Poezijos ir dainų popietė Rageliuose

Atgal

Poezijos ir dainų popietė Rageliuose

Ragelių kaimo biblioteka


Gražią rugsėjo 5 d. popietę prie Ragelių tvenkinio vyko poezijos ir dainų popietė, skirta poeto Pauliaus Širvio 100 – mečiui paminėti. Popietėje dalyvavo literatės Vida Papaurėlienė ir Gražina Pitrėnienė. Jos skaitė savo kūrybos eilėraščius, bibliotekai padovanojo po savo eilėraščių knygutę. Besiklausydama gražių eilėraščių, savo kūrybą panoro paskaityti Čivylių kaimo gyventoja Asta Girčienė, kuri atvyko kartu su bibliotekininke Vijole Raugiene. Bibliotekininkė Reda renginio lankytojus supažindino su poeto biografija, amžininkų atsiminimais apie jį, skaitė P. Širvio eiles. Biržų r. Papilio k. c. romansų ansamblis „Sentimentai“, vadovaujamas Valerijos Puodžiūnienės atliko jausmingas dainas pagal P. Širvio eiles.
Vyresn. bibliotekininkė Reda Lapienienė