Literatūrinis konkursas skirtas Alfonso Keliuočio 110- osioms gimimo metinėms

Literatūrinis konkursas skirtas Alfonso Keliuočio 110- osioms gimimo metinėms

  2021-09-01

Kviečiame dalyvauti literatūriniame konkurse, skirtame poeto Alfonso Keliuočio 110- osioms gimimo metinėms. Konkursas vyks gegužės 15 – rugsėjo 1 d.

KONKURSO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   1. Konkurso nuostatai nustato konkurso tikslus, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
    2. Konkursą organizuoja Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) pagal projektą, remiamą Lietuvos kultūros tarybos ir Rokiškio rajono savivaldybės.
 
II. KONKURSO TIKSLAI
   3. Prasmingai paminėti poeto ir pedagogo Alfonso Keliuočio 110-ąsias gimimo metines (rugsėjo mėn.)
   4. Skatinti visuomenės susidomėjimą poezijos žanru, kūrybiškai prisimenant Alfonsą Keliuotį.
   5. Skatinti jaunimo kūrybines iniciatyvas.
 
III. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
   6. Konkursas vyks 2021 m. gegužės 15 – rugsėjo 1 dienomis.
   7. Konkurse dalyvauja tiek Rokiškio rajono, tiek ir iš kitų vietovių 9–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji kūrėjai.
   8. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2021 m. rugsėjo 1 d. turi pateikti darbą adresu Nepriklausomybės a. 16, LT 42117 Rokiškis arba elektroniniu paštu: bibliogr@rokiskis.rvb.lt arba daivavil@rokiskis.rvb.lt.
   9. Tai gali būti bet kokio literatūros žanro kūrinys (eilėraštis, esė, miniatiūra ir pan.), skirtas Alfonsui Keliuočiui.
   10. Būtina sąlyga – kūrinyje būtinai panaudoti bent vieną frazę ar mintį iš Alfonso Keliuočio poetinės ar publicistinės kūrybos.
   11. Kūrinys turi būti atspausdintas kompiuteriu ar parašytas išskaitomu raštu.
   12. Vienas asmuo konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 2 kūrinius.
   13. Konkurso dalyviai privalo nurodyti savo vardą, pavardę, amžių ir kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą, gyvenamą vietovę).
 
IV. ERTINIMO IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA
   14. Konkurso vertinimo kriterijai:
      14.1. Teksto kūrybiškumas, kalbos turtingumas;
      14.2. Alfonso Keliuočio kūrybos panaudojimo originalumas (kuo daugiau frazių panaudota).
   15. Vertinimo komisija iš 5 asmenų, vertindama darbus, skirs po tris prizines vietas dviejose kategorijose:
      15.1. Moksleivių;
      15.2. Suaugusiųjų.
   16. Laureatai bus apdovanoti vertingomis dovanomis ir diplomais.
   17. Konkurso laureatų paskelbimas ir apdovanojimai vyks Bibliotekoje literatūrinio sambūrio, skirto Alfonso Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms, metu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   18. Konkurso organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus.
   19. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams išimtines teises išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius.
   20. Dėl papildomos informacijos apie konkursą kreiptis: tel.: 8 458 52106, 8 458 26912, el. p.: bibliogr@rokiskis.rvb.lt, daivavil@rokiskis.rvb.lt.