Spaudinių paroda „Lietuvos žydų genocido atminties dienai“

Spaudinių paroda „Lietuvos žydų genocido atminties dienai“

  2023-09-30

Suvainiškio kaimo bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos žydų genocido atminties dienai“. Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Ta proga bibliotekos lankytojai gali prisiminti ir daugiau sužinoti apie  Lietuvos ir Suvainiškio žydų gyvenimą vykstančioje parodoje. Pirmieji žydai atkeliavo į Lietuvą 14 amžiuje, pasinaudoję Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino kvietimu Vakarų Europos pirkliams ir amatininkams atvykti į mūsų kraštą. Jie garsėjo kaip puikūs pirkliai ir amatininkai, todėl Lietuvos kunigaikščiai buvo suinteresuoti juos čia įkurdinti. Pirmąsias privilegijas atskiroms žydų bendruomenėms Lietuvoje suteikė Vytautas Didysis. 1507 m. Žygimantas Senasis, patvirtindamas Brastos žydų privilegiją, padarė ją bendrą visai Lietuvos žydų bendruomenei. 1918 m. žydai palaikė atsikuriančią Lietuvos valstybę. Jie tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo kovose už Lietuvos Nepriklausomybę. Politiniame Lietuvos gyvenime žydai buvo aktyvūs, dalyvavo seimų ir miesto savivaldybių rinkimuose. Seimuose žydai Sudarė atskirą frakciją. Turėjo subūrę nemažai draugijų ir organizacijų. Žydų mokslo mėgėjų draugija buvo sukaupusi didelę biblioteką. Vilniuje 1920 m. žydai sudarė 36% visų Vilniaus gyventojų. Kai kuriuose Lietuvos miesteliuose žydai sudarė gyventojų daugumą. Neaplenkė ir Suvainiškio pirmieji žydai apsigyveno 18 amžiaus pabaigoje. Žydai vertėsi  grūdų, medienos, gyvulių, kailių prekyba. Rygos turgūs buvo pagrindinė prekybos vieta. Suvainiškio turgaus aikštė buvo apsupta žydų parduotuvėlių.  Vaikai lankė mokyklą. Turėjo maldos namus, kapines. Suvainiškio žydų biblioteka turėjo 150 knygų. Gyveno apie 60 šeimų. Prasidėjus antram pasauliniam karui 1941 m. rugpjučio15-16 d. kartu su kitais gete buvusiais žydais suvainiškiečiai buvo nuvaryti į Velniaduobės mišką ir sušaudyti.
Paroda vyks iki rugsėjo 30 dienos.
 
Kviečiame apsilankyti!
Suvainiškio filialo vyresn. bibliotekininkė Regina Šimėnienė