Devyniasdešimt metų rikiuotėje

Devyniasdešimt metų rikiuotėje

Julius Lionginas Deksnys
Leidykla: Gairės, 2017m.

Kraštietis Julius Lionginas Deksnys yra Lietuvoje gyvenančių Antrojo Pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos pirmininkas. Savo atsiminimų knygoje pasakoja apie sunkią Smetonos laikų vaikystę, neišsipildžiusias geresnio gyvenimo viltis prieškariniais metais ir žūtbūtinius mūšius 16-oje lietuviškoje šaulių divizijoje. Išėjus į pensiją- darbą karo veteranų organizacijoje