Išėjusiems į amžinąjį gyvenimą

Atgal

Išėjusiems į amžinąjį gyvenimą

Panemunio kaimo biblioteka


„Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“ Justinas Marcinkevičius.
 
Panemunio kapinaitėse amžino poilsio atgulė kraštiečiai, kurie savo pėdsakus įrašė į miestelio istoriją. Tai rašytojai, poetai, kultūros ir meno veikėjai, karininkai ir kt. žmonės, kurių vardus minime iki šiol.
Spalio 31 dieną su Panemunio bendruomenės pirmininke Vitalija Pivoriūniene, bibliotekos skaitytoja Stanislava Vaitoškiene aplankėme kapus, uždegėme žvakutes, padėjome gėlės žiedą. Bibliotekininkė paruošė ir papasakojo trumpus istorinius faktus apie mirusiuosius, prisiminėme kokius iškilius ir didžiulius darbus žmonės nuveikė, kiek savo laiko ir jėgų įdėjo garsindami Panemunio kraštą. Sukalbėta malda ir atiduota pagarba mirusiems, paminėjome visų mirusiųjų dieną.
Vyresn. bibliotekininkė Elena Baronienė