Konferencija „Mūsų kaimų praeitis ir dabartis“ Martynonių bibliotekoje

Atgal

Konferencija „Mūsų kaimų praeitis ir dabartis“ Martynonių bibliotekoje

Martynonių kaimo biblioteka


Kraštiečių susitikimas Lailūnų kaime prasidėjo konferencija, kurią surengė Martynonių biblioteka.
Per 12 darbo metų rinkta kraštotyrinė medžiaga apie kaimus Lailūnų, Obelių, Naniškių, Lebedžių, Jonavos ir kitus, buvo pristatyta konferencijoje. Per daug metų nykstantys  kaimai, iš daugelio sodybų likę tik atsiminimai. Kad įamžinti čia buvusias sodybas ir ten gyvenusius žmones, buvo sudarytas šis kaimų žemėlapis. Visi pasirinkti kaimai tampriai susiję, nes netolimoje praeityje priklausė tam pačiam kolūkiui. Atskiro kaimo sodybas žymi tam tikros spalvos ženklai. Žalia spalva, kurios žemėlapyje nedaug, rodo, kad sodyboje dar gyvena žmonės: gal giminės, o gal  atsikėlę iš kitur?
Pristačius trumpas kaimų istorijas, jame gyvenusius žmones, apie tą kaimą pasakojo čia gyvenę, o dabar gyvenantys kitur kraštiečiai ir vietiniai kaimo gyventojai.
Po konferencijos, kraštotyrinė medžiaga pasipildė naujais faktais.
Martynonių filialo bibliotekininkė Rita Inčiūrienė