Juozo Keliuočio literatūrinė premija

Juozo Keliuočio literatūrinė premija

  2024-08-01

Kviečiame teikti pasiūlymus Juozo Keliuočio literatūrinei premijai gauti. Pasiūlymų raštu su kandidato veiklų pristatymu laukiame iki 2024 metų rugpjūčio 1 dienos elektroniniu paštu keliuociucentras@gmail.com
Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos steigėjas – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. Literatūrinės Juozo Keliuočio premijosdydis yra 1000 eurų. Literatūrinė Juozo Keliuočio premija skiriama už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicistikos, rokiškėno Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo, ir kitus originalius, prasmingus kūrybinius darbus, tęsiančius rokiškėno Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir  tradicijų aktualizavimą bei  sklaidą. Literatūrinės premijos vertinimo prioritetinis kriterijus - pretendentų darbuose akcentuojamas Rokiškio krašto literatūrinis, rašytinis kultūros paveldas, jo tyrinėjimas, asmenybių ryšys su Rokiškio kraštu, kūryboje atsispindi Rokiškio krašto identitetas.
Informacija apie premijos konkursą skelbiama birželio mėnesį www.keliuociucentras.rvb.lt Premija skiriama pavieniams asmenims arba autorių kolektyvui. Pretendentus premijai gauti teikia Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ir  pavieniai autoriai. Kandidatus premijai gauti atrenka premijos skyrimo komisija. Premijos skyrimo komisiją sudaro Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro taryba. Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma. Nesant kandidatūrų, kurių darbai atitiktų premijos skyrimo nuostatas, premija gali būti neteikiama.
Premija bus teikiama 2024 metų rugsėjo 6 dieną.