Maištingasis grafas Antanas Gravrogkas epochų skersvėjuose

Maištingasis grafas Antanas Gravrogkas epochų skersvėjuose

Juozas Stražnickas

Leidykla: „Diemedžio“ leidykla, 2022Antanas Gravrogkas – retas, ranką prie širdies pridėjęs, šiandien galėtų pasakyti, o kas jis toks. Nebent vienas kitas vyresnės kartos kaunietis universitetinės aplinkos inteligentas ar Joniškio krašte Medvilioniškiai, kur yra Gravrogkų giminės lopšys. Plačiai minima tarpukario Lietuvoje pavardė ištirpo laikui bėgant. Dabar ši atminties spraga užpildyta „Diemedžio leidyklos“ išleista žurnalisto Juozo Stražnicko knyga, spalvinga biografija. Ką rodo reta pavardė, intriguojanti kilmės istorija, siekianti tūkstantmečio klodus Vokietijos žemėje ir kelis šimtmečius Lietuvoje. Aukštos kilmės grafas. Šiaulių berniukų gimnazijoje iš lenkiškos namų aplinkos pasukęs su „litvomanais“, kėlęs riaušes, studijuodamas Sankt Peterburgo universitete, o paskui – Technologijos institute. Maištininkas iš prigimties. Dalyvavęs Didžiajame Vilniaus seime ir su revolveriu kišenėje vykdęs jo nutarimus Rytų aukštaičiuose, purenęs dirvą Lietuvos nepriklausomybei tarp lietuvių Rusijoje. Tarpukariu – iškilus inžinierius, vienas iš geležinkelių sistemos vadovų, kartu ir statybininkas, taip pat Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto docentas, ir Kauno miesto burmistras, nurungęs legenda tapusį Joną Vileišį. Šaulys, vienas iš Klaipėdos sukilimo organizatorių ir aktyvus jo dalyvis, šaulių sąjūdžio puoselėtojas ir ideologas, šaulių namų visame krašte statytojas, daugelio visuomeninių komitetų ir komisijų narys. Plius literatas-publicistas, vizionierius, kartu su prof. Kaziu Pakštu ir bendraminčiais ieškojęs vietos „atsarginei Lietuvai“. Asmenybė gyvenimo užribyje nesutraiškyta stalinizmo girnų – Maskva nepatvirtino profesoriaus vardo, ir nepalūžusi epochų skersvėjuose. Knygoje prikelta į gyvosios atminties lauką po daugel metų.
Gravrogkų giminės istorijos tūkstantmečio sagą tęsė ar tebetęsia prof. Antano Gravrogko palikuonys – sūnus gydytojas Kristupas Vytautas, vaikaitis taip pat Antanas Gravrogkas. Jūreivis, lemtingomis Lietuvai dienomis įplaukęs į audringą Sąjūdžio vandenyną, buvęs Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, Vytauto Landsbergio asmens sargybinis. Savo proseneliu didžiuojasi ir Einaras von Gravrockas – žinoma asmenybė verslo pasaulyje, Amerikoje ir Lietuvoje kuriantis savo sėkmės istoriją.

Tai dešimtoji žurnalisto Juozo Stražnicko knyga iš biografijų ciklo apie nusipelniusius Lietuvai žmones, tarp kurių daugiausia techninės minties atstovai – mokslininkai inžinieriai.