Literatūrinė viktorina „Pavasario motyvai grožinėje literatūroje“

Atgal

Literatūrinė viktorina „Pavasario motyvai grožinėje literatūroje“

Antanašės kaimo biblioteka


Žodis – kaip lašas – kaupias,
Tikėdamas į tikėjimą.
Į mintį, į kalbą, į žmogų.
Į tą jo gyvenimą margą.
    (Justinas Marcinkevičius)
 
Kasmet gegužės 7-ąją d. Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., – t.y. per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750; nuo draudimo pradžios iki 1883 m., – t. y. iki „Aušros“ gimimo, buvo išspausdinta 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos.
Romėnų patarlė sako: „Atsiversk knygą, kad sužinotum, ką kiti mąstė, užversk ją, kad pats pradėtum mąstyti”. Ne tik mąstyti, bet ir kurti, matyti įdomų ir vertingą pasaulį, pilną įvairiausių spalvų.
Po smagios talkos prie Našio ežero   visus pakvietėme  prisėsti   netoli Antanašės gražuolio dvaro pašonės ir    sudalyvauti literatūrinėje viktorinoje „Pavasario motyvai grožinėje literatūroje“, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Smagi viktorina kvietė visus pasukti galvas, prisiminti ir seniai skaitytus kūrinius. Viktorinos  metu susipažinome su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos ištakomis, jos audringa bei permaininga istorija. Taip pat susipažinome ir su pirmąja lietuviška knyga „Katekizmas“, kuri buvo išleista 1547 m. sausio 8 d. Karaliaučiuje. Jos autorius – Martynas Mažvydas, o tikslus knygos pavadinimas (cituojant dabartine literatūrine kalba) – „Katekizmuso prasti [paprasti] žodžiai“. 2022 m. sausio mėnesį pirmajai lietuviškai knygai sukako 475 metai.
Į viktorinos klausimus daugiausiai atsakė:  Rasa Petrauskienė, Kęstutis Kadūnas, Ričardas Gernys, Elena Kubillienė, Povilas Kubilius ir kt. Nuoširdžiai dėkoju Gražinai Pitrėnienei kuri prisidėjo prie renginio. Visus sudomino  lit. knygų paroda ant senų medžių kelmų prie Antanašės dvaro „Po gegužio dangum..“ Visi buvo apdovanoti įvairių sėklų pakeliais. Sėsime... O kol sužaliuos, sužydės – skaitysime knygas, žurnalus, laikraščius.
Antanašės filialo vyresn. bibliotekininkė Ritė Gernienė