Štai taip Nyčė kalbėjo

Atgal

Štai taip Nyčė kalbėjo

Nathalie Prince, Christophe Prince, Yann Damezin
Leidykla: Phi knygos, 2021

Kaip nusimesti sunkią naštą? Kaip išsikovoti laisvę? Kaip tapti tuo, kas esi? Ši istorija „Štai taip Nyčė kalbėjo“– vaizduotę užburiantis apmąstymas apie džiaugsmą ir drąsą, gėrį ir blogį, laisvę ir savęs įveikimą. Frydricho Nyčės knygos Štai taip Zaratustra kalbėjo įkvėptame pasakojime pagrindinis veikėjas Nyčė leidžiasi į kelionę per miestus ir kaimus, ieškodamas, kam perduoti ilgų apmąstymų vaisius. Kelyje sutinka bjauriausią iš žmonių, susikauna su prievolės slibinu TUTURI ir patiria, ką reiškia tapti savimi save prarandant.