Vizitas į Švediją (Šelefteo): pasakojimo meno miestą

Vizitas į Švediją (Šelefteo): pasakojimo meno miestą

  2023-12-31

Gegužės 16-19 d. vykusiame darbo stebėjimo vizite Švedijoje, pagal projektą Erasmus+ programos suteikiamą galimybę vykti į Europos viešąsias bibliotekas, kuri organizavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.
Švedijoje, Šelefteo miesto bibliotekoje lankęsi net šešiolika Panevėžio regiono bibliotekų specialistų. Kolegos iš užsienio pasakojo apie Švedijos bibliotekos ypatingą dėmesį jaunimo skaitymo skatinimui, fondų formavimą, bibliotekos dalyvavimą literatūros ir pasakojimo festivaliuose, bibliotekų pagalbą atvykstantiems į šalį žmonėms, kurie nori išmokti švedų kalbą.
Lietuvos bibliotekininkus ypač sužavėjo ir sudomino Šelefteo miesto bibliotekos paslauga, kuri leidžia miestiečiams pristatyti savo parašytas knygas, surengti skaitymus bibliotekoje, nemokamai pasinaudojant jos erdvėmis ir netgi gaunant savo renginio viešinimo paslaugą. Įdomu buvo išgirsti apie bibliotekos klubų veiklą, bibliotekos pagalbą lankytojams medijų ir informacinio raštingumo klausimais, pradėtas diegti „Bibliotekininko pagal poreikį“ (angl. Librarian on Demand) ir „Atviresnės bibliotekos“ (angl. More Open Library) paslaugas (galimybę susisiekti su bibliotekininku, kai, atėjus į biblioteką, joje nėra darbuotojų, arba skolintis bei grąžinti knygas bibliotekos nedarbo valandomis). Vizito dalyviams padarė įspūdį glaudus Švedijos mokyklų ir bibliotekų bendradarbiavimas, skatinantis moksleivius tinkamai parengti juos tolimesnėms studijoms aukštojo mokslo įstaigose
Panevėžio regiono bibliotekininkai taip pat domėjosi pasakojimo meno, kuris itin populiarus Šiaurės šalyse, taikymo ypatumais vietos bibliotekose. Lietuvos bibliotekininkai dalyvavo „Istorijų dalijimosi kavinėje“ (angl. Storysharing Cafe), kur su vietos bibliotekininkais ne tik kalbėjosi profesinėmis temomis, bet ir pasidalijo asmeninės patirties istorijomis.