Gražinos Degutytės – Pitrėnienės knygų pristatymas „Praskrist aguonų suknele“

Atgal

Gražinos Degutytės – Pitrėnienės knygų pristatymas „Praskrist aguonų suknele“

Kriaunų kaimo biblioteka


Liepos 9 dieną Kriaunose buvo dviguba šventė.  Tai 517-asis Kriaunų miestelio gimtadienis ir bibliotekoje vyko kraštietės Gražinos Degutytės – Pitrėnienės net 3 knygų pristatymas. Tai miniatiūrų knyga „Jazminų vakaras“, eilėraščių knyga „Praskirst aguonų suknele“ ir tarmiška knyga „Pa rugpjūčia dungum“. Renginyje dalyvavo ir eiles skaitė Obelių bibliotekininkė  Gražina Deksnienė, Antanašės bibliotekininkė Ritė Gernienė, Pakriaunio bibliotekininkė Onytė Krivilevičienė, Gražinos Pitrėnienės sesuo Viginija Tičkienė. Taip pat dalyvavo Kriaunų seniūnė Akvilė Šaltenė, gitara grojo ir dainavo Eugenijus Deksnys, kuris ekspromtu sukūrė ir padainavo dainą pagal Gražinos eiles. Džiugu, kad knygų autorė niekad nepamiršta savo krašto ir visose knygose yra eilėraščių skirtų gimtajam kaimui, pro jį tekančiai Kriaunos upei. Gražina rašo: Aš iš ti, kur abrūsais vyniojas kelias, kur vingiuoja mana vaikystes upe Kriauna, kur panuovaliais da žydžia čiabreliai. Aš iš ti, kur da skumba aukštaitiška ūtarka, kur galem susėdį ant akmeną pasiraukote. Aš iš tas Aukštaitijas žemes, kur kadu kadais vaikštinėja Untana Strazda kojas, kur neatalies, prie Leksandravas, pa beržynus dainuodamas vaikščiaja ir iš varsmelas galtonas žvaigždelas sėme Paulius Širvys...
Kriaunų filialo vyresnioji bibliotekininkė Rasa Striungytė