Bibliotekininkų laimėjimai

Bibliotekininkų laimėjimai

  2021-12-31

Tradiciniame Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotame konkurse už 2017 metų veiklas Rokiškio krašto bibliotekininkai gavo dvi nominacijas: savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka paskelbta Lietuviškiausia biblioteka už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas; viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje – Sėlynės kaimo filialas pripažintas kaip Bendruomeniškiausia biblioteka už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.