Leonardo Grigonio - Užpalio pagerbimas Sėlynėje prie paminklo akmens

Atgal

Leonardo Grigonio - Užpalio pagerbimas Sėlynėje prie paminklo akmens

Sėlynės kaimo biblioteka


Dalis susirinkusių garbės svečiai, kita dalis, kaimo gyventojai, kurie atvyko vasario 16-ąją, pagerbti deklaracijos signataro Leonardo Grigonio - Užpalio. Visi susirinkę ceremonijos pagerbimo pradžią pradėjo Lietuvos himnu. Po tautiškos giesmės atlikimo, pirmąjį žodį tarė buvęs Sėlynės bendruomenės pirmininkas Vytautas Šukys, dėkojo visiems susirinkusiems ir kvietė garbės svečius pasisakyti po keletą žodžių. Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė dėkojo jauniesiems skautams, bei vietiniams gyventojams už aktyvų dalyvavimą, bei bendradarbiavimą. Jurgio Kairio vardo skautų draugovės atstovė dėkojo Valiui Kazlauskui taip pat jauniesiems skautams, kurie iniciatyviai dalyvauja organizuotuose paminėjimuose. Kraštietis Vytautas Saulis trumpai priminė istorijos įvykius. Istorikas Valius Kazlauskas, nuosekliai pasakojo L. Grigonio – Užpalio susitarimus su kvitinės savininku, kad jisai parems iš savo lėšų ar pagal garantinius dalykus parems mokyklos statybas, nors didžiąją dalį, Grigonis matyt aukojo iš savo santaupų. Vokiečių okupacijos metais iškilo plytinė mokykla, prisimindami buvusius mokytojus. Jautriai pergyveno Sovietinę okupaciją, kai Grigonį turėjo ištremti į Sibirą, bet jis slapstėsi. Išvežė jo motina. L. Grigonio Užpalis yra mokytojas, siekiantis vertybių. Karo metais buvo įstojęs Lietuvos laisvės armiją. Rasti dokumentai buvusiuose Grigonio namuose, liudija, kad jis buvo  birželio sukilimo dalyvis, nes dokumentų tekstas buvo išspausdintas mašinėle, kuriuose buvo įrašyti nurodymai ir laikinosios Vyriausybės sąrašas. Po patrankų šūviais, artėjant frontui L. Grigonis dingo. Tai vertybinis žmogus, kovojantis už laisvę. Po pagerbimo prie paminklo buvo padėtos gėlių puokštės ir uždegtos atminimui žvakutės.