Pasakojimo edukacija „Akmenų sriuba“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Atgal

Pasakojimo edukacija „Akmenų sriuba“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Pandėlio miesto biblioteka


Kovo 30 d. Pandėlio miesto bibliotekoje nuo pat ryto šurmuliavo vaikai. Net trys grupės Pandėlio gimnazijos pradinių klasių mokinių rinkosi į pasakojimo edukaciją „Akmenų sriuba“. Ją vedė Rokiškio Juozo Keliuočio VB vyresn. bibliotekininkė edukacijai Valda Bugailiškienė. Edukacijos metu vaikai klausėsi pasakojimo apie tai, kaip kareivis virė sriubą. Jie kartu su edukatore Valda dainavo, grojo, piešė ant savo akmenukų. Vaikams labai patiko sugalvoti savo vardo pirmajai raidei atitinkantį žodį. Ir ko jie tik neprigalvojo. Juokas, klegesys netilo bibliotekoje. Vaikai skirstėsi patenkinti. Į namus jie parsinešė po akmenuką, ant kurio patys kažką nupiešė.
Tą pačią dieną pasakojimo edukaciją „Akmenų sriuba“ vyko ir suaugusiems. Išklausę edukatorės Valdos pasakojimą, moterys išradingai pristatė savo vardo pirmos raidės atitikmenį. Susikaupę dailino savo akmenis piešiniais, kuriuose vyravo mėlyna ir geltona spalvos. Kartu su Valda dainavo, o Danutė net panoro padeklamuoti eiles apie akmenį.
Moterys skirstėsi nuritę nuo širdies akmenį ir supratę, kad tik pasidalindamas viskuo su kitu, būdamas bendruomenišku gali daug ką pasiekti. Visos tvirtino, kad pasakojimo edukacija pavyko: buvo jautru, malonu ir tikra.
Pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkė Aušra Skaburskienė