Laiškai

Laiškai

Oskaras Milašius
Leidykla: Žara, 2020 m.

Šioje knygoje „Laiškai“ pirmą kartą lietuvių kalba skelbiami Oskaro Milašiaus (Oscar Milosz, 1877-1939) laiškai artimiems draugams ir bičiuliams. Šie nepaprastai įdomūs ir daugeliu atžvilgių vertingi egodokumentai atskleidžia poeto asmeninio gyvenimo detales, dvasines patirtis, tapatybės paieškas, kūrybos raidą. Laiškų autorius atidžiai žvelgia į Lietuvos nepriklausomybės pradžios įvykius, lietuvių santykius su kaimynais, į savo atstovaujamos šalies diplomatijos sėkmes ir nesėkmes.
Iš prancūzų kalbos vertė Genovaitė Dručkutė.