Tortilijų kvartalas

Tortilijų kvartalas

Johnas Steinbeckas

Leidykla: Jotema, 2020Autorius sukūrė keistą, kupiną prieštaravimų, džiaugsmo ir mistinio sielvarto pripildytą pasaulį, kur moralinių vertybių nebuvimas visiškai dera su dideliais siekiais, naivi veidmainystė ir apgaulė — su beribiu nuoširdumu, o gudrumas ir išskaičiavimas — su pasišventimu ir nesavanaudiškumu. Linksma, šmaikšti knyga apie visuomenės dugno gyvenimą, kupina nežabotų linksmybių, juoko, nuotykių ir aferų. Net ir pačiame juodžiausiame skurde ir nepritekliuje žmogus gali išsaugoti dvasios didybę ir atrasti nedidelis džiaugsmus. Romaną sudaro septyniolika istorijų, pasakojančių kaip bendruomenė gimė, vystėsi, augo, tapo sąjunga ir žlugo. Johnas Steinbeckas romano įžangoje ją pristato kaip karaliaus Artūro apvaliojo stalo reinkarnaciją, o aplink stalą sėdinčiais riteriais tampa Denio bendražygiai ir romano herojai. Herojai, pasakojantys savo istorijas apie vienybę, džiaugsmą, linksmybes, nuotykius bei visos šios patirties apmąstymus ir apkalbėjimus.
Johnas Steinbeckas (1902 – 1968) yra garsus, daugelio visame pasaulyje žinomų knygų („Apie peles ir žmones“, 1937, „Rūstybės kekės“, 1939, „Mūsų nerimo žiema“, 1961) autorius, 1962 metais apdovanotas Nobelio premija už literatūrą.