Užgavėnių šventė Lukštuose

Atgal

Užgavėnių šventė Lukštuose

Lukštų kaimo biblioteka


Nors visus savo gniaužtuose laiko karantinas, laikas eina ir su juo kartu ateina ir šventės. Žmonės būdami savo namuose vieniši pasiilgsta bendravimo, dėmesio. Mes nutarėm praskaidrinti lukštiečiams nuotaiką surengti, Užgavėnių šventę, persirengėliais vaikštant po kaimą su muzika ir daina. Palydoje ir žirgelis risnojo ir Gavėnas aplankė, prieš pasirinkdamas auką, kad pavasaris greičiau ateitų. Kartu ir muzikantas su armonika žygiavo. Tai šiam nuo grojimo net pūsles rankose sutrynė. Muzikantui pritarė žvanguliai. O poilsio minutėmis ramūs nebuvom – grojo  muzika per kolonėles. Buvo ir Kanapinis su lašininiu ir čigonė ir liūtukas. Lankėmės saugaus atstumo, bet jis nedraudžia šokti ir dainuot. Kaip pridera pusnyse išsivoliojom, pasveikinom šeimininkus, jiems gražių metų, gero derliaus, sveikatos linkėjome. O kad duonos nepritrūktų grudų palikome. Pasisės, užaugins ir bus sotūs. Aplankėme virš trisdešimt kiemų. Ir diena buvo nuostabi, kaip užsakyta švietė saulutė. Buvo malonu matyt pro langus besišypsančius suaugusius, ant palangių stovinčius ir rankomis mojuojančius vaikus. Visi buvo pavargę, bet laimingi. Atvykom į bibliotekos kiemą. Čia aikštėje jau laukė sukrautas laužas. Gavėną įstatėme į vidurį ir sudeginom. Aplink laužą ėjom saugiais atstumais dainuodami „žiema, žiema aik iš kiemo“.  Sudegė laužas, priėmęs auką. Laukiam pavasario, o patys laimingi atnešę į žmonių namus ir širdis ne tik šventę, bet ir džiaugsmą, kad mes vieningi, kad niekas nepamirštas, kad gyvenimas toliau tęsiasi ir reikia gyventi čia ir dabar. Gyventi, o ne egzistuoti.
Labai džiaugiuosi kad mano pakalbinti žmonėmis padėjo surengti šventę. Dirbome visi kaip komanda, pasitardami nes susirgus kultūros namų administratorei šventės atsisakyti neketinome. Aš ruošiau kaukes, apdarus, maišus muštynėms. Gavėną namuose siuvo Marina Petrulienė. Jonas Čelkis su Vaidu Legecku pasirūpino laužu. Prikalbinom ir muzikantą pagrot ir žvangučių pasiskolinome. Ir žirgeliu Sergejus Travinas atvyko. Ne vienas atvėrė senąsias skrynias ieškodami kailinių. Vaikščiojome šešiese, neskaitant žirgelio ir Gavėno.
Užgavėnes šventėme, Užgavėnių dieną, vasario 16 d.
Lukštų vyr. bibliotekininkė Sigutė Šimanauskienė