Po Sartus su dievdirbiu Lionginu Šepka

Atgal

Po Sartus su dievdirbiu Lionginu Šepka

Antanašės kaimo biblioteka


Mediniai paukščiai sutūpė į sodus.
Įsiklausyk,jie gieda,ar girdi,
O širdį verianti giesmė lyg godos,
Jos paklausyt išeina dievdirbys.
G. Pitrėnienė
 
Tokią saulėtą gal jau besibaigiančios bobų vasaros dieną Antanašės biblioteka pakvietė skaitytojus į neeilinę išvyką. Plaukiojant plaustu po mėlynuosius Sartus Antanašės bibliotekininkė Ritė Gernienė pristatė parodą „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“, papasakodama apie dievdirbio gyvenimą ir kūrybą. Lionginas Šepka gimė (1907m.rugsėjo 15.Šiaudinėje,Rokiškio rajone-m. 1985m. lapkričio 4d. Vilniuje) lietuvių liaudies skulptorius. Drožinėti pradėjo įžengęs į penktą dešimtį. Sukūrė apie 1500 medinių skulptūrų: apvalių žmogaus ūgio statulų, žvėrių ir paukščių skulptūrėlių, bareljefų. Kūryboje vyravo religinė tematika, legendų, dainų, gamtos motyvai.
Išvykos dalyviai galėjo susipažinti su įvairia literatūrine medžiaga apie garsųjį meistrą. Skaitytojai dar galės  džiaugtis ir domėtis paroda „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“ kuri veiks Antanašės bibliotekoje. Be to Rokiškio krašto muziejuje visada veikianti L. Šepkos drožinių ekspozicija. Literatė, LKRS Rokiškio skyriaus narė Gražina Pitrėnienė paskaitė savo kūrybos eiles, skirtas dievdirbiui Lionginui Šepkai. Popietė buvo nepakartojama, padovanojusi daug gražių įspūdžių. Juk Sartų regioninam parke yra Šepkos darbų įkvėpto meistro R. Gudliausko skulptūra „Įkvėpimas“. Paplaukiojom po Sartus su garsiuoju dievdirbiu, pasigrožėję ne tik garsiojo mūsų krašto „arkitekto“ darbais, bet ir nepakartojamais Sartų ežero vaizdais.
Antanašės filialo vyresn. bibliotekininkė Ritė Gernienė