Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai 100 metų

Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai 100 metų

  2023-12-30

1923 m. vasario 15 d. Švietimo Ministro Petro Juodakio įsakymu Nr. 9 įsteigtas Rokiškyje Centralinio Valstybės Knygyno skyrius, kuris atliko bibliotekos funkcijas. Biblioteka buvo įkurta miesto pakraštyje, Vytauto gatvės gale, žmonėms labai mažai žinomoje vietoje, viename nedideliame kambaryje. Vadovauti buvo paskirtas mokytojas Stasys Meilus. Jis pasirūpino knygų iš visuomenės rinkimu. Pradinį fondą ir sudarė visuomenės paaukotos knygos bei gautos iš savivaldybės. 1930 m. Rokiškio biblioteka gavo naujas patalpas apskrities savivaldybės name. Prie bibliotekos buvo įsteigta skaitykla, užprenumeruota periodika. 1935 – 1940 m. biblioteka veikė gydytojo Trifskino name (Nepriklausomybės a.16). 1939 m. IV ketvirtį biblioteka dirbo tik 15 dienų, nes vedėjas buvo mobilizuotas. Pagrindinę skaitytojų masę bibliotekoje sudarė moksleiviai (81 %).
Vokiečių okupacijos metais 1941-1944 m. šiek tiek pasikeitė bibliotekų darbo stilius: nors ir naudojimasis knygomis buvo nemokamas, bet pradėta imti užstatą už paimtas į namus knygas. Biblioteka dirbo nuo 10 – 20 val. Sekmadieniais dirbdavo vienas bibliotekininkas nuo 12 iki 17 val. Jau pačioje sovietmečio pradžioje buvo paskirti du darbuotojai, o 1942 m. vasario 26 d. raštu Pradžios Mokslo Departamentas nuo kovo 1 d. leido trečią bibliotekininko etatą
Vokiečių okupacijos metai neigiamai atsiliepė Rokiškio bibliotekos vystymuisi: jų atsitraukimo metu keletui dienų biblioteka buvo palikta likimo valiai, nukentėjo tiek inventorius, tiek fondas.
1944-1950 m. Rokiškio biblioteka turėjo gausiausius fondus apskrityje, todėl galėjo padėti valsčių bibliotekoms.
Nuo 1950 m. Rokiškio biblioteka pavadinta rajonine, nuo 1951 m.  perkelta į buvusius grafo Pšezdzieckio rūmus. Jai buvo skirti 4 kambariai. 1976 m. Rokiškio rajoninė biblioteka tampa centrine biblioteka su 4 miesto ir 52 kaimo filialais. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas: iš dvaro patalpų sugrįžta į tas pačias patalpas Nepriklausomybės aikštėje Nr. 16.
Nuo 1993 metų bibliotekoje pradėti aptarnauti Aklieji ir silpnaregiai, nes čia buvo įkurtas Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo Rokiškio paslaugų punktas. 1995 metų rugpjūčio 28 dienos Rokiškio rajono valdybos sprendimu centrinė biblioteka pavadinta Rokiškio savivaldybės viešąja biblioteka su 4 miestų ir 35 kaimų filialais. 2001-ųjų metų pradžioje įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, pradėtas kurti suvestinis katalogas.
2004 m. vasario 16 d. viešojoje bibliotekoje atidarytas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. 2006 m. atgaivinta Rokiškio kraštui svarbaus leidinio „Prie Nemunėlio“ leidyba. 2007 metų liepos 27 d. Viešajai bibliotekai Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu suteiktas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vardas. 2008 – 2012 m. nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai” įgyvendinimo metai. 2014 m. parengtas Investicinis projektas „Rokiškio r. sav. J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“.   2017 - 2022 m. laikotarpyje įgyvendinti  3 tarptautiniai Interreg projektai.
Su bibliotekos istorija, jos kultūrine veikla kviečia plačiau susipažinti PARODA „Mano šimtmetis - Tavo“.