„Geriu žalią tylą“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Atgal

„Geriu žalią tylą“ Pandėlio miesto bibliotekoje

Pandėlio miesto biblioteka


Paulius Širvys... Skamba ir skamba eilės, dainos, gražūs žodžiai, prisiminimai... Ne veltui- jam šiemet 100... Džiugu, kad Pauliaus Širvio pėdos prisilietė ir prie Pandėlio žemės. Apie tai byloja ir lentelė netoli bibliotekos su legendiniu poeto eilėraščiu „Aš beržas...“ Rinkomės ir mes, Pandėlio bibliotekos poezijos mylėtojai, į popietę „Geriu žalią tylą...“ Kalbėjome apie jo kūrybą, kuri jo gyvenime buvo persmelkta gilių jausmų, ilgesio, vienatvės bei begalinės nelaimingos meilės.Pats Paulius Širvys griežtai kalbėjo apie šį jausmą: „Jei rašai apie meilę ir nemyli – nerašyk, melo nepaslėpsi gražiais žodžiais. Melas visur iškyla aikštėn, o ypač poezijoje“. O poetas mylėjo ir mylėjo nuoširdžiai, tad susimąstyti apie šį  taurų jausmą  – mums padėjo Suvainiškio dainorėliai. Jie skaitė laiškus, skirtus didžiajai Pauliaus Širvio meilei Alpunytei, dainavo dainas, kurtas poeto žodžiais.
Savo prisiminimais apie Paulių Širvį pasidalino buvusi ilgametė Pandėlio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Samulėnienė. Ji labai šiltai prisiminė mokykloje vykusius susitikimus su poetu. G. Samulėnienė džiaugėsi, kad lentelė su Pauliaus Širvio posmais pakabinta ant beržo, augančio prie jos namo. Poeto gimimo dieną ji lentelę papuošė gėle - gvazdiku.
„Poezija – visų pirma – svajonė, jausmas ir muzika, meilė ir neapykanta, apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko juokas ir mąstančio žmogaus sarkazmas, verksmas su ašarom ir ašaros be ašarų... Viskas, kas žmogiška. Ir visa tai poetas pats turi pajusti, išgyventi. Poeto kūryba – daugiau ar mažiau – jo paties autobiografija.“ (Paulius Širvys).  Visa tai pajautėme, kartu išgyvenome ir prisiminėme renginio metu.
Nepastebimai greit pralėkė laikas. Džiaugiamės, kad po renginio naujai įkurtas skaitytojų klubas „Prie arbatos“ pasipildė 7 naujais nariais. O renginyje dalyvavusiems skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ dalyviams, buvo įteikti diplomai ir knygų skirtukai su sėklomis, sėkmingai įveikus visas užduotis.
Pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkė Aušra Skaburskienė