Kraštiečius Kazimierą ir Juozą Vaičionius prisimenant

Atgal

Kraštiečius Kazimierą ir Juozą Vaičionius prisimenant

Panemunėlio miestelio biblioteka


Panemunėlio miestelis nuo seno garsėja šlovinga istorine praeitimi, iš čia kilusiais žymiais žmonėmis. Šiais metais buvo paminėti kraštiečių dailininko, poeto Juozo Vaičionio 95 ir kunigo, poeto ir politinio kalinio Kazimiero Vaičionio 100 metų sukaktys.
Bibliotekoje buvo surengta paroda ,,Kraštiečius Kazimierą ir Juozą Vaičionius prisimenant“. Rugpjūčio 14 d. prie Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčios vyko plenero „Kun. Jono Katelės bendraširdžiai“ pristatymo šventė. Jos metu Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopos ateitininkai pristatė literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Kartų pašnekesiai“. Plenero metu tautodailininkai sukūrė du mobilius suolus, skirtus Maironiui ir Vaižgantui, kurie ne kartą lankėsi Panemunėlyje, kunigaujant Panemunėlio parapijos švietėjui kun. Jonui Katelei. Veikė drožėjo J. Vizbaro skulptūrų paroda. Plenerą finansavo Rokiškio rajono savivaldybė. Rugpjūčio 15 d. vyko kraštiečio kunigo, poeto ir politinio kalinio Kazimiero Vaičionio 100 metų minėjimas. Prieš Šv. Mišias artimieji susitiko prie Vaičionių koplytstulpio gimtojoje Vieversynėje. Po Mišių bažnyčioje prie foto parodos prisiminėme kunigo pilną išbandymų gyvenimo kelią, klausėmės Jo kurtų giesmių ir poezijos posmų. Grojo ir giedojo viešnia iš Vilniaus Jolanta Griškevičienė, pažinojusi kunigą K. Vaičionį nuo vaikystės, kunigaujant jam Pabradėje. Prisiminimais apie kun. Kazimierą dalinosi sūnėnas Gediminas Vaičionis ir dukterėčia Virginija Mikalauskienė.
Tęsdami garbių kraštiečių paminėjimą, paskutinį rugpjūčio sekmadienį gausus Panemunėlio miestelio bendruomenės būrys išvyko į ekskursiją po Ignalinos ir Zarasų rajonus. Aplankėme Stelmužės ąžuolą, Šlyninkos vandens malūną, senovinės bitininkystės muziejų Stripeikių kaime, Mielagėnų bažnyčią, Ginučių vandens malūną. Tačiau svarbiausias mūsų tikslas buvo susitikti su Ceikinių kaimo bendruomene, aplankyti ir pagerbti čia esantį Kazimiero Vaičionio kapą.
Panemunėlio miestelio filialo vyresn. bibliotekininkė Dalia Giriūnienė