Spaudinių parodos „Mažosios Lietuvos rašytoja“ pristatymas

Atgal

Spaudinių parodos „Mažosios Lietuvos rašytoja“ pristatymas

Jūžintų kaimo biblioteka


Ieva Simonaitytė – Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja, gimtojo krašto metraštininkė. Ji laikoma žymiausia Mažosios Lietuvos gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje. Įamžino regiono savitumą, istorinę krašto lemtį. Atskleidė lietuvininkų buitį, gyvenseną. Vaizdavo etninių tipažų galeriją. Užfiksavo senojo folkloro liekanas. Rašytojos kūryboje vyrauja ir moralinės temos. Kūryba susideda iš nuosmūkių, didelių sunkumų, to meto laikotarpio nelaimių bei liūdesio, tačiau šie aspektai grindžiami ir laime, kai yra kovojama už savo papročius, kalbą, tautos likimą. Ieva Simonaitytė vaizdavo psichologizuotą ir tuo pačiu melodramatišką pagrindinių veikėjų vaidmenį, tačiau ir čia vyrauja sklandumas. Gilinamasi ir į žmogaus prigimtį, pačią asmenybės raidą. Neapsieinama, žinoma, ir be dorybių bei moralinių normų analizavimo. Ievos Simonaitytės kūryboje matomi ir žmonių gyvenimo būdo atspindžiai, kasdienybė. Rašytoja, išsilavinimą pasiekusi knygų skaitymu, gyvenimo patirtimi, įgimta dovana stebėti aplinką ir žmones, tapo įdomia, spalvinga asmenybe, žavėjusi puikia atmintimi, artistišku pasakojimu, jaunatviška pakilia nuotaika ir mokėjimu pasišaipyti iš savo negalavimų. „Aš ne iš tų, kurie mėgsta atverti savo širdį tarsi kiemo vartus, pro kuriuos įeina ir išeina kas tik nori...“ Išdidi, kieta, reikalaujanti savo asmens adoravimo, paskendusi savyje ir neretai abejinga aplinkiniam pasauliui – tokia Ji buvo. Pasikėlusi kartą į Olimpą, jame ir pasiliko. Į žemę jau nebenusileido.
Kovo 4 d. Jūžintų bibliotekoje vyko spaudinių parodos „Mažosios Lietuvos rašytoja“, Ievai Simonaitytei – 125. pristatymas
Jūžintų filialo vyresn. bibliotekininkė Audronė Šakalienė