Biblioterapinis užsiėmimas Juodupėje

Atgal

Biblioterapinis užsiėmimas Juodupėje

Rokiškio VB


Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su apskričių viešosiomis bibliotekomis ir Lietuvos biblioterapijos asociacija įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“.
Birželio viduryje projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ rėmuose biblioterapijos užsiėmimą organizavo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio  viešoji biblioteka. Biblioterapinį užsiėmimą „Biblioterapija. Kas tai?“ organizavome Juodupės filiale. Pasirinkta tikslinė grupė – vietos miestelio bendruomenė. Uždarius Juodupėje veikusį didelį vilnos audinių fabriką, miestelyje daug bedarbių. 2020 metais miesteliui tapus mažąja Lietuvos kultūros sostine, nuspręsta papuošti ne pačios geriausios būklės daugiabučius pastatus. Dailininko Tado Šimkaus darbai tapo miestelio centro puošmena ir pasididžiavimu.
Juodupės filialo skaitytojams S. Galvelienė parengė biblioterapinių knygų parodėlę. Renginio kuratorė Lietuvos nacionalinės martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos ir komunikacijos mokslų Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus vadovė dr. D. Janavičienė trumpai pristatė biblioterapijos metodą, jo taikymo sritis. Susirinkusieji pakviesti dalyvauti poezijos terapijos užsiėmime. Labiausiai dalyves palietė Albino Kuliešiaus – Grafo eilėraštis „Mamai“. Čia ir dabar autentiškai reaguoti į eilėraščio prasmes iš karti buvo nedrąsu. Pakilus ir nuoširdus Rokiškio VB direktorės pavaduotojos D. Vilkickienės pasisakymas atrakino širdis. Pokalbiui planuotos valandos nepakako.
 Bibliotekininkės planuoja panašius biblioterapijos renginius savarankiškai organizuoti ir kituose viešosios bibliotekos filialuose.