, bet tvirta! 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis. 
Bendras projekto biudžetas – 729604,12 EUR, ERPF finansavimas – 620163,47 EUR