Poezijos ir dainų popietė „Ten, kur skraidė aguonų žiedlapiai ir liejosi posmai..“

Atgal

Poezijos ir dainų popietė „Ten, kur skraidė aguonų žiedlapiai ir liejosi posmai..“

Antanašės kaimo biblioteka


Saulėtą popietę Antanašės biblioteka ir bendruomenė visus pakvietė į popietę „Praskrist aguonų suknele“, kurios metu buvo pristatytos dvi Gražinos Degutytės – Pitrėnienės knygos: „Jazminų vakaras“ ir „Praskrist aguonų suknele“. Džiaugėmės, kad mūsų salikė buvo pilna antanašiečių ir svečių. Gyvename tuo laikotarpiu, kai kiekvieno mintyse ir širdyse – Ukraina. Tad renginį pradėjo Gražinos vaikaičiai: Gabrielė, Austė, Ugnė ir Domas, skaitę eiles, skirtas Ukrainai. Skambėjo Airijoje gyvenančio lietuvio Jono Kriauklio dainos pagal Gražinos eilių žodžius. Knygų autorė padėkojo rėmėjams: kraštiečiui verslininkui Irmantui Kubiliui, antanašiečiams Alytei ir Povilui Kubiliams, Jolantai ir Rimgaudui Paukščiams, Ritei ir Ričardui Gerniams, obeliečiui verslininkui Aidui Stainiui ir Vidmantui Daščiorui, obelietėms Elenai Daščiorienei ir Birutei Zizaitei. Miniatiūras ir eilėraščius skaitė Obelių bibliotekininkė Gražina Deksnienė, Pakriaunių bibliotekininkė Onytė Krivilevičienė ir Lukštų bibliotekininkė Sigutė Šimanauskienė. Koncertavo rokiškietis Egidijus Kundratas. Bibliotekoje skaitytojus džiugino parodos: „Ką man sekė aukštieji gimtinės klevai“, skirta knygų autorei Gražinai ir velykinė obelietės Valentinos Baltuškienės paroda „Už parankės pavasarį jauną veduos“. Tiek daug sveikinimo žodžių, gėlių, eilių ir muzikos seniai begirdėjo Antanašės bendruomenės namų sienos. Renginį vedė Antanašės bibliotekininkė Ritė Gernienė. Kvepėjo jazminų arbata ir aguonų pyragais.Visus šildė bendrystė, žibančios į renginį susirinkusiųjų akys. Atrodė, kad buvo trumpam sugrįžusi aguonų vasara.
Vyresn. bibliotekininkė Ritė Gernienė