Atgal
Išrinktas laimėtojas  AUDITO paslaugų teikimui, vykdant 2018.04.01 – 2019.11.30 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo („Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme“) per sieną programos projektą LLI-263, Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus socialinės integracijos būdas vaikams iš nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų/OPEN UP – UAB „Audit &Accounting“.