Atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuvės

Atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuvės

  2018-04-12

Atsiminimų knygos „Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose“ sutiktuvės Aukštaitijos žemėje
(knygos dailininkas – VDA prof. Alfonsas Žvilius
Dalyvauja knygos sudarytojas, prof. Domas Kaunas