Gedulo ir vilties diena

Atgal

Gedulo ir vilties diena

Salų kaimo biblioteka


Birželio 14 d. Gedulo ir Vilties dieną minint Salų bibliotekoje vyko Vitalijos Sabanskienės autorinių giesmių popietė
Lietingą birželio 14 d. popietę į Salų biblioteką rinkosi gausus būrys Salų bibliotekos lankytojų, kur paminėjo Gedulo ir vilties dieną, skirtą atminti sovietinio režimo tremtinius. Būtent 1941 metų birželio 14 dieną, 3 val. ryto, sovietų represinės struktūros pradėjo masiškai tremti Lietuvos gyventojus į atokias šiaurines teritorijas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, per keletą dienų į gyvulinius vagonus sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos gyventojų. 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Per šią okupaciją įkalinta ir ištremta 280 tūkst. Lietuvos piliečių. Tokie įvykiai kaip birželio 14 dieną prasidėję trėmimai turėjo savo priežastį. Pamynę šalių suverenitetą, žmogaus teises ir teisės viršenybę šie du režimai žmonėms sukėlė neapsakomą vargą ir kančių. 1941 m. iš Salų apylinkių į Sibirą išvežta 19 asmenų , tolesniuose trėmimuose ištremta 96 asmenys, 20 šeimų. Iš jų į Lietuvą negrįžo 22. Nekaltai kentėjusius, žuvusius ir mirusiuosius pagerbėme  tylos minute.
Toliau popietę pratęsė anykštietė, o tiksliau būtų sakyti – sava , vietinė, buvusi salietė Birutė Venteraitienė – Tamošiūnaitė. Jos gimtinė – Salos. Birutė  deklamavo tremties eiles ir pristatė savo drauges: Vitaliją Sabanskienę ir Neringą Vaiciekauskienę, kurios surengė susirinkusiems tikrą autorinių giesmių puotą. Norėjosi klausyti ir klausyti...
Salų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Rasa Kalnietienė