„Aš beržas, lietuviškas beržas...“

Atgal

„Aš beržas, lietuviškas beržas...“

Pandėlio miesto biblioteka


2020 metai jubiliejiniai poeto Pauliaus Širvio metai – rugsėjo 6-ąją minėsime jo 100-metį. Ta proga penkios lentelės su eilėraščio „Aš - beržas“, kuris laikomas labiausiai autobiografiniu, tekstu prigludo prie beržų rajono vietose, sietinose su poetu:  ten, kur poetas, dirbo, gyveno, kūrė ar mokėsi. Viena tokia lentelė buvo pritvirtinta Pandėlyje prie beržo netoli bibliotekos P. Širvio gatvėje. Poetas Paulius Širvys 1950–1952 m. dirbo Pandėlio rajono laikraščio „Spalio pergalė“ redaktoriumi ir vadovavo Pandėlio rajono spaustuvei.
Ypač lentele su eilėraščiu „Aš beržas“, kurią pritvirtino seniūnijos darbuotojas Alvydas Kairaitis, apsidžiaugė buvusi ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Genovaitė Samulėnienė. Ji dar gerai prisimena susitikimus su poetu.
Pandėlio kraštas išaugino ne vieną žymų kūrėją. Prie bibliotekos stovi rokiškėno medžio drožėjo Gintaro Varno skulptūra skirta Liongino Šepkos 100- mečiui paminėti.
Poetą Paulių Širvį ir liaudies skulptorių Lionginą Šepką siejo tai, kad jie abu vienu laiku gyveno Pandėlyje. „Būdamas be galo geras Širvys galėjo paskutinius marškinius atiduoti. Jis neturėjo taupumo, nuosavybės jausmo. Kartą poetas nuėjo pas medžio skulptorių Lionginą Šepką. Ir tas labai širviškas buvo – talentingas, tačiau ne į išorę susitelkęs, apdriskęs. Paulius tuomet atidavė Šepkai savo švarką“, – pasakojo A. Pakėnas.
Išvažiavęs gyventi į Vilnių Lionginas Šepka pradėjo kurti žymių žmonių atvaizdus. Vienas iš jų buvo poetas Paulius Širvys.
Ir lai ošia beržas savo dainą ne tik poetui Pauliui Širviui, bet ir liaudies skulptoriui Lionginui Šepkai.
Pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkė Aušra Skaburskienė