Suvainiškiui – 410.

Atgal

Suvainiškiui – 410.

Suvainiškio kaimo biblioteka


Miškų apsuptas, Lietuvos- Latvijos pasienyje gyvuojantis Suvainiškio miestelis trečią kartą liepos 23-24 d. šventė 410 metų jubiliejų. Pirmą kartą 2012 metais švenčiant 400 metų jubiliejų buvo atidengtas paminklinis akmuo jubiliejui įamžinti. Šventė prasidėjo šeštadienį renginiu bendruomenės namų kieme. Skambėjo daug dainų, į svečius suvažiavo daug jaunų šeimų. Renginį vedė J. Gasparavičiūtė ir V. Vaičėnas. Prieš dešimtmetį iš čia kilusios kalbininkės G. Savičiūtės  vyras A. Naktinis  sukūrė dainą  „Suvainiškio šventė“ tapo miestelio himnu. Ją dainavo Suvainiškio mišrus vokalinis  ansamblis “Suvainija“ vad. V. Konstanblackienė. Dainas dovanojo P. Bagdanavičius ir paskutinė daina sudainuota su G. Citavičiūte. Scena ir prieigos buvo išpuoštos sapnų gaudyklėmis ir suvainiškiečių moterų kurtomis gėlių puokštėmis. Su sapnais susijęs vienas padavimas, apipintas faktais iš Suvainiškio istorijos. Rimtomis istorinėmis įžvalgomis apie Ratkūnų dvarą bei Suvainiškį pasidalino Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojas muziejinei veiklai G. Kujelis. Dvaro kambarinės vaidmenis atliko  tarnaitės,- R. Einorienė ir E. Jasiūnaitė. Kraštietė, literatė, bibliotekininkė R. Kiselytė jausmingai pabrėžė, kad šalies mastu Suvainiškis, nors nedidelis, tačiau žinomas. Redai įteikta padėka už 17 metų redaguojamą ir leidžiamą Suvainiškio parapijos tikinčiųjų laikraštį „Liepsnelė“. Šiltu žodžiu čia praleistus metu prisiminė
L. Tiliutina, St. Meliūnas, S. Bražiūnienė. Šventės metu savo kūryba skaitė St. Kabutavičienė, V. Liolio kūrybą skaitė E. Beržinytė. Pandėlio seniūnijos atokiam miesteliui gerų linkėjimų negailėjo rajono meras R. Godeliauskas, Seimo pirmininkės pavaduotojas J. Jarutis, Pandėlio seniūnijos seniūnas A. Kulys. Vakare sulaukėme buvusio Lenkijos Respublikos prezidento
Br. Komorovskio sveikinimo.  Bibliotekoje veikė net keletas meninių darbų parodų. E. ir. G. Beržinyčių darbeliai iš molio, E. Jasiuūnaitės autorinė darbų paroda „Margaspalvio molio pasaka“, D. Karušytės, R. Maršantienės, V. Bražiūno laisvalaikiu sudėliotos deimantinės mozaikos,
I. Meliūnienės ir R. Balčiūnienės spalvinti paveikslai. Šalia jų lankytojai galėjo pasigrožėti mokyklinių fotografijų paroda „Sugrįžkim į prisiminimus“ bei meninėmis fotografijomis ir akimirkomis iš miestelio 400 ir 405  įkūrimo metinių švenčių.
Išaušus sekmadienio rytui visi vietiniai ir svečiai rinkosi prie miestelio aikštės tradiciškai sodinti atminimo medelių Suvainiškio 410 metų sukakčiai atminti. Dalyvavo LR seimo nario V.Kanopos padėjėjas A. Taparauskas. Po to šventėme išpuoštoje Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo pirmos medinės  bažnyčios 240 metų sukaktį. Po atlaidų, klebono V. Šimukėno ir „Liepsnelės“ redaktorės R. Kiselytės iniciatyva nominacijomis pagerbti tikintieji. Virkdė vargonus Rokiškio Šv. Mato bažnyčios vargonininkas J. Šapola ir choras.
 
Suvainiškio filialo vyresn. bibliotekininkė Regina Šimėnienė