LANKYTOJŲ DĖMESIUI!!!

LANKYTOJŲ DĖMESIUI!!!

  2021-05-14

BIBLIOTEKOJE ATVERIAMA:
  • Periodikos ir interneto skaityklos;
  • Ekspozicijos;
  • Knygų fondai;
Reikėtų atminti, jog:
  • Vienu metu gali būti ne daugiau 2 lankytojų, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;
  • Lankytojai (vyresni nei 6 m.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • Vienam lankytojui užtikrinamas 20 kv. m. plotas;
  • Tarp asmenų laikomasi 2 m. atstumo, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius.