Sausio 13-oji. Laisvės gynėju diena. 30-mečio minėjimas

Atgal

Sausio 13-oji. Laisvės gynėju diena. 30-mečio minėjimas

Sėlynės kaimo biblioteka


1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.
Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Sėlynės filialas prisijungė prie rengiamos akcijos ir languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes, pagerbdama Lietuvos laisvės gynėjų atminimą.